#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

Vážení příznivci vědy a otázky našeho původu, máme tady další díl krátkých odpovědí na vaše nejčastější dotazy, které nám posíláte do redakce.

Tentokrát budeme odpovídat na otázku: PROČ TEXT NELZE ODVODIT Z HMOTY ANI VÝZNAM Z TEXTU?

V minulém díle jsme si vysvětlili, že instruktivní informace je ve 100 % případů vyjadřována jazykovým kódem, který je vždy výsledkem svobodné volby a komunikační dohody mezi odesilatelem a příjemcem zprávy.

Neexistuje instruktivní informace, kterou by neodeslal inteligentní odesilatel s určitým jasným úmyslem a očekáváním ve smyslu pochopení a následného jednání na straně příjemce. Informace tedy nevzniká z ničeho, nebo jen tak z hmoty, hala bala bez ladu a skladu.. informace je vždy svědectvím komunikace nebo-li výměny informací, poznatků, postupů, návodů, úmyslů atd. mezi odesilatelem a příjemcem. Přestože v přírodě existují občas určité artefakty připomínající např. tvar nějakého písmene nebo slova, nejedná se v pravém slova smyslu o informaci a komunikaci, ale o pouhou shodu ve tvaru, která s informací jako takovou nemá kauzální souvislost.

Každá instruktivní informace je tedy vyjadřována jazykem — a ten může být zcela libovolný, čeština, angličtina, ruština, čínština, esperanto, těsnopis, hexadecimální kód, binární kód, Braillovo slepecké písmo, morseovka atd. atd. — jazykový kód může být skutečně zcela libovolný a jde pouze o to, aby příjemce zprávy tento kód dokázal číst a chápat stejně dobře, jako odesilatel.

Informační vědci rozlišují 5 základních úrovní komunikace nebo jazyka chcete-li. 1) statistická, znaková — na této úrovni probíhá samotný hrubý přenos signálu, zde se vybírá abeceda a tvar symbolů či tvar modulace např. nosné vlny radiosignálu apod., 2) kosyntaxe — na této úrovni dochází k samotné tvorbě znakového – jazykové – sdělení podléhající určitým gramatickým pravidlům, zde je i slovní zásoba a komplikovanost samotného vyjadřování, 3) sémantika — na této úrovni probíhá významové přiřazování k jednotlivým slovům a tvorbě vyššího kontextového významu přiřazeného složitějším gramatickým celkům jako jsou věty, souvětí a odstavce. 4) pragramtika — na této úrovni dochází k vyjadřování a dekódování úmyslu a záměru odesilatele a 5) apobetika — na této úrovni dochází k akci na straně příjemce, který na základě pochopeného významu a úmyslu odesilatele koná konkrétní kroky a vrací zpět k odesilateli zprávu, že vše pochopil a vykonal. Autorem této dosud nejúplnější teorie informace je prof. Dr. Werner Gitt, bývalý dlouholetý ředitel Informačního a technologického institutu v Braunschweigu a jeden z největších informačních vědců 20. století. Profesor Gitt říká, že skutečná a úplná komunikace mezi odesilatelem a příjemcem jakékoliv informace musí probíhat na všech 5 úrovních současně — pokud některá ze zmíněných 5 úrovní chybí, komunikace a vztah odesilatel-příjemce je zásadním způsobem narušen nebo zcela znemožněn.

Pozoruhodné je to, že na těchto 5 úrovních probíhá výměna zpráv uvnitř našich těl i uvnitř těl všech živých organismů a de facto celá živá příroda je založena na tom, že je informace jazykově kódována a s využitím hmoty a energie zapisována, přenášena, čtena a vykonávána — a to skutečně i v tom nejjednodušším živém tvorečkovi, který ale vůbec není primitivní nebo jednoduchý.

Informace je tedy nehmotná a hmotu a energii využívá pouze jako přenosovou linku a nosič … hmota a energie však nemohou být v principu příčinou žádné jazykově kódované informace — což definitivně a jednou provždy vyvrací veškerý materialismus a evolucionismus jako pokus o vysvětlení všeho!

Zajímavé je také to, že jedinou knihou na světě, která s člověkem dokáže komunikovat na všech 5 úrovních, je Bible a zčásti i Korán. Bible je právě unikátní v tom, že její poselství dokáže rozsuzovat záměry srdce a mysli, dokáže se dotknout lidského svědomí, skrytých tužeb i úmyslů a zároveň od člověka očekává konkrétní skutky a reakci … bez které není možné dopochopit některé její části. Buď tedy člověk žije podle biblických standardů a pak může dopochopit jinak nepochopitelné úseky Bible nebo si z této knihy jen občas něco přečte, svůj život nijak nepodřizuje tomu, co se dozvěděl a pak s postupem času se mu Bible stále více a více uzavírá a on z ní chápe správně stále méně až ji nakonec eventuálně zcela zavrhne. Podobně funguje i obrácený postup, jakmile člověk z Bible něco zásadního pochopí a chce podle toho i reálně žít a je ochoten měnit své smýšlení, návyky, hodnoty a vztahy, potom z Bible bude postupem času chápat stále více a hlouběji.

Tento unikátní fenomén popisují velikáni křesťanské víry jako „život víry“ nebo „žití z víry“ nebo jiným slovem „znovuzrození, budování a posvěcování charakteru“.

V dalším díle se podíváme na to, jakým způsobem se rozmnožují rostliny — a vysvětlíme si, jak tento fenomén souvisí s celou evoluční hypotézou a představami o původu druhů.

Zachovejte nám přízeň a nezapomeňte — Pokud máte jakýkoliv dotaz, ať už k těmto odpovědím či k čemukoliv jinému, co se týká vědy a otázky našeho původu, pak nám určitě napište na redakce@genesisera.cz a my se pokusíme na vaši otázku odpovědět v některém z příštích dílů.

Další webináře a přednášky

Navštivte náš e-shop

Objevte novinky na našem e-shopu a rozšiřte hranice svého poznání

Pomozte nám tvořit více kvalitního obsahu.

Věnujte dobrovolný příspěvek na tvorbu kvalitního obsahu bez reklam.

Zvolte částku

Jsme nezisková organizace, vaši podporu investujeme zpět do šíření povědomí, znalostí a tvorby kvalitního obsahu, filmů a publikaci knih.