Úvod Magazín V přípravě Krevní skupiny a jejich původ

Krevní skupiny a jejich původ

(Odpověď na kritiku)

Autor: Jonathan Sarfati
V originále: creation.com/blood-types-and-their-origin

Úvod

Jednou z nejčastějších otázek kladených kreacionistům je: „Jak vznikla z jediného lidského páru taková rozmanitost lidí?“ Kupodivu mnoho lidí, kteří myslí, že na tuto otázku nelze odpovědět, věří v něco mnohem neuvěřitelnějšího, totiž že všechny živé organismy vznikly z jediné buňky, která sama vznikla z neživých chemických látek. Dokáže-li někdo uvěřit, že náhodné mutace a přírodní výběr jsou dostatečným vysvětlením pro tyto obrovské změny (s obrovským nárůstem informačního obsahu), pak stejné mechanismy jistě postačují ke zdůvodnění kreacionistické teorie drobných změn (které nezahrnují generování nové, funkční informace).

Teorie Stvoření a Pádu dokáže vysvětlit veškerou variabilitu lidstva poukazem na to, že původní pár měl obrovskou genetickou variabilitu. Reorganizace této variability, určitá ztráta složitosti v důsledku mutací a přírodní výběr mohou vysvětlit veškerou současnou variabilitu. Podrobně to vysvětluje The Creation Answers Book (Stvoření – kniha odpovědí) Kapitola 18.1 Kniha poukazuje na to, že z pouhých čtyř genů pro distribuci melaninu může vzniknout široká škála barev kůže.

Různá barva lidských očí vzniká rozptylem světla od částic melaninu v duhovce, přičemž pozorovaná barva závisí na množství a hloubce melaninu. Modrá barva oblohy je podobně způsobena rozptylem světla od molekul vzduchu, zatímco růžový / červený západ slunce je důsledkem menšího úhlu dopadu slunečních paprsků. Prachové částice tento efekt umocňují a často vedou k velmi působivým západům slunce. Albinismus je způsoben škodlivou mutací, která výrazně snižuje nebo ničí schopnost syntézy melaninu. Bez melaninu jsou v očích albínů viditelné cévy, takže oči jsou růžové.

Evoluce od částic k lidem však musí předpokládat mechanismus, který může vytvářet nové složité informace. Přírodní výběr nemůže vytvářet informace; může pouze vybírat z informací, které má k dispozici.

Původ krevních skupin

Jedním z aspektů široké rozmanitosti lidí jsou různé krevní skupiny. Následující výklad se týká hlavních krevních skupin AB a O.2

Krevní skupiny A a B jsou způsobeny různými antigeny (látkami, které vyvolávají imunitní reakce) na povrchu červených krvinek. Jejich produkce je pod kontrolou DNA. Antigeny se vyvíjejí z prekurzoru na povrchu červených krvinek, který se označuje jako látka H a je společný pro typy AB a O. Typ A vzniká umístěním N-acetylgalaktosaminu pomocí enzymu transferázy typu A na látku H. Typ B vzniká navázáním galaktózy na H pomocí transferázy typu B.

Typ O je výsledkem jednoduché bodové mutace, která výrazně snížila nebo zničila schopnost transferázy typu A připojovat N-acetylgalaktosamin k látce H. Všimněte si, že se jedná o příklad ztráty informace, takže je pro evoluci od částic k lidem irelevantní. Tato neúčinná transferáza typu A se nazývá cirkulující protein. Neúčinnost cirkulujícího proteinu typu O závisí na místě v DNA, kde došlo k mutaci, protože některé typy O připojují k H více N-acetylgalaktosaminu než jiné. To někdy způsobuje rozdíly mezi krevními bankami. K mutacím došlo pravděpodobně již na počátku lidské historie, protože krevní skupina O je nejběžnější. Samotná nepřipojená látka H je antigenem, který vede ke vzniku vzácné bombajské krevní skupiny B čili Oh.

