Úvod Magazín Připravujeme Dinosauří nepořádek

Dinosauří nepořádek

Důkazy o potopě v Národním památníku dinosaurů, USA

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: Dinosaur disarray

Autor: Jonathan O’Brien

V originále vydáno: Dinosaur disarray, 14. září 2014

V Dinosauřím národním památníku v Utahu vystupuje z pískovcového hřebene zmatená změť kostí plná dinosauřích zkamenělin. Pískovec je součástí Morrisonovy formace, sedimentární horniny, která se táhne od Nového Mexika až po Saskatchewan na severu a pokrývá více než 1 milion km2 (400 000 km2) západní části USA a Kanady. Z lomu v Dinosaur National Monument bylo vykopáno jedenáct různých druhů dinosaurů, včetně jedné z největších a nejkompletnějších koster obřího apatosaura, která kdy byla nalezena.

Dinosauří kosti jsou soustředěny v rozsáhlém čočkovitém skalním podloží a jsou vynikajícím příkladem „hromadného pohřbu.“1,2 Národní památník Dinosaurus byl nazván „největším dinosauřím lomem, jaký byl kdy objeven“, a je nejúrodnějším zdrojem dinosauřích zkamenělin v Severní Americe.3 Po desetiletí se návštěvníkům této velkolepé lokality tvrdilo, že zkameněliny představují generace dinosaurů, které žily a zemřely v klidném prostředí bažin před zhruba 150 miliony let.4 Geologové si však nyní uvědomují, že pozůstatky se takto nehromadily. Jak se tam tedy kosti dostaly a co nám říkají?

Národní památník dinosaurů byl nazván „největším dinosauřím lomem, jaký byl kdy objeven“.

Pomalé a postupné vysvětlení

Mezi laickými geology převládá názor, že za mnohé geologické útvary, které vidíme v dávných horninách, jsou zodpovědné geologické procesy, které pozorujeme v přírodě dnes. Říká se tomu uniformitarismus neboli „současnost je klíčem k minulosti“. Toto přesvědčení vede k názoru, že při současném pomalém a postupném tempu sedimentace by se dalo očekávat, že uplynou miliony let, zatímco se pozorovaná hloubka sedimentů nahromadí v prostředí s nízkou energií. Uniformisté vycházeli z předpokladu pomalých-a-stupňovitých geologických procesů, který se zrodil z jejich filozofie, jež se od svých počátků snažila „osvobodit vědu od Mojžíše“.5

Poté, co se vzdali mírového výkladu pro Národní památník dinosaurů, ale zároveň se zavázali odmítnout historickou potopu zaznamenanou v Bibli, zůstali uniformitářští geologové věrni svému světonázoru a zachovali výklad, který vyžadoval miliony let pomalého ukládání. Nyní tvrdí, že dinosauři byli zavaleni a pohřbeni sérií povodní. Ne však globální Noemovou potopou, ale mnohem menšími lokálními povodněmi, které od sebe dělila dlouhá časová období. Domnívají se, že pokaždé, když nějakou oblast zaplavila povodeň, byly dinosauří pozůstatky uloženy na stejném místě a pomalu se tak vytvořila rozsáhlá sbírka.3 Někteří vědci také spekulují, že zkameněliny představují kumulativní výsledek mnoha such, kdy se dinosauři shromažďovali a umírali kolem stále se zmenšujících vodních nádrží.6 Tento scénář však také vyžaduje záplavy, aby se pokusil vysvětlit následné pohřbení.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Obrázek: „Kaňon Zelené řeky v Národním památníku Dinosaurů”

Zápletka se komplikuje: sopečná činnost spojená s rychlým pohřbíváním vodou

Myšlenka mnoha lokálních záplav se může na první pohled zdát pravděpodobná. Pozoruhodná vlastnost vodou opracovaných pískovců, v nichž jsou dinosauří kosti pohřbeny, však uniformistům komplikuje představu – tyto horniny obsahují hojná zrna horniny zvané „tuf“. Tuf vzniká tuhnutím horkého popela vyvrženého ze sopek. Tento materiál a vrstvy sopečného popela na jiných místech útvaru7 naznačují, že k explozivní sopečné erupci došlo ve stejné době, kdy byly všechny dinosauří ostatky pohřbeny povodní. V okolí naleziště není známa žádná sopka a geologové kladou nejbližší zdroj tufu k vývěrům v jižní Kalifornii nebo Nevadě.4 Oblaka popela usazená na tak značné vzdálenosti ukazují na mimořádně katastrofickou sopečnou událost.

