Úvod Magazín V přípravě Je příběh slavné rybí fosilie v koncích?

Je příběh slavné rybí fosilie v koncích?

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/tiktaalik-finished

Tas Walker

Tiktaalik, někdejší hvězda, se ocitl ve slepé vývojové uličce

Obrázek 1. Tento elegantní spojovací článek mezi rybami a živočichy se stal z evoluční ikony evoluční slepou uličkou.

Stopy nalezené v polském lomu převrátily paleontologický svět vzhůru nohama.1 Již léta se traduje úhledný evoluční příběh o tom, jak se rybám vyvinuly čtyři nohy a jak se dostaly z oceánu na souš (obrázek 1). Pravděpodobně nejznámější fosílií v tomto obrazu evoluce z moře na souš je Tiktaalik roseae, ryba s ploutvemi, o níž se tvrdilo, že měla vlastnosti na pomezí ryb a čtyřnožců.

Piotr Szrek, Univerzita v UppsaleObrázek 2. Vápencová deska z Polska s otisky fosilních stop.

Kreacionisté důsledně odmítali evoluční výklad této fosilie a dokazovali, že nemá nic společného s údajným přechodem z moře na pevninu.2 Přesto evolucionisté tiktaalika neúnavně propagovali. Má vlastní webové stránky, 3 objevuje se v evolučních schématech (např. obrázek 1), je hvězdou na obálkách knih o evoluci4 a dokonce se stal námětem písně propagující evoluci.5 Richard Dawkins ve své poslední knize Největší show na Zemi6 tvrdí, že „tiktaalik je dokonalý chybějící článek – za prvé, protože je téměř přesně uprostřed mezi rybou a obojživelníkem, a za druhé, protože už nechybí.“ (Viz vyvrácení této knihy od Jonathana Sarfatiho, Největší podvod na Zemi?)

Nyní však tento důkaz stop z Polska posílá tiktaalika a všechny jeho doprovodné fosilie do starého železa. Z hvězdy se najednou stává slepou uličkou evoluce. Kreacionisté tedy měli celou dobu pravdu.

Na první pohled nevypadají důkazy příliš přesvědčivě. Stopy jsou zachovány jako mělké vrypy na povrchu velkých vápencových desek z lomu Zachelmie v polských Svatokřížských horách. Drsný povrch má řadu oblých prohlubní uspořádaných v řadách (obrázek 2). Pomocí čar a diagramů (obr. 3) však autoři dokázali, že tyto prohlubně jsou skutečně stopami čtyřnohých zvířat, která se podobala velkým ještěrům.

„Pokud čtyřnozí živočichové existovali o 18 milionů let dříve, pak tiktaalik nemůže být přechodovou fosilií, za kterou byl prohlašován.“

Autorům se dokonce podařilo u některých otisků ukázat tvar chodidla a identifikovat stopy prstů (obr. 4). Z rozměrů otisků usoudili, že některá zvířata byla více než 2 metry dlouhá.

Tyto stopy jsou pozoruhodným nálezem, ale ve fosilním záznamu nejsou nijak zvlášť neobvyklé. Tisíce stop suchozemských živočichů byly nalezeny na mnoha různých místech po celém světě. Pozornost celého světa upoutala skutečnost, že tyto stopy jsou datovány (podle evolučních předpokladů) na 397 milionů let, tedy o celých 18 milionů let dříve než tiktaalik (opět podle evolučního myšlení). Pokud čtyřnozí živočichové existovali o 18 milionů let dříve, pak tiktaalik nemůže být přechodovou fosilií, za kterou byl prohlašován.

„Mysleli jsme si, že jsme zjistili původ končetinových čtyřnožců. Musíme to celé přehodnotit – paleontoložka Jenifer Clacková, University of Cambridge.“

Náhle byl degradován na slepou uličku evoluce spolu se všemi ostatními fosiliemi, které s ním souvisejí. Jinými slovy, všechna ta úhledná evoluční schémata, která názorně ukazovala přechod od ryb k předkům čtyřnohých zvířat (jako např. obrázek 1), je třeba odložit. Evoluční domeček z karet, tak hrdě předváděný před světem, se hroutí pod tíhou důkazů z Polska.

Totální obrat

Nejedná se o žádnou drobnou opravu nebo nepodstatný detail. Svět paleontologie se obrací vzhůru nohama. Z různých prohlášení o nálezu lze vyčíst něco o rozsahu tohoto obratu.

 • „Nutí nás radikálně přehodnotit načasování, ekologii a prostředí přechodu mezi rybami a čtyřnožci, stejně jako úplnost fosilního záznamu těl.“7
 • „[To] způsobí významný obrat v našem chápání původu čtyřnožců.“8
 • „[Mohou] vést k významným posunům v našich znalostech o načasování a ekologickém prostředí rané evoluce čtyřnožců.“9
 • „Mysleli jsme si, že jsme zjistili původ čtyřnožců. Musíme celou věc znovu promyslet.“10
 • „Je to překvapivé, ale právě toto nám fosilní nálezy říkají.“11
 • „Tyto výsledky nás nutí přezkoumat celou naši představu změny ryb v suchozemské živočichy.“12

Obrázek 3. Ilustrace znázorňující, jak mohla zvířata vytvářet stopy. (z ref. 7).

