Úvod Magazín Příroda a evoluce Ach! Moje bolavé zuby moudrosti!

Ach! Moje bolavé zuby moudrosti!

Robert Doolan
Přeložil Pavel Kábrt (kreacionismus.cz)

Coronation Dental Specialty Group, wikimedia commons. Zub moudrosti se vytlačuje ven z dásně a způsobuje zánět tkáně.

Už jste se někdy podivovali nad tím, proč mají lidé taková trápení a bolesti se zuby moudrosti? Někteří lidé se domnívají, že zuby moudrosti mohou být evolučním ‚pozůstatkem‘. Jiní uvažují, že se zuby moudrosti prostě jen dostatečně evolučně nevyvinuly. Jaká je správná odpověď?

Ortodontista John W. Cuozzo, DDS, MS z New Jersey ve Spojených státech říká, že zcela jistě nejsou zuby moudrosti nějakým faktem pro evoluci. Dále říká, že z rozsáhlého výzkumu, který prováděl na zkamenělinách neandertálských dětí se jeví jako problém skutečnost, že lidské čelisti se s postupujícím časem smršťují.

„Na základě mého výzkumu Neandertálců i současných studií,“ říká Dr. Cuozzo, „to vypadá, že lidské čelisti jsou během postupující doby menší. Tím je prostor v zadní části čelisti pro třetí stoličky čili zuby moudrosti, jejich prořezání se a správnou pozici pro skus, stále menší a menší.“

Dr. Cuozzo věří, že důvodem, proč k tomuhle dochází, je, že děti v současnosti dospívají stále rychleji než tomu bylo v minulosti.

Vypadá to, že vykopávky hrobů v Griswoldu v Connecticutu v USA, prováděné v roce 1990, s nálezy datovanými na období pozdních let 1600-1700, potvrzují jeho výzkumy. Bylo objeveno 13 dětských ostatků. Jen jediný měl monogram na dřevě rakve. Bylo tam uvedeno N.B.—stáří 13 a připevněno na mosazném úchytu.

Když byly tyto nálezy zubů na spodní čelisti zkoumány v Institutu patologie ozbrojených sil [Armed Forces Insititute of Pathology (AFIP)] ve Washingtonu, D.C., vývoj kořene a korunky naznačil, že podle dnešních standardů by tyto zuby náležely holčičce staré 9 1/2 roku, nebo chlapci starému 10 let, přestože dítě bylo staré 13 let.

„To pak znamená,“ říká Dr. Cuozzo, „že před třemi nebo čtyřmi sty lety trvalo 13 let, než dítě dospělo do stavu, ve kterém se dnes nachází už v 9ti či 10ti letech. Což ukazuje na velmi rychlé současné dospívání.“

Dr. Cuozzo zkopíroval všechny rentgenové snímky a fotografie těchto ostatků dětí v institutu AFIP v roce 1992.

ŘÍKÁ, ŽE ZUBY MOUDROSTI POTŘEBUJÍ VÍCE PROSTORU NEŽ SE MŮŽE VYTVOŘIT BĚHEM ZKRÁCENÉ DOBY RŮSTU ČELISTI.

Říká, že zuby moudrosti potřebují více prostoru než se může vytvořit během zkrácené doby růstu čelisti. Děti jsou dnes vyšší, dříve dospívají, zřejmě následkem lepší výživy v dětství (což není evoluční vylepšení). Jenže obličejové kosti potřebují víc než jen stravu—vyžadují čas. „To, co nám nyní chybí, je čas.“

Je to právě tato skutečnost, kdy se zuby moudrosti snaží prořezat v čelisti pro ně příliš malé, co způsobuje mnoho problémů. Říká, že jsou ještě další problémy spojené s prořezáváním se zubů moudrosti, a mnohým lidem se také dnes zuby moudrosti ani nevytvoří.

„Toto není proces evoluce, ale devoluce,“ říká Dr. Cuozzo. „Jde o degeneraci a redukci složitosti lidského těla; to je to, co se ve skutečnosti děje.

„Samozřejmě je příčinou to, že Adam upadl do hříchu a my trpíme a vzdycháme pod kletbou, která od té doby z tohoto pádu vyplývá.“

POZNÁMKA

Přestože se třetí stoličky nazývají zuby ‚moudrosti‘, nemají se získáním moudrosti či inteligence žádné opravdové spojení. Svůj název dostaly proto, že se obvykle prořezávají později ve věku dospívání až k 21ti letům—což se tradičně chápe jako ‚věk moudrosti‘.

Související články

Byl Darwin plagiátorem své evoluční teorie?

20. listopadu 2021

Jak je to s Darwinovým autorstvím? Historikové dospěli k jednoznačnému závěru, že existovala celá řada známých i méně známých vědců, kteří za časů Darwina a dokonce i před ním publikovala myšlenky, na kterých jsou Darwinovy práce založeny.

Evoluční naturalismus: prastará myšlenka

19. listopadu 2021

Mnozí se domnívají, že teorie biologické evoluce je Darwinovou originální myšlenkou. Ve skutečnosti již v 7. stol. př. Kr. uvažovali staří Řekové o principech biologické evoluce a stejně tak i řada středověkých učenců a filozofů…

Darwinovo nemanželské duchovní dítě

18. listopadu 2021

Je Charles Darwin autorem evoluční teorie postavené na mechanismu přirozeného výběru? Je opravdu původním autorem této myšlenky nebo ji stihl pouze nejrychleji publikovat?

Definování základních pojmů

17. listopadu 2021

Jeden z předních světových evolucionistů Dr. John Endler zveřejnil výsledky svého rozsáhlého výzkumu „přirozeného výběru” a dospěl k jednoznačnému závěru, že jeho výzkumy nepodporují myšlenku evoluce od mikrobů k lidstvu…