Shoda povodní a erupcí, které se odehrály společně při více příležitostech a v obrovských časových rozpětích, napíná důvěryhodnost uniformistického příběhu „jen tak“. Pokud by skutečně uplynuly miliony let, jak tvrdí uniformisté, musela by se za tu dobu změnit geomorfologie nebo „tvar“ zemského povrchu. Víme, že řeky mohou v průběhu staletí měnit svou polohu a tvar, protože jejich břehy jsou erodovány a usazují se na nich sedimenty. Pokud by scénáře o vícenásobných povodních/vícenásobném suchu byly pravdivé, znamenalo by to, že struktura odtoku na velmi rozsáhlém území by se po celé věky neměnila, takže by se pozůstatky živočichů hromadily stále na stejném místě. To je nepravděpodobné.

Foto: US National Park Service Allosaurus. Zkamenělina allosaura jimmadseni, Národní památník dinosaurů

Skutečnost, že ke zkamenění vůbec došlo, navíc naznačuje, že zvířata byla rychle a hluboko pohřbena v sedimentech napuštěných tekutinami bohatými na minerály, a to buď během smrti, nebo nedlouho poté.8 Těla dinosaurů, která se utopila při lokálních záplavách, by byla vyvržena a shnila, kosti a vše ostatní, dlouho předtím, než by je pokryla dostatečná tloušťka sedimentu. Koneckonců dnes nenacházíme nahromaděné kosti stádních zvířat, jako je skot, pomalu fosilizovat pod bahnem říčních břehů a náplavů vyplavených lokálními povodněmi. Nenacházíme ani fosilizaci drobných zvířat. Fosilizace je dnes vzácnou událostí, která vyžaduje zvláštní podmínky.

Kompletní kostry smíchané s kousky a kousky

Pro uniformisty jsou důkazy ještě problematičtější. Některé zkameněliny v Dinosaur National Monument jsou nalezeny jako téměř kompletní kostry, plně artikulované a stále v opistotonické neboli „mrtvé dinosauří“ pozici.9 Jiné jsou nalezeny v disartikulovaném (rozčtvrceném) stavu.4 Přítomnost téměř dokonalých celých pozůstatků dále snižuje pravděpodobnost teorie o dlouhých věcích vícenásobné potopy, protože šance, že by nezkamenělé dinosauří kostry přežily v artikulovaném stavu po eony času, zatímco by čekaly na hluboké pohřbení, je mizivá. Měkká pojivová tkáň spojující kost s kostí se rychle rozpadá, jakmile začne hnití mršiny.

Alternativní scénář dlouhého období sucha zahrnuje z definice také dlouhé časové úseky mezi jednotlivými událostmi. Trvalý obraz sucha – rozpadlé zvířecí kostry, které se pečou na slunci – je všeobecně známý. Je dobře známo, že rozklad mršiny začíná již několik dní po smrti, kdy si mrchožrouti, mikrobi a plné vystavení žáru a živlům vybírají svou daň. Akumulace degradovaných kosterních pozůstatků pozdějšími záplavami by věci ještě více „promíchala“. A stejně jako v případě výkladu o vícenásobné potopě, ani dnes nepozorujeme fosilizaci vysušených ostatků.

