Úvod Magazín Připravujeme Mimořádně zachovalé medúzy

Mimořádně zachovalé medúzy

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/epjelly

David Catchpoole

Předpověď Charlese Darwina, že nikdy nenajdeme žádné fosilní medúzy, se mnohokrát ukázala jako mylná. (Viz také: Hundreds of jellyfish fossils! (Stovky fosilních medúz!))

Charles Darwin jednou napsal: „Žádný zcela měkký organismus nelze zachovat.“1Tento názor je pochopitelný vzhledem k jeho předpokladu, že fosilní vrstvy hornin na světě jsou výsledkem pomalých a postupných procesů v průběhu dlouhých časových období. Proto předpokládal, že jako fosilie budou nalezeny pouze pozůstatky živočichů s tvrdými částmi (jako jsou kosti nebo krunýře).

Jak ale ukazuje pozdější objev mnoha fosilních medúz, Darwin se mýlil.2

Vědci dnes uvádějí, že mezi „rozmanitým biomem taxonů měkkých těl“ a dalšími zkamenělými tvory v lokalitě Sponge Gully v Utahu v USA našli „výjimečně zachovalé medúzy“.3 Fosilie medúz prý „vykazují vynikající zachovalost anatomie měkkých částí“3– tak dokonalou, že „je vidět zřetelný tvar zvonu, chapadla, svalové jizvy a možná i gonády.“4

Takto dokonalé zachování „vlečných chapadel“ a dalších orgánů medúz nesvědčí o pomalých a postupných procesech [viz popisek k fotografii], ale o rychlém pohřbení. A to spolu s celosvětovým rozšířením fosilií odpovídá tomu, že byly pohřbeny při celosvětové Potopě v Noemově době, tedy asi před 4 500 lety.

Je smutné, že evoluční badatelé, kteří se podílejí na tomto nejnovějším objevu, záměrně ignorují nebo neznají popis Stvoření a Potopy v knize Genesis (2. Petrova 3,3-6). Místo toho se pokoušejí interpretovat svůj nález z evolučního hlediska a „datují“ tyto fosilie medúz z kambrických vrstev na stáří 500 milionů let – medúzy jsou tedy o více než 200 milionů let „starší“, než se evolucionisté dříve domnívali. Jak však sami vědci zdůrazňují, fosilní exempláře se podobají dnes žijícím medúzám, například druhům z rodu CuninaPeriphylla. Proč za celou tu (domnělou) dobu neprošly žádnou evolucí?

Obrázek z PLOS, ref. 1.

Nedorozumění: Jedna z fotografií ve výzkumné práci, kterou publikovali  Cartwright et al.,1 spolu s připojenou interpretační kresbou medúzy z rodu žahavců v bočním pohledu. Vědci naznačili, že způsob, jakým se tato medúza v americkém Utahu tak krásně fosilizovala, je pravděpodobně podobný tomu, jak se nesčetní tvorové (včetně organismů s měkkým tělem) zachovali ve slavných burgesských břidlicích v Kanadě. To znamená, že anoxické podmínky (tj. nedostatek kyslíku) na dně údajně klidných vod, kde se medúzy nacházely, zabránily jejich rozkladu, zatímco je vrstvu po vrstvě pomalu pokrývaly jemné usazeniny. Nepochybně tak dokonalé zachování – do té míry, že vědci byli schopni přirovnat vyobrazenou fosilii k žijícím druhům z rodu Cunina2 – vyžadovalo rychlé obalení sedimentem, nikoliv pomalé. Evoluční vědci nedávno změnili názor na burgesské břidlice – nyní tvrdí, že vrstvy jemných sedimentů se ukládaly rychle.3,4

Odkazy a poznámky

  1. Cartwright, P., Halgedahl, S.L., Hendricks, J.R.., Jarrard, R.D., Marques, A.C., et al., Exceptionally preserved jellyfishes from the Middle Cambrian (Výjimečně zachovalé medúzy ze středního kambria), Public Library of Science ONE 2(10):e1121. doi:10.1371/journal.pone.0001121, říjen 2007.
  2. de Pastino, B., Photo in the news: fossil jellyfish discovered in Utah (Fotografie ve zprávách: objev fosilních medúz v Utahu), National Geographic News, 31. října 2007.
  3. Gabbott, S., Zalasiewicz, J., and Collins, D., Sedimentation of the Phyllopod Bed within the Cambrian Burgess Shale Formation of British Columbia (Sedimentace ložiska fylopodů v kambrické formaci burgesských břidlic v Britské Kolumbii, Journal of the Geological Society 165(1):307-318, leden 2008.
  4. Burgess Shale time scale – it happened in a rush (Časové měřítko burgesských břidlic – stalo se to rychle, Creation 30(3):10, 2008.

 

Odkazy a poznámky

  1. Darwin, C., Vznik druhů, první vydání 1859, citace převzata ze str. 422 z 6 vydání z roku 1872 (přetištěno 1902). Zpět na text.
  2. Viz např. Catchpoole, D., Hundreds of jellyfish fossils! (Stovky fosilních medúz!) Creation 25(4):32–33, 2003. Zpět na text.
  3. Cartwright, P., Halgedahl, S.L., Hendricks, J.R.., Jarrard, R.D., Marques, A.C., et al., Exceptionally preserved jellyfishes from the Middle Cambrian (Výjimečně zachovalé medúzy ze středního kambria), Public Library of Science ONE 2(10):e1121. doi:10.1371/journal.pone.0001121, říjen 2007. Zpět na text.

de Pastino, B., Photo in the news: fossil jellyfish discovered in Utah (Fotografie ve zprávách: fosilní medúzy objeveny v Utahu), National Geographic News, 31. října 2007. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.