Sloužit Hospodinu

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc.

ZOBRAZIT VŠECHNY CITÁTY

POŘIĎTE SI ČLENSTVÍ GENESIS ERA

Získejte přístup k unikátním filmům, knihám a živým přenosům.

NAVŽDY ZDARMA

ZÍSKAT ČLENSTVÍ