Úvod Magazín Připravujeme Kdo chce být milionářem?

Kdo chce být milionářem?

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/lifeprize

Za vědecký důkaz „přirozeného procesu“ vzniku života je nabízena cena 1 milion dolarů

 Calvin Smith

Mezinárodní vědecko-vzdělávací nadace nabízí cenu 1 000 000 dolarů tomu, kdo „vysvětlí spontánní vznik genetického kódu“!

Nadace Origin-of-Life (OLF) nabízí cenu v rámci projektu Gene Emergence (MD, USA). Tato skupina se věnuje hledání odpovědi na otázku, kterou profesor biologie Jack Trevors (člen skupiny) označuje za nejnaléhavější otázku vědy: „Původ genetických instrukcí v DNA…“, přičemž zdůrazňuje, že „genetické instrukce se nepíší samy, stejně jako se sám nepíše počítačový program“.1

Nadace OLF se nezdá být přátelská ke kreacionistům a na svých webových stránkách uvádí, že „OLF nelze zaměňovat se skupinami ‚kreacionistické vědy‘…“ Sama sebe popisuje jako „vědeckou a vzdělávací nadaci podporující hledání vysvětlení přírodních procesů…“ Nepřijímá „nadpřirozená“ vysvětlení a zdůrazňuje, že „… nemá žádné náboženské vazby jakéhokoli druhu…“.2

Teorie předložená k udělení ceny musí obsahovat „… důkladné vysvětlení a mechanismus vysvětlující, jak mohly přírodní události vést ke vzniku… systému genetických znaků…“ a „… scénář postupných událostí, příčin a následků… vysvětlujících, jak genetická preskriptivní informace (instrukce) vznikla přirozenou cestou… dostatečnou ke vzniku současného života.“3

Ale v dokumentech na jejich webových stránkách, kde jsou popsána kritéria pro předkládání návrhů, je uvedeno mnoho důvodů, proč se vznik života z neživé hmoty (abiogeneze) jeví jako nemožný. Každá předložená teorie musí například odpovědět na otázku: „Jak v přírodě vzniká algoritmicky složitá sekvence kodonů, která nachází fenotypovou využitelnost až po translaci do zcela odlišného jazyka (sekvence AA)?4

OLF angažovala impozantní řadu známých akademiků, kteří budou posuzovat žádosti o cenu.

Nadace poukazuje na to, že běžně uváděné mechanismy evoluce nemohou tomuto procesu pomoci. „Problém je v tom, že přírodní výběr funguje pouze na fenotypové úrovni, nikoli na úrovni genetické. Fyzikálně-chemické síly ani výběr prostředí nevybírají další nukleotid, který bude přidán do biopolymeru. K mutacím dochází na genetické úrovni. Výběr prostředí však probíhá na úrovni skládání (funkční), totiž post factum již silně nastavené sekvence a post factum již stanovené algoritmické funkce složeného biopolymeru.“5

Těší nás, když skupina tohoto typu veřejně přiznává, na co CMI upozorňuje už desítky let: že navzdory tomu, že evoluční scénáře vzniku života jsou vyučovány jako fakt, neexistuje ani funkční teorie toho, jak k němu mělo dojít. Ve skutečnosti neexistuje jediný příklad, že by nová, nikdy předtím neexistující genetická informace vznikla náhodou, zatímco vše, co víme o tom, jak informace vzniká, potvrzuje, že je k tomu vždy zapotřebí inteligence.

Informační specialista Dr. Werner Gitt říká ve své knize Na počátku byla informace: „… neexistuje žádný známý přírodní zákon, žádný známý proces a žádná známá posloupnost událostí, které by mohly způsobit, že informace vznikne sama od sebe ve hmotě.“6

„Jak mohly hloupé atomy spontánně napsat svůj vlastní software…? Nikdo neví…“

Profesor Paul Davies souhlasí. Časopis New Scientist citoval jeho slova: „Nikdo neví, jak se směs neživých chemických látek spontánně uspořádala do první živé buňky.“7 Davies zdůrazňuje bankrot evolučních představ pro vysvětlení vzniku informace následovně: „Jak mohly hloupé atomy spontánně napsat svůj vlastní software…? Nikdo neví…“.8

Davies je ateista/evolucionista, ale váha moderních vědeckých důkazů vede k tomu, že upřímná přiznání, jako je to jeho, jsou stále častější.

Typické evoluční učení ukazuje, že „pouze materialistické“ vysvětlení života je vědecky nepodložené a filozoficky zaujaté. Richard Lewontin, evoluční biolog (Harvard), kdysi řekl: „… materialismus je absolutní, protože nemůžeme připustit božskou nohu ve dveřích.“9 Avšak informace jsou nemateriálníwebové stránky OLF potvrzují, že jsou nezbytným předpokladem života.

Jack Trevors a David Abel (člen OLF a odborník na teoretickou biologii) publikovali články, které odhalují, že abiogeneze je nejen nepozorovatelná, ale i nepředstavitelná. „Samoorganizace“ nemá empirickou a předpovědní oporu. Žádná falzifikovatelná teorie sebeorganizace neexistuje.10

Získá tedy někdo milionovou výhru? Existují nějaké „nejlepší odhady“? Andrew Vowles navrhuje: „Možná to všechno nezačalo DNA, ale genetickým předchůdcem, jako je např RNA, předchůdcem, který přišel na to, jak se složit jako protein a jak se kopírovat jako genetický materiál, čímž poskytl suroviny pro práci přírodního výběru.“

Existují však obrovské chemické překážky, které je třeba překonat, aby se RNA mohla vytvořit v primordiální polévce, jak připouštějí sami evolucionisté. Oblečení se také neskládá samo a dokumenty se nekopírují náhodnými procesy. Za takovými činy stojí inteligentní mysl. Proč tedy inteligentní vědci navrhují takové úkoly z neživých chemikálií? Možná jen proto, aby se vyhnuli zřejmému a nejlogičtějšímu závěru, který podporuje mou přihlášku do soutěže o milionovou cenu: Učinil to Bůh, jediná dostatečná příčina, kterou známe. Protože jsou však „nadpřirozená vysvětlení“ automaticky diskvalifikována, neočekávám, že se stanu nejnovějším kanadským milionářem.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.