Úvod Magazín Připravujeme Fosilní medúzy se posměšně pozdravily

Fosilní medúzy se posměšně pozdravily

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: Fossil jellyfish greeted with derision!

V originále vydáno: Fossil jellyfish greeted with derision!, září 1990

V rozsáhlé vrstvě pískovce v Ediakaře v Jižní Austrálii se nachází nespočet milionů zkamenělých medúz a dalších „měkkých“ živočichů. Tisíce těchto živočichů jsou vystaveny zvětrávání na povrchu horniny.

Medúzy nevydrží dlouho, než ztratí své vlastnosti, takže jsou snad nejlepším možným příkladem zkamenělin vyžadujících rychlé pohřbení a zpevnění horniny. Objev tohoto popření filozofie „pomalého a postupného“ by ve své době přirozeně nebyl příliš vítán.

Dr. Reginald Sprigg, významný australský geolog, který tento nález v roce 1946 představil na ohromené vědecké konferenci v Adelaide, říká, že byl přijat s posměchem a nedůvěrou. Bylo mu řečeno, že znaky medúzy jsou pouze náhodné značky na skále. V časopise Reader’s Digest (únor 1990, s. 62) je citován: „Byl jsem velmi rozzlobený, a tak jsem se hned vrátil, sebral 300 těchto věcí a vrátil se s nimi do Adelaide.“

Mnoho zkamenělých medúz a dalších přidružených živočichů je nyní součástí rozsáhlé sbírky Ediacara v Jihoaustralském muzeu. Pískovec je hornina usazená pohybující se vodou. Pokud by medúzy nebyly rychle pohřbeny a hornina by rychle ztvrdla, jejich jemné rysy by zmizely maximálně během několika dní. Navzdory těmto počátečním snahám o jejich diskreditaci jsou němým svědectvím o mohutné, rychlé a vodní katastrofě, která musela působit, aby se zachovaly jejich krátkodobé rysy.

Související článek:

Creation in-depth: Fossil jellyfish

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.