#10 Rozmnožování aneb semínko jako geniální program | Genesis Era Q&A

Vážení příznivci vědy a otázky našeho původu, máme tady další díl krátkých odpovědí na vaše nejčastější dotazy, které nám posíláte do redakce.
Tentokrát budeme odpovídat na otázku:JAK SE ROZMNOŽUJÍ ROSTLINY?

V minulém díle jsme si vysvětlili, že ve všech živých systémech je přítomen mimořádně sofistikovaný a nadlidsky komplikovaný a efektivní informační systém nebo-li software života. Je to soubor instrukcí, programů a podprogramů vybavených daleko robustnějšími a efektivnějšími algoritmy a vyhodnocovacími procedurami, které jsou schopny spouštět a kontrolovat výrobní postupy s ohledem na aktuální životní podmínky daného organismu.

Bioinformatici hovoří o rekonstrukci těla z neúplného souboru genetických instrukcí, neúplného v tom smyslu, že genom daného těla pracuje s dodatečnými informacemi, které dodává jeho okolí, druh stravy, fyzická aktivita, podnebí, časový rytmus dne i delší časových cyklů apod. Lze si to představit jako biologický superpočítač, do kterého „ládujeme“ data v podobě informací o vnějším prostředí a nárocích života v daném prostředí, které pak vyhodnocuje a podle toho upravuje růstové a fyziologické (funkční) detaily daného těla. Proto máme např. borovici jinak narostlou v nadmořské výšce 50 m. n. m., jinak narostlou v nadmořské výšce 350 m.n.m. a jinak narostlou v nadmořské výšce 1500 m.n.m. Ve všech 3 případech vyrostla borovice ze stejného semínka, tedy ze stejného „softwarového balíčku“, ale pokaždé narostlo viditelně odlišně tvarované tělo. Je to tedy pořád ta samá borovice, ale ve třech vzhledově i fyziologicky dost odlišných formách.

Tyto poněkud povrchní odlišnosti je potřeba vzít v potaz vždy, když máme nutkání vysvětlit si odlišně vypadající tělo jako produkt kdo ví jak záhadné a milióny let trvající evoluce.. Při bližším ohledání totiž zjistíme, že morfologické odlišnosti ve vzhledu i funkčnosti těla jsou velice často důsledkem těchto „ladících“ genetických informačních procesů během prvotního růstu dané rostliny či živočicha z jeho „semínka“.

Dalším příkladem takových vnějším prostředím vyvolaných odlišností ve stavbě a fyziologii těla mohou být tzv. válečně děti. Možná jste už někdy takovou „malinkou“ babičku potkali.. jejíž výška dosahuje i s botama 150cm a někdy i méně. Co je příčinou takto malého vzrůstu ale i nastavení metabolismu na tzv. „hladovkový mód“? Příčinou je dlouhodobé hladovění v kritickém období růstu, kdy celé své dětství a dospívání měli velmi špatnou stravu – jak složením tak i nedostatečným množstvím – Software lidského těla je tak geniálně naprogramován od Stvořitele, že při tak špatné stravě si tělo vybere raději velmi nízký vzrůst, než by narostlo nemocné a slabé do výšky běžného dnešního Čecha. Podobně jako v případě té borovice, raději naroste malinký stromeček, který má ale pevnější dřevo a speciálně vytvarovanou korunu odolnou silným a častým větrům, než by narostla borovice běžné výšky s měkkým dřevem, kterou by ale první vichřice rozlámala a vyvrátila i s kořeny. Podobně u tzv. „válečných dětí“ pozorujeme velmi malý vzrůst, ale ti lidé bývali vesměs zdraví a dožívali se vysokého věku.

Každé semínko je tedy biologický superpočítač schopný postavit za pár let podle obsaženého softwaru v daných podmínkách naprosto unikátní tělo daného druhu, které by v daných podmínkách mělo prospívat co nejlépe. Tyto lokální odlišnosti tedy nejsou důkazem nějaké slepé evoluce od bláta k uklízečce a miliard let soupeření a bojů o potravu a o samice, ale naopak důkazem extrémně sofistikovaného informačního dizajnu všech živých organismů včetně člověka.

Některé vlastnosti a funkce nicméně nejsou ovlivnitelné nebo modifikovatelné lokálními podmínkami a dokonce ani stravou — jak známe třeba z epigenetiky – ale jsou rozdány jako „karty“, se kterými se potom hraje hra jménem „přirozený výběr“, což je už téměř 200 let chybně vykládaný jev, při kterém jsou jedinci znevýhodnění v daném prostředí buď eliminováni (sežráni nebo jinak zahubeni) nebo pokud mají tu možnost tak se stěhují do jiných prostředí, ve kterých se jejich lokální znevýhodnění stává naopak výhodným. Žádná evoluce od bakterie k bakteriologovi, ale pouze jemné dolaďování a přibržďování degenerace a rozpadu jedinců, životních druhů i celých ekosystémů.

Toto vše je postaveno na nehmotné jazykově kódované informační technologii, která je ukryta v těle resp. semínku (zárodku) každého živého organismu na Zemi v podobě speciálně vytvarovaných makromolekul, kterým říkáme informační makromolekuly. Ty nesou nesmírné množství digitálně kódované informaci v 3D prostoru, kde hustota zápisu informace je technologicky téměř biliónkrát vyšší než hustota zápisu informace na DVD disk, ale pravděpodobně ještě mnohem vyšší vzhledem k novým objevům na poli epigenetiky a bioinformatiky.

Máte-li jakýkoliv dotaz, ať už k těmto odpovědím či k čemukoliv jinému, co se týká vědy a otázky našeho původu, pak nám určitě napište na redakce@genesisera.cz a my se pokusíme na vaši otázku odpovědět v některém z příštích dílů.

Další webináře a přednášky

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

Pomozte nám tvořit více kvalitního obsahu.

Věnujte dobrovolný příspěvek na tvorbu kvalitního obsahu bez reklam.

Zvolte částku

Jsme nezisková organizace, vaši podporu investujeme zpět do šíření povědomí, znalostí a tvorby kvalitního obsahu, filmů a publikaci knih.