U lidí existuje jeden gen, který určuje krevní skupinu ABO. Existují tři verze genu neboli alely: AB nebo O. Protože gen je vždy přítomen jako pár alel, přičemž každá je zděděna od jiného z obou rodičů, je možná genetická výbava každého jedince AABBABAOBO nebo OO. Alela O je recesivní vůči alele A nebo B, což znamená, že v případě přítomnosti alely A nebo B je krevní skupina určena alelou A nebo B. To znamená, že osoba AO má krev typu A, osoba BO má krev typu B a pouze osoba OO má krev typu O. Každý, kdo má krevní skupinu O, se nazývá univerzální dárce, protože jeho krev neobsahuje antigeny A nebo B, takže krev skupiny O může být podána osobě s krevní skupinou AB nebo AB. Pokud je například krev typu A podána osobě s krví typu B, může alergická reakce způsobit smrt příjemce.

Aby manželé předali svým dětem všechny alely, musí mít mezi sebou alely ABO. Adam a Eva tedy mohli mít některou z následujících genetických výbav:

AO a BOAB a OOAB a AOAB a BOAA a BO nebo BB a AO, tj. jakákoli kombinace, kde oba rodiče mají mezi sebou všechny tři alely. Další možností je, že gen O vznikl později mutací, jak je uvedeno výše. Pokud by tomu tak bylo, stačilo by, aby rodiče měli mezi sebou A a B, takže by oba mohli být AB nebo AA a ABBB a AB nebo AA a BB.

Pokud měli Adam a Eva například genetickou výbavu AO a BO, jejich děti mohly mít genetickou výbavu ABAOBO nebo OO, což jim dalo krevní skupiny ABAB nebo O. Jejich děti by tedy byly rozděleny do čtyř přibližně stejně velkých skupin (Punnettův čtverec, viz níže).3

Pokud měli Adam a Eva opravdu 56 dětí, jak uvádí židovská tradice, pak by každou z krevních skupin mělo asi 14 dětí.

Možné funkce krevních typů

Jeden odpůrce stvoření se zeptal: „K čemu jsou krevní skupiny, které pouze ztěžují transfuzi krve?“ a označil tuto rozmanitost za „chybu v designu“. Tvrzení o „chybě v designu“ je však nevědecké, pokud nedokážeme navrhnout design lepší. Nejprve tato řečnická otázka předpokládá, že zdá-li se nám něco zbytečné, pak to nemá žádný užitek. Ve skutečnosti je z podstaty věci nemožné dokázat, že je orgán zbytečný, protože vždy existuje možnost, že se v budoucnu najde jeho účel.

To se stalo s více než stovkou údajně zbytečných vestigiálních orgánů, o nichž dnes víme, že jsou nezbytné.4 Brzlík byl jednou ze žláz, která byla považována za zbytečnou, ale dnes víme, že je prvním orgánem, který produkuje lymfocyty v embryu a kde se tvoří T-lymfocyty. „Brzlík má zásadní význam pro vývoj a funkci imunitního systému.“5 Těžké imunodeficity vznikají, když je brzlík nepoužitelný nebo zničený. To je hlavní problém obětí AIDS. Jejich T-lymfocyty jsou virem zničeny.

Dokonce i slepé střevo, které je obecně považováno za zbytečný evoluční pozůstatek, obsahuje lymfatickou tkáň a má význam pro kontrolu bakterií pronikajících do střev. Funguje podobně jako mandle na druhém konci trávicí trubice, o nichž je známo, že zvyšují odolnost proti infekcím krku, ačkoli dříve se pokládaly za zbytečný orgán.6

Stejně tak je chybou domnívat se, že krevní skupiny nejsou k ničemu. Existují imunologické vztahy mezi antigeny AB, H, antigeny bakterií a rostlinných látek a způsobem, jakým naše tělo reaguje na napadení mikroorganismy, aniž by samo sebe zničilo. Zdá se, že existuje také vztah mezi krevní skupinou a srdečními problémy (nikoliv deklarované vztahy mezi chováním typu A). Krev typu A obsahuje více kryoprecipitátu, o který stojí krevní banky. Zdá se, že mutantní krevní skupina typu O je náchylná ke vzniku žaludečních vředů.7 Různorodost krevních skupin by také mohla znamenat, že některé krevní nemoci nemohou zničit celou populaci, pokud je patogen přizpůsoben určité krevní skupině.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.