Úvod Magazín Příroda a evoluce ‚Proč můj argument nezabírá?‘

‚Proč můj argument nezabírá?‘

Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)
Publikováno 26. března 2016 (GMT+10)

iStockphoto

I když uvedeme solidní důkazy a argumenty ve prospěch Bible, i když je to prezentováno tím nejlaskavějším a nejpečlivějším způsobem, často to skeptici odmítnou okamžitě a bez dalšího přemýšlení. To může dost frustrovat a odradit. Nedáme-li si dost pozor, může to dokonce vést k pochybnostem—někdo si může začít myslet, že ‘odmítání jeho argumentů je možná známkou samotné slabosti křesťanství’. V tomto ohlédnutí se zpět zjišťuje Shaun Doyle, jak správné pochopení našich mezí a také mezí toho, co lze argumenty docílit, může při našem svědectví o pravdě Kristově a o Bibli odlehčit naše břemeno.

Leighton W. z Nového Zélandu napsal tento komentář:

Toto je pro všechny, kterých se to týká:

Jsem velmi znechucen evolucionisty a jejich jednostranným myšlením. Snažím se jim vysvětlit, že evoluční teorie je fraška, oni to ale nechtějí slyšet. Říkám jim, že stejně i jejich evoluce potřebuje každopádně nějakého boha, protože velkým třeskem vzniklý vesmír začal vlastně zázrakem, a zázraky se nekonají bez boha. Také se jim snažím vysvětlit matematickou stránku a stránku logickou stvoření a evoluce. Dále jim vysvětluji, že uvažujeme-li evoluci ZA PŘEDPOKLADU možnosti změn, šance pro úspěšnou změnu jednoho typu tělního uspořádání na jiný je něco kolem 1 ku 1 miliardě biliónů, a tudíž i za předpokladu časového rozpětí uváděného pro zemi není možné tohoto pravděpodobnostního úspěchu dosáhnout. Pak se jim snažím ještě vysvětlit žirafí krk, ale jejich uši jsou pořád dál zacpané vůči stvoření. Moje otázka zní: co dělat, aby mne to tak neznechucovalo, ta hrozná ignorance v myšlení světských lidí.

Odpovídá Shaun Doyle z CMI:

Je to přirozené, cítit se znechucen, když lidé odmítají uznat to, co my vidíme tak jasně o Bohu, stvoření a Bibli. Musíme si ale pamatovat, že bez Boží milosti stejně nemůžeme počítat s tím, že uvidíme, že lidé naše argumenty uznají. Přestože existence Boha je každému zřejmá, přesto před ní zavíráme svoje oči a Boha nechceme uznat (Řimanům 1:18-23). Musíme si stále pamatovat, že ’je to jen milost Boží, pro kterou já’ mohu někomu ulehčit trápení, které na nás může dolehnout.

TO NEJLEPŠÍ, CO MŮŽEME UDĚLAT, JE VYSVĚTLIT SVOJE STANOVISKO A DOPORUČIT LIDEM, ABY TO ZVÁŽILI.

A poté, co se setkáme s neochotou přijmout pravdu, už to není nadále náš úkol usvědčovat lidi ze hříchu, spravedlnosti či soudu. To je nadále už úkol ducha svatého. My lidem svědčíme o pravdě, ale nemáme přístup l lidským srdcím takový, jaký ho má svatý duch. To nejlepší, co můžeme udělat, je vysvětlit svoje stanovisko a doporučit lidem, aby to zvážili (a samozřejmě se modlit, aby Bůh pracoval v lidských srdcích a pomohl jim přijmout pravdu). Když tohle jasně víme, může nás to oprostit od břemene nutnosti přesvědčit lidi o víře, protože naše slova mají jen určitou možnost, co mohou udělat, a ne víc.

A jak tedy přesně takový dobrý argument vlastně působí? Nemění lidské srdce a nepřinutí člověka přijmout určité stanovisko. To nejlepší, co může udělat, je ukázat dané osobě, jakou intelektuální cenu musí zaplatit, když ten závěr odmítne, ale ani to není zcela zaručeno. A i když ten člověk vidí, jakou intelektuální cenu musí zaplatit tím, že odmítne nějaký jasný závěr z naší argumentace, i tak může být tato osoba ochotna tuto cenu zaplatit.

Vynikající příklad je, jak většina muslimů odmítá fakt, že Ježíš byl zabit ukřižováním, protože Korán říká, že zabit nebyl (Súra 4:157). Historické i lékařské důkazy Ježíšovy smrti jsou nepopiratelné, ale muslimova oddanost Koránu mu zabrání, aby většinu těchto faktů přijal. Jen zřídka má pro něj vůbec nějakou cenu to, co mu druhý člověk říká; pouhá slova zcela nevyhnutelně muslimy nepřesvědčí, že Ježíš zemřel na následky ukřižování.

LIDÉ NEJSOU ROBOTI ŘÍZENÉ LOGICKÝMI ARGUMENTY.

Lidé nejsou roboti řízené logickými argumenty. Mají také emoce a předpoklady, což jim může zcela zamlžit správnější posouzení věci, a mají také vůli, která je přirozeně namířena proti Bohu. Proto usvědčit lidi evangeliem vyžaduje obvykle o mnoho víc než jen jednostranná prezentace kvalitních argumentů ve prospěch Boží existence a pro evangelium, a je potřeba mnohem víc věcí k tomu, aby se někdo stal křesťanem, než je v naší moci udělat. To, že si uvědomíme svá omezení, co můžeme a nemůžeme, nezpůsobí nutně, že veškerá naše frustrace zmizí, ale může nám to pomoct vidět tato naše rozčarování ve správném světle.

A k tomu samozřejmě přistupuje běžná praxe—promluvte si o své frustraci s lidmi, kteří vám mohou pomoct; modlete se za svoje zklamání (Filipským 4:6-7); a když už se frustrace dostaví, vytvořte si k celé situaci užitečný nadhled a zaměstnejte svoji mysl něčím odlišným, co vám může pomoct.

Související články

#9 Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu? | Genesis Era Q&A

23. května 2024

Proč text nelze odvodit z hmoty ani význam z textu?

#8 Co je to informace? | Genesis Era Q&A

18. dubna 2024

Co je to informace?

#7 Jak vznikla půda? | Genesis Era Q&A

11. dubna 2024

Jak vznikla půda?

#6 Čtvrtá kategorie vědy - Sdělená, Neopakovatelná, Zjevená | Genesis Era Q&A

4. dubna 2024

Podrobnější představení 4. kategorie vědy.