Všimněte si výrazů „radikální přehodnocení“, „významný obrat“, „překvapivé“, „přezkoumat celou naši představu“ a „znovu promyslet“. Je nám podsouvána představa, že paleontologové se šťourají v sedimentech a důkazy o evoluci se jim prostě objevují pod rukama. Kreacionisté jsou odsuzováni, protože jsou obviňováni z toho, že pracují na základě víry, a ne důkazů. Tento polský obrat ukazuje, že důkazy nemluví samy za sebe. Je třeba přemýšlet, být vynalézavý, cvičit se v myšlení a interpretovat je. Paleontologický svět bude muset ještě nějakou dobu přehodnocovat své příběhy.

Obrázek 4. Laserový sken povrchu, zobrazující detail jednotlivého otisku a schéma vztahující se k noze zvířete (z ref. 7).

Nezapomeňme, že všichni vědci přistupují k důkazům s vlastním přesvědčením, předsudky a … skrytými zájmy. Ti, kteří zasvětili svůj život a kariéru standardním příběhům o vývoji ryb v suchozemce, nebudou z nejnovějšího nálezu příliš nadšeni. Budou se bránit změně, zejména proto, že své dosavadní příběhy nemají čím nahradit.

Zajímavé je, že existuje několik různých způsobů, jak přepracovat důkazy a zachránit přitom tiktaalika. Pokud to nepomůže, mohou to jednoduše ignorovat. To ukáže čas.

Odkazy

 1. Bryne, J., Four-legged creature’s footprints force evolution rethink (Stopy čtyřnohého tvora nás nutí přehodnotit evoluci), LiveScience.com, www.livescience.com/animals/100106-tetrapod-footprints.html, 6. ledna 2010. Zpět na text.
 2. Viz Tiktaalik roseae—a fishy ‘missing link’ (Tiktaalik roseae – podivný „chybějící článek“) a Tiktaalik—sticking its head out of water? (Tiktaalik – vystrkuje hlavu z vody?) creation.com/tiktaalik2. Zpět na text.
 3. tiktaalik.uchicago.edu Zpět na text.
 4. Shubin, N., Your Inner Fish: A Journey into the 3.5-Billion-Year History of the Human Body (Cesta do 3,5 miliardy let staré historie lidského těla), Pantheon Books, New York, 2008; viz recenzi Colina Mitchella, Journal of Creation 23(1):29-32, 2009. Zpět na text.
 5. Video na YouTube: Tiktaalik (Your Inner Fish), hudba Indoorfins, 2008. Zpět na text.
 6. Dawkins, R., Největší show na světě, 2009. Zpět na text.
 7. Niedzwiedzki, G., Szrek, P., Narkiewicz, K., Narkiewicz, M. and Ahlberg, P., Tetrapod trackways from the early Middle Devonian period of Poland (Stopy tetrapodů z raného středního devonu v Polsku), Nature 463(7277):43-48, 2010 nature.com/nature/journal/v463/n7277/pdf/nature08623.pdf. Zpět na text.
 8. Editor’s Summary, Four feet in the past: trackways pre-date earliest body fossils (Čtyři stopy v minulosti: stopy předcházejí nejstarším fosilním tělům), Nature 463(7227), 2010; nature.com/nature/journal/v463/n7277/edsumm/e100107-01.html, dostupné přes web.archive.org. Zpět na text.
 9. Roach, J., Oldest land-walker tracks found—pushes back evolution (Nalezeny stopy nejstaršího suchozemského chodce – posunutí evoluce zpět), National Geographic Newsnews.nationalgeographic.com/news/2010/01/100106-tetrapod-tracks-oldest-footprints-nature-evolution-walking-land/, 6. ledna 2010. Zpět na text.
 10. Paleontoložka Jenifer Clacková, University of Cambridge, Velká Británie; in: Curry, M., Ancient four-legged beasts leave their mark (Prastará čtyřnohá zvířata zanechala svou stopu), ScienceNOW Daily Newssciencemag.org/news/2010/01/anticient-four-legged-beasts-leave-their-mark, 6. ledna 2010. Zpět na text.
 11. Paleontolog Philippe Janvier z Národního muzea přírodní historie v Paříži, Francie; in: Amos, J., Fossil tracks record ‚oldest land-walkers‘ Fosilní stopy zaznamenávají „nejstarší suchozemce“), BBC News, news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8443879.stm 6. ledna 2010. Zpět na text.

Paleontolog Per Ahlberg z Uppsalské univerzity ve Švédsku; in: Fossil Footprints Give Land Vertebrates a Much Longer History (Fosilní stopy prozrazují mnohem delší historii suchozemských obratlovců), ScienceDailysciencedaily.com/releases/2010/01/100107114420.htm, 8. ledna 2010. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.