KNIHA ACHILLOVY PATY EVOLUCE

50 % SLEVA + poštovné zdarma

Začtěte se do tajů Evoluční teorie a stvoření světa. Knižní NOVINKA Achillovy paty evoluce VÁS srozumitelně a atraktivní formou provede světem vědeckých teorií a pohledů na stvoření našeho světa.

 • 9 vědců s titulem Ph.D.
 • Pevná vazba
 • Pouze 2 000 výtisků
 • První vydání
 • Desítky barevných ilustrací a grafů
 • Počet stran: 413
 • Rozměry: 170×238×35 mm
 • ISBN: 978-80-87265-16-1
249 Kč
599 Kč
CHCI KNIHU ZA 249 KČ

Akce na tištěnou knihu platí jen pro členy Genesis Era klubu. Platíte jen 249,- a poštovné je zdarma. Nemáte ještě členství Genesis Era? Získejte jej zdarma zde.

Je mnoho věcí, které nás učí ve škole a píší na Wikipedii a my je automaticky považujeme za pravdu. Tato kniha přesvědčivě rozporuje slepá místa evoluce a nutí čtenáře k zamyšlení. A zamyšlení je přesně to, co jako společnost potřebujeme.

Samuel H.

Téma stvoření vs. evoluce mně kdysi „otevřelo oči“ a díky vědeckým faktům jsem se dozvěděl o úžasném Stvořiteli, kterého jsem se rozhodl následovat. Od té doby stále sleduji nové věci z této oblasti a kniha Achillovy paty evoluce je v tomto ohledu naprosto vynikající, mimo jiné i proto, že odkazuje na aktualizované informace k daným tématům na webu.

Čestmír Š.

Více o knize

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let. Stejně tak mnozí věří, že existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku.

Realita je ovšem taková, že jen málokdo je ochoten sám poctivě prozkoumat důkazy a vyvodit z nich odpovídající závěry. Místo toho máme tendenci nechávat se unášet jakousi slepou náklonností k „vědeckým autoritám“, které nám tvrdí, že jedině ony mohou znát pravdu.

I přes všudypřítomnou glorifikaci evolučního světonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí s tím, že je evoluce vědecky platným vysvětlením našeho původu. Naopak, neustále přibývá těch, kteří po prozkoumání dostupných faktů a teorií docházejí k velmi odlišným závěrům. Ty byly sepsány a recenzovány kvalifikovanými vědci, kteří nám v 8 klíčových oblastech nabízejí jedinečnou příležitost nahlédnout do světa moderní vědy a kritického myšlení.

Přestože má dnes koncept evoluce a miliónů let pozici vládnoucího paradigmatu, nemá ani zdaleka tak pevnou půdu pod nohama, jak si mnozí myslí. Nejedná se však o pouhý akademický problém, který by se týkal jen hrstky intelektuálů ani o souboj slaměných panáků vytvořených lidmi, kteří se rádi přou. Nikoliv! Otázka našeho původu hraje klíčovou roli v tom, jak žijeme svůj každodenní život a jakou hodnotu připisujeme sobě či jiné lidské bytosti.

Využijte unikátní nabídku této vzdělávací publikace a udělejte si v této otázce jednou provždy jasno.

Autoři knihy

Dr. Don Batten

 • Ph.D. z rostlinné fyziologie
 • Univerzita v Sydney, Austrálie

Dr. Batten je odborníkem v pěstování tropických rostlin, zejména fazolí mungo, liči, guave, cukrových jablek a manga. Ve vědeckých kruzích není žádným nováčkem, ba naopak, je známý jak v sekulárním, tak v křesťanském světě. Publikoval již celou řadu článků ve vědeckých časopisech a také několik knih.

Jeho výzkum v oblasti adaptace na prostředí, v environmentální fyziologii a minerální výživě, zaměřený speciálně na výše zmíněné rostliny, z něj činí předního experta na otázku přirozeného výběru, jelikož se při své práci musel ustavičně potýkat s tímto konceptem. Proto mu byla svěřena první kapitola této knihy, ve které výstižně shrnuje své celoživotní vědecké zkušenosti.

