Úvod Magazín Připravujeme Fosílie – Otázky a odpověde

Fosílie – Otázky a odpověde

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: Fossils Questions and Answers

V originále vydáno: Fossils Questions and Answers, 7. února 2006

Klíčové články

Svědčí zkameněliny o svém rychlém vzniku během velké katastrofy, jako byla Noemova potopa?

Rychlé fosilie: Jaké další důkazy ukazují, že fosilie nevznikají dlouhou dobu?

Existuje ve fosilním záznamu nějaký řád?

Opravdu chybí nějaké články? Je to problém pro evoluci od částic k lidem?

Opravdu se zkamenělé rostliny a živočichové tolik liší od těch, které vidíme dnes?

Ukazují fosilní nálezy velryb, že se vyvinuly ze suchozemských savců?

Existují přechodné formy mezi rybami a čtyřnožci?

Související stránky s otázkami a odpověďmi