Důkazy naznačují, že dinosauří pozůstatky byly rychle a hluboko pohřbeny v sedimentech usazených vodou. Je velmi nepravděpodobné, že by interpretace vícenásobné povodně nebo vícenásobného sucha vedla k tomu, že by dinosauři zkameněli v horninách, jak je nacházíme v Dinosaur National Monument. Na druhou stranu je pravděpodobným kandidátem potopa globálního rozsahu, jako byla potopa Noemova zaznamenaná v knize Genesis, a s ní spojená vulkanická činnost. Jak si však při tomto scénáři vysvětlit rozčtvrcené pozůstatky promíchané s celými článkovanými kostrami?

Pravděpodobné následky jediné obrovské potopy

Noemova potopa pravděpodobně začala na mnoha místech jako série silných, chaotických přívalů nebo tsunami na pevnině, větších než dnešní tsunami.10 Zatímco mnoho zvířat by zahynulo okamžitě, vyšší kopce by umožnily několika zvířatům přežít samotný počátek potopy. Dinosauři v nižších oblastech, kterým se nějakým způsobem podařilo přežít první přívaly, by plavali, dokud by nenašli útočiště na dočasných nánosech typu písečných přesypů a nahromaděných trosek. Tektonické vyzdvižení, zvlnění a zlomy mohly také poskytnout dočasné vyšší oblasti. V takových případech by se z nově uložených sedimentů nakrátko vytvořily mělké vodní plochy a dokonce i suchá pevnina.11

Pískovec je součástí Morrisonovy formace, tělesa sedimentárních hornin, které se táhne od Nového Mexika až po Saskatchewan na severu a pokrývá více než 1 milion km2 (700 tisíc km2) západní části USA a Kanady.

Doba mezi stále hlubšími přívaly mohla být v některých oblastech delší, v závislosti na místních tektonických faktorech se mohla protáhnout na mnoho dní nebo týdnů. To byl dostatečný čas na to, aby zvířata, která zahynula při počátečním náporu, shnila. Pozůstatky mohly být následně „přepracovány“ (pohřbeny, erodovány a znovu pohřbeny), a to pravděpodobně několikrát, pokud došlo k více přívalům, a mohly být při tom otřeny a promíchány. Nárazy vyvrácených stromů by také mohly těla rozbít. Dinosauři, kteří přežili, by nakonec podlehli přílivu ještě vyšších povodňových vln. Hladina vody by zcela zaplavila i nejvýše položené oblasti a rozčtvrcené, shnilé mrtvoly i celí dinosauři by byli společně unášeni silnými proudy a pohřbeni pod nánosy. Obrovské objemy pohybující se vody by měly silný třídicí účinek na různé typy a velikosti trosek. Při dalším poklesu kontinentální masy by se pak na vrcholu usazovalo stále větší množství sedimentů.12

Záznamy Genesis ve skutečnosti dobře korelují s tím, co je vidět v Dinosaur National Monument. Dinosauří kosti se zde nacházejí spolu s dalšími zkamenělinami, včetně dřevěných klád, které mají vzhled tříděných vodou. Několik dinosaurů vypadá, jako by se „utopili a byli pohřbeni na místě“,3 zatímco mnohé z rozčtvrcených ostatků vypadají, jako by je „vymlela voda“.13 Textura pískovcové „matrice“ (okolní horniny), v níž se dinosauří kosti nacházejí, naznačuje druh katastrofických záplav a bahenních proudů, které byly v mnohem menším měřítku pozorovány během erupce Mount St. Helens v květnu 1980. V usazeninách se také zřetelně vzácně zachovaly fosilní rostliny a půda. Všechny tyto důkazy naznačují, že pozůstatky byly součástí hromadného souboru, který byl transportován a tříděn vodou.4

Mojžíš měl celou dobu pravdu

Nové uniformistické názory předpokládají víru v mnoho lokálních povodní, při nichž se živočichové usazovali pokaždé na stejném místě, přičemž v době ukládání fosilních pozůstatků „náhodou“ docházelo k identickým sopečným erupcím mimořádně silného rozsahu. Vyžadují také víru ve fosilizaci živočichů v situacích, kdy se dnes nepozorují. Takové interpretace dále komplikuje přítomnost celých, členitých koster. Rozumnější a elegantnější interpretace, která dává smysl všem důkazům, je, že zvířata v Dinosaur National Monument byla zabita a pohřbena masivním působením vody, které probíhalo jako jediná, avšak vícefázová událost.

