Celý film můžete přehrát po přihlášení.

Bohatý obsah, podcasty a další exkluzivní filmy a výhody získáte po přihlášení.

VYTVOŘTE SI ÚČET ZDARMA.

ODEMKNOUT FILM A ZÍSKAT ÚČET

Máte již účet? Přihlaste se.

Přihlášením podporujete kvalitní produkci bez reklam. Svůj účet máte navždy zdarma.

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

Vážení příznivci vědy a otázky našeho původu, máme tady další díl krátkých odpovědí na vaše nejčastější dotazy, které nám posíláte do redakce.

Tentokrát budeme odpovídat na otázku:

ODKUD POCHÁZÍ INFORMACE?

Jelikož je tato otázka velmi obecná a tématicky značně široká, budeme na ni odpovídat ve 2 videích – v tom dnešním a v tom nadcházejícím.

Informace jako taková je poměrně nedávným, zato mimořádně závažným objevem moderní vědy a představuje vedle energie a hmoty další, nezávislou, třetí složku vesmíru, kterou nelze odvodit z těch ostatních.

Pokud bychom to měli nějak stručně vyjádřit, informace je nehmotnou veličinou, která používá hmotu a energii pouze jako nosič nebo přenašeč. Informace dovoluje přenos nějakého sdělení (zprávy) od odesilatele k příjemci, tzn. že informace nemůže vzniknout sama od sebe bez myslícího odesilatele, který zprávu formuluje v dohodnutém jazyce, kterému zároveň rozumí i příjemce zprávy. Bez toho není možná domluva a přenesená informace by tak nemohla být pochopena. Podstatné je také to, že informaci lze vyjádřit libovolným kódem či jazykem, tzn. libovolnou soustavou znaků či symbolů sestavených do slov či vět podléhajících tzv. gramatice kódu.

Podstatné je také to, že informace je základem a podstatou veškerého života, vztahů a komunikace, ať už v přírodě či lidské společnosti. Informace jinými slovy určuje, jak bude vypadat tělo té které rostliny či zvířete … rozhoduje o tom, jak se bude který tvor chovat, čím se bude život, jak dobře uvidí nebo uslyší, kolik bude mít nohou, jestli bude mít srst nebo peří atd. Všechny tyto a mnohé další informace jsou neseny na velmi rozlehlých a komplexních makromolekulách uvnitř buněk. Právě materialistická evoluční představa je taková, že veškerá informace v živých systémech má svůj původ ve hmotě a že je tedy výsledkem spontánních a neřízených materiálních procesů a nesmírných časových údobí … tato představa je však v rozporu s vědeckými poznatky na poli informace a informačních technologií. Informační věda totiž zjistila mimo jakoukoliv pochybnost, že z neživé hmoty žádná jazykově formulovaná (kódovaná) instruktivní informace vzniknout nemůže, tzn. hmota neumí vytvořit plán, jak něco postavit a spravovat … hmota je jinými slovy pouhým nástrojem v rukou dizajnéra či stavitele, který pomocí informace s předstihem definuje a upřesňuje budoucí parametry a strukturu stavby či stroje … a přesně takto bychom měli z vědeckého hlediska nahlížet i na všechny biologické informace v živých systémech. Jejich původem nejsou neosobní přírodní živly, náhoda a moře času, ale naopak někdo, kdo je schopen úmyslně plánovat a tvořit, zvažovat, promýšlet, optimalizovat a předkládat originální a jedinečná řešení, u kterých je na začátku vždy jasné, co bude na konci.

Evoluce ničím takovým nedisponuje. Dodnes nedokázali zastánci evolučního pojetí vzniku a historie světa předložit jediný vědecky ověřitelný mechanismus, kterým by mohla informace vzniknout v rámci slepých, neřízených a čistě materiálních procesů. Jinými slovy evoluce není schopna informaci vůbec uchopit ani jakkoliv vysvětlit její původ a protože se jedná o nejdůležitější složku všech živých systémů včetně člověka, znamená to, že evoluční hypotéza nemůže být v principu vysvětlením ničeho, s čím informace bezprostředně souvisí — a to je život sám, příroda, člověk, mezilidské vztahy, morálka apod.

V dalším díle se podíváme na informaci z hlediska 5 úrovní jejího vyjádření a ukážeme si i pár příkladů z reálného života.

Zachovejte nám přízeň a nezapomeňte — Pokud máte jakýkoliv dotaz, ať už k těmto odpovědím či k čemukoliv jinému, co se týká vědy a otázky našeho původu, pak nám určitě napište na redakce@genesisera.cz a my se pokusíme na vaši otázku odpovědět v některém z příštích dílů.

Více o Parku Drama věků naleznete na www.parkdramaveku.cz.

Další webináře a přednášky

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

POŘIĎTE SI ČLENSTVÍ GENESIS ERA

Získejte přístup k unikátním filmům, knihám a živým přenosům.

NAVŽDY ZDARMA

ZÍSKAT ČLENSTVÍ