Dr. Robert Carter

 • Ph.D. z mořské biologie
 • Univerzita v Miami, USA

Dr. Carter, odborník na korálové útesy, strávil převážnou část svého doktorského studia výzkumem genetiky jedné specifické proteinové rodiny vyskytující se v medúzách a korálech — jedná se o zelený fluorescenční protein (GFP) a další příbuzné proteiny. Po jeho dokončení se zaměřil na studium lidské genetiky.

Výsledky jeho prvních výzkumů ho vedly k publikování tzv. konsenzuální (kanonické) sekvence nejranějšího lidského mitochondriálního genomu, tj. první ženy v historii — Evy. Dnes pokračuje výzkumem dalších aspektů lidské genetiky, včetně studia určitých zákonitostí (pravidelností či vzorců) týkajících se lidských odlišností a mutací včetně toho, jak souvisejí s biblickým modelem genetiky popsaném v 1. knize Mojžíšově zvané Genesis.

Poté, co si během svého dospívání pohrával s různými možnostmi, jak spojit Genesis s evolucí, vstoupil nakonec do evolučního tábora a ještě v prvním roce na univerzitě přijímal evoluci jako „fakt“. Když pak čelil různým výzvám, aby své postoje přehodnotil, byl nucen pod tíhou nejrůznějších argumentů evoluční koncepci opustit, avšak až v prvním roce postgraduálního studia dospěl k plnému přesvědčení, že biblický model stvoření, konkrétně pozice kreacionismu mladé Země, je jeho chápání nejbližší.

Jako oddaný zastánce stvořitelského modelu s hlubokými znalostmi genetiky, který dříve zastával evoluční pozici, i když jen krátce, byl Dr. Carter přirozenou volbou k sepsání kapitoly popisující druhou Achillovu patu darwinistické evoluce — genetiku.

Dr. Jonathan Sarfati

 • Ph.D. z fyzikální chemie
 • Viktoriina univerzita ve Wellingtonu, Nový Zéland

Dr. Sarfati patří v kreacionistických kruzích ke světové špičce; jeho publikační činnost je zcela mimořádná, ať už se jedná o ohromné množství odborných článků ve vědeckých i populárních časopisech či na internetu, nebo o čtyři vlastní publikace či spoluautorství na řadě dalších odborných knih.

Jedna z jeho vlastních publikací nazvaná Refuting Evolution (Vyvrácení evoluce) se stala nejprodávanější kreacionistickou knihou všech dob! Sarfatiho pronikavá logika prostupující celým jeho dílem pramení pravděpodobně z jeho mimořádných šachových schopností (je držitelem prestižního titulu F.I.D.E. Master /FM/ z roku 1988).

K rozboru třetí Achillovy paty darwinistické evoluce — původu života — byl vybrán právě Jonathan, a to především pro jeho pozoruhodné rozumové schopnosti, jimiž odkrývá nepřekonatelný problém samovolného vzniku prvních živých systémů z neživých prekurzorů (chemikálií).

Dr. Emil Silvestru

 • Ph.D. z geologie
 • Univerzita Babeș-Bolyai, Rumunsko

Dr. Silvestru absolvoval vědeckou průpravu v komunistickém Rumunsku a stal se světovým odborníkem na jeskynní geologii a krasovou topografii. O této neprobádané oblasti hojně publikoval a stal se ředitelem prvního speleologického institutu v rumunské Kluži.

Dr. Silvestru se poté stal křesťanem a začal nově promýšlet své předchozí názory na stáří Země a evoluční historii. Je tedy naprosto přirozené, že právě on se ujal kapitoly věnované čtvrté Achillově patě darwinistické evoluce — fosilnímu záznamu.

Dr. Tasman Walker

 • Ph.D. ze strojírenství (důlní technika)
  Mgr. z geofyziky (červený diplom)
 • Univerzita v Queenslandu, Austrálie

Dr. Walker se většinu své vědecké kariéry pohyboval v uhelném průmyslu, kde několik desítek let zastával pozici inženýra v několika australských uhelných elektrárnách a dolech.

