Úvod Magazín V přípravě FOXP2 gen podporuje tezi, že neandertálci byli plně lidští

FOXP2 gen podporuje tezi, že neandertálci byli plně lidští

Autoři: Peer Terborg a Royal Truman

V originále vydáno: 11. září 2009

Řeč umožňuje lidem účinně komunikovat a je pravděpodobně nejvýznamnějším znakem, který lidi odlišuje od ostatních tvorů. Někteří lidé se však rodí s narušenou schopností vývoje jazyka a řeči, což je syndrom známý jako specifická porucha řeči (SLI). Děti trpící SLI zaostávají za svými vrstevníky ve vývoji jazyka a porozumění, což přispívá k poruchám učení a čtení ve škole. Nedávno byl v třígenerační rodině, která trpěla poruchou řeči SLI, identifikován defektní gen FOXP2. Gen FOXP2 byl defektní i u nepříbuzné osoby, která trpěla stejnou poruchou.1,2 Osoby s defektním genem FOXP2 jsou náchylnější k projevům obtíží SLI, ale stejné mutační varianty nevedou vždy k této poruše, což odráží složitost genetiky řeči.3

Vědci z Antropologického ústavu Curyšské univerzity použili počítačem podporovanou paleoantropologii (CAP) k rekonstrukci vzhledu neandertálského dítěte, a to na základě pozůstatků lebky (vzorek Gibraltar 2) a porovnání s morfologií kostí a měkkých tkání moderního člověka (Obrázek: de.wikipedia.org)

Je známa celá sekvence DNA lidského genu FOXP2 a nedávno byly zpřístupněny genetické homology u šimpanze, gorily, orangutana, makaka rhesus a myši. Proteiny FOXP2 jsou u šimpanze, gorily a makaka rhesus identické. Orangutan a myš se liší pouze dvěma aminokyselinami mimo oblasti Q (oblasti Q nejsou brány v potaz, protože podléhají rychlým mutacím (kvůli kluzkým DNA polymerázám). Na rozdíl od těchto pěti sekvencí se lidská verze liší na dvou pozicích. Na obrázku 1 má aminokyselinový zbytek 304 pro člověka znak „N“, pro ostatních pět organismů znak „T“; aminokyselinový zbytek 326 má pro člověka znak „S“, pro ostatních pět organismů znak „N“.4 Tyto dvě aminokyselinové odchylky se vyskytují ve všech 226 zkoumaných lidských vzorcích a jsou typické pro sekvenci lidského genu FOXP2. Geny a proteiny FOXP2 lze tedy použít jako indikátorový gen, genetický nástroj k rozlišení mezi lidmi, primáty a jinými druhy (obrázek 1).

Obrázek 1. Písmena označují hlavních 330 aminokyselin proteinu FOXP2 u člověka, šimpanze, gorily, orangutana, makaka rhesus a myši. Aminokyselinové sekvence ukazují dva polyglutaminové úseky (označené červeně) a dvě specifické mutace (spodní řádek), které odlišují lidskou sekvenci od ostatních prezentovaných savců (N na pozici 304 a S na pozici 326). Koncových 386 aminokyselin FOXP2 je u všech druhů identických a nejsou zde uvedeny. Sekvence jsou uvedeny v publikaci Enarda et al.5

„Kromě morfologických a fyziologických důkazů o hlasovém ústrojí, včetně moderní jazylky, nyní molekulární biologie potvrzuje, že neandertálci byli plně vybaveni pro mluvení složitými jazyky.“

Nedávná analýza DNA neandertálců, kteří se podle evolučních hodin vyvinuli asi před 400 tisíci lety, ukázala, že nesli přesně stejný protein FOXP2 (odvozený ze sekvence DNA) jako moderní lidé, včetně N a S na pozici 304, resp. 326.6 Kromě morfologických a fyziologických důkazů o hlasovém ústrojí, včetně moderní jazylky,7 nyní molekulární biologie potvrzuje, že neandertálci byli plně vybaveni pro mluvení složitými jazyky. Geny FOXP2 nalezené u neandertálců tedy ukazují, že se jednalo o Homo sapiens. Tato zjištění jsou zcela v souladu s názorem kreacionistů, že neandertálci byli plně lidskými obyvateli Evropy a Asie po biblické Potopě.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.