Přímý výklad knihy Genesis jasně ukazuje, že dinosauři byli stvořeni společně s člověkem (Genesis 1,24-31) a že ti, kteří nebyli na palubě archy, byli zničeni při katastrofě, která pohltila svět (Genesis 7,21-23). Rok trvající potopa začala, když se otevřely „prameny velkých hlubin“, a byla tedy pravděpodobně spojena se sopečnou činností. Morrisonova formace, která pokrývá několik států Severní Ameriky a jejíž součástí je i Dinosauří národní památník, prozrazuje obrovský rozsah vodních usazenin. Představuje jen další dílek geologické skládačky, která spolu s mnoha dalšími po celém světě dává dohromady hlásku: globální potopa.

Reference a poznámky

 1. „Čočka“ v geologii označuje horninové těleso, které je uprostřed silné a na okrajích tenké. Pískovcová čočka bohatá na zkameněliny v dinosauřím lomu se nachází ve strmě klesajících vrstvách. Vychází v délce 1 km a místy je silná až 15 m.
 2. Na místě bylo vybudováno nové návštěvnické centrum a hala, kde si turisté mohou prohlédnout exponáty a lom, v němž byly vykopány tisíce velkých zkamenělin. Nedávno zrekonstruované budovy byly znovu otevřeny v říjnu 2011.
 3. Graham, J., Dinosaur National Monument Geologic Resource Evaluation Report, Natural Resource Report NPS/NRPC/GRD/NRR—2006/008 NPS D-217, March 2006.
 4. Hoesch, W.A. and Austin, S.A., Dinosaur National Monument: Jurassic Park or Jurassic Jumble? Impact 370, April 2004.
 5. Catchpoole, D. and Walker, T., Charles Lyell’s hidden agenda to free science from Moses , creation.com/lyell, 19 August 2009.
 6. Turner, C.E. and Peterson, F., Reconstruction of the Upper Jurassic Morrison Formation extinct ecosystem—a synthesis, Sedimentary Geology 167:309–355, 2004.
 7. Flesch, G.A., Stratigraphy and Sedimentology of the Morrison Formation (Jurassic), Ojito Spring Quadrangle, Sandoval County, New Mexico: A Preliminary Discussion, New Mexico Geol. Soc. Guidebook, 25th Field Conf., 1974.
 8. Oard, M.J., Dinosaur Challenges and Mysteries, Creation Book Publishers, USA, p. 61, 2011.
 9. Catchpoole, D., Death throes, Creation 31(3):42–44, 2009, creation.com/death-throes.
 10. Bezpečný průchod archy částečně závisel na pozvolnějším nebo alespoň zvládnutelném příchodu vod potopy na místo nalodění. Ne na všech místech by tedy došlo k prudkému účinku podobnému tsunami – alespoň zpočátku. Jakmile by se Archa ocitla na hladině a nad hlubokou vodou, byla by před účinky tsunami relativně v bezpečí, protože ty se zvedají do velké výšky pouze v mělké vodě.
 11. Zdá se, že o tom svědčí stopy dinosaurů ve vlhkých nebo částečně ponořených čerstvých sedimentech a také dinosauří vejce nakladená na vlhké sedimenty v raných fázích potopy. Viz např. hypotéza BEDS v Oardovi., M.J., Dinosaur Challenges and Mysteries, Creation Book Publishers, USA, 2011.
 12. Tato interpretace raných povodní vychází z modelu Tas Walker’s Flood. Viz Walker, T., A biblical geologic model, in: Walsh, R.E., Ed., Proceedings of the Third International Conference on Creationism, Creation Science Fellowship, pp 581–592, 1994.
 13. Paleontolog Earl Douglass, objevitel dinosauřího lomu v Dinosaur National Monument, si v roce 1909 po zahájení vykopávek na tomto místě zapsal do svého deníku tuto poznámku. Viz nps.gov/dino/historyculture/douglass.html

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.