Přestože byl v té době již držitelem vědeckého titulu Ph.D., toužil studovat dál a rozšířit své znalosti v dalších oborech souvisejících s geologií. Vrátil se tedy na univerzitu, kde získal bakalářský titul (Bachelor of Science) v oblasti tzv. věd o Zemi a zaměřil se na stratigrafii, petrologii, paleontologii a geofyziku. V těchto oborech následně dokončil i magisterské studium. Dr. Walker tedy rozhodně není žádným nováčkem, pokud jde o další Achillovu patu darwinistické evoluce — geologický záznam.

Dr. Jim Mason

 • Ph.D. z experimentální jaderné fyziky
 • McMasterská univerzita, Kanada

Dr. Mason přišel do CMI (Creation Ministries International) poté, co dlouhá léta působil v obranném a bezpečnostním průmyslu. Jeho průprava v jaderné fyzice a zkušenosti v elektronice jej přivedly až na pozici viceprezidenta a hlavního technologického ředitele jedné z předních kanadských společností zabývající se integrací obranných elektronických systémů.

Křesťanem se stal ve svých bezmála 40 letech, což bylo o mnoho let dříve, než se stal biblickým kreacionistou. Většinu své vědecké a průmyslové dráhy tak strávil jako přesvědčený zastánce evoluce. Dr. Mason byl tedy přirozeným kandidátem schopným rozebrat obtížné pole jaderné fyziky a představit důvody, proč je radiometrické datování šestou Achillovou patou darwinistické evoluce.

Dr. John Hartnett

 • Ph.D. z fyziky
 • Západoaustralská univerzita, Austrálie

Dr. Hartnett je experimentálním fyzikem majícím na svém kontě řadu významných ocenění a více než 120 odborných studií v recenzovaných odborných časopisech. Na své univerzitě (Západoaustralská Univerzita) pracuje v rámci výzkumné skupiny pro frekvenční standardy a metrologii na pozici stálého výzkumného profesora (britský ekvivalent univerzitního profesora a americký ekvivalent řádného profesora).

Mezi jeho výzkumné zájmy patří vývoj ultrastabilních kryogenicky chlazených mikrovlnných oscilátorů, založených na safírových krystalech (dnes se zabývá jejich výrobou pro komerční účely v rámci společnosti Cryoclock Pty Ltd, jejímž je zakladatelem), vývoj radarů s mimořádně nízkým šumem, testování fundamentálních fyzikálních teorií, jako jsou např. speciální a obecná teorie relativity a měření posunu (proměnlivosti) fundamentálních fyzikálních konstant včetně analýzy jejich kosmologických důsledků.

Profesor Hartnett je rovněž autorem i spoluautorem několika odborných publikací, včetně bestseleru Starlight and Time and the New Physics (Světlo hvězd, čas a nová fyzika) či Dismantling the Big Bang (Demontáž velkého třesku) a bezpočtu vědecko-populárních článků zabývajících se biblickým stvořitelským modelem v souvislosti s astronomií a kosmologií. Pravidelně přispívá na svůj blog biblescienceforum.com věnovaný otázkám spojeným s evolucí, vědou a biblickým křesťanstvím; jeho mimořádná vědecká kariéra a znalosti z něj činí více než vhodného kandidáta na rozbor sedmé Achillovy paty evoluce, kterou je kosmologie velkého třesku.

Dr. David Catchpoole

 • Ph.D. z fyziologie rostlin
 • Univerzita v Nové Anglii, Austrálie

Dr. Catchpoole byl již jako vědec dlouhá léta zaníceným ateistou a nadšeným zastáncem evolučního světonázoru. Kritickou analýzu evoluční teorie i vědeckých důkazů svědčících pro stvoření a pravdivost Bible provedl vůbec poprvé ve svém životě v době, kdy byl na vrcholu své vědecké kariéry pozván svými přáteli na odborné přednášky vědce zastávajícího stvořitelskou koncepci.

Po svém obrácení následně pracoval na plný úvazek pro CMI (Creation Ministries International), a to až do roku 2014, kdy odešel do důchodu. Je mimo jiné také spoluautorem velmi úspěšné publikace The Creation Answers Book (Kniha odpovědí z pohledu stvořitelského) a vzdělávacího projektu Achillovy paty evoluce. Je rovněž jedním z redaktorů i autorů mnoha odborných článků v prestižním časopise Creation (Stvoření). Dr. Catchpoole dodnes pravidelně přispívá svými články na vzdělávací, vědecko-populární portál creation.com.

Dr. Mark Harwood

 • Ph.D. z fyzikálního inženýrství
 • Univerzita v Sydney, Austrálie

Dr. Harwood je odborníkem na telekomunikační technologie a jako takový sehrál klíčovou úlohu při budování australského Národního satelitního systému, jehož počátky se datují do roku 1980. Doktorský titul Ph.D. získal na univerzitě v Sydney. Jeho vědeckou specializací je návrh radioteleskopů a pokročilých anténních systémů (což pro telekomunikační družici není žádnou drobností!).

Ještě na svých univerzitních studiích považoval evoluci za způsob, kterým Bůh musel stvořit tento svět. Jakmile si však uvědomil, že evoluce neposkytuje naprosto žádný důvod pro Kristovu zástupnou smrt, začal vůbec poprvé ve svém životě objevovat historickou pravdu o rychlém a dokonalém počátečním stvoření a následném pádu člověka do nedůvěry vůči Bohu … a díky tomu pak i celý Boží plán záchrany představený v evangeliích.

Dr. Harwood odešel před několika lety do penze z pozice generálního ředitele pro strategii a plánování v jedné přední australské společnosti zabývající se realizací satelitních telekomunikačních systémů. V současné době se věnuje popularizaci vědy a biblické historie na pozici lektora a vědeckého konzultanta ve společnosti CMI.

Dr. Carl Wieland, M.B., B.S.

Dr. Wieland pracoval jako výkonný ředitel organizace Creation Ministries International (Mezinárodní kreacionistická služba — CMI, Austrálie) již od roku 1987, kdy tato organizace nesla název Creation Science Foundation (nadace Věda o stvoření). V roce 1978 byl zakládajícím členem a redaktorem mezinárodního kreacionistického časopisu Creation (Stvoření), který má dnes předplatitele ve více než 100 zemích světa.

Dr. Wieland je svým formálním vzděláním lékař a chirurg a v minulosti zastával i post prezidenta Křesťanské lékařské společnosti Jižní Austrálie. Vzhledem k tomu, že pracoval na plný úvazek v CMI již od roku 1986, je mnohými považován za jednu z nejvýznamnějších osobností celosvětové komunity kreacionistů a za skutečně věrného křesťana. Dr. Wieland odešel 6. března 2015 do důchodu.

Je autorem několika knih, včetně Beyond the Shadows: making sense of personal tragedy (Za hranicí stínů: porozumění osobní tragédii — ve které líčí mimo jiné i osobní zápasy o víru v milujícího Boha v době, kdy se zotavoval z vážných následků po velmi těžké autonehodě, pozn. překl.) a One Human Family (Jediná lidská rodina — ve které odhaluje přírodovědeckou, historickou i morální neudržitelnost a neobhajitelnost rasistické ideologie založené na evoluční antropologii a neodarwinismu, pozn. překl.). Napsal rovněž množství článků pro specializované kreacionistické vědecké časopisy — Creation (Stvoření) a Journal of Creation (Magazín stvoření) a také pro náš mezinárodní kreacionistický web creation.com.

Dr. Wieland byl požádán o sepsání předmluvy z jednoho prostého důvodu: má mimořádné zkušenosti, pokud jde o spor mezi stvořitelským a evolučním pohledem na svět, a rovněž velice široký záběr v mnoha vědních oborech a tématech, kterými se v této knize budeme postupně zabývat. Jeho výjimečné postavení a bohaté zkušenosti mu tak umožnily sestavit úvod i celkové shrnutí k tomuto mimořádně důležitému dílu.

Ukázka knihy

Je mnoho věcí, které nás učí ve škole a píší na Wikipedii a my je automaticky považujeme za pravdu. Tato kniha přesvědčivě rozporuje slepá místa evoluce a nutí čtenáře k zamyšlení. A zamyšlení je přesně to, co jako společnost potřebujeme.

Samuel H.

Kniha je velmi dobře koncipována a látka je argumentačně a odborně vyvážená. Text odhaluje, že evoluce stojí na hliněných nohách a že koncepce stvoření podle Bible je věrohodná.

Zdeněk Soviš st.