Úvod Magazín Připravujeme Proč dnes ve vědě existuje epidemie podvodu

Proč dnes ve vědě existuje epidemie podvodu

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/science-fraud-epidemic

Jerry Bergman

Stránka z článku National Geographic z listopadu 1999 o „chybějícím článku“, fosilii archaeoraptora, která se později ukázala jako podvod.

Piltdownský podvod je jedním z nejznámějších případů zfalšované vědy.1 Mnozí darwinisté však tvrdí, že tento případ je anomálií a že podvody se dnes již nevyskytují. Mezi případy podvodu nebo klamu v oblasti evoluce patří ovšem nejen piltdownský člověk, ale i archeoraptor, drsnokřídlec březový, ropuška starostlivá, Haeckelova embrya, ankonská ovce, [filipínská] etnická skupina Tasadayů, Bathybius haeckelii a hesperopithecus (člověk z Nebrasky) – chybějící článek, z něhož se vyklubalo prase.2-8 Podvody jako celek jsou dnes „vážným, nesnadno vykořenitelným problémem“, který se týká nemalého počtu současných vědeckých výzkumů, zejména v oblasti evoluce.9 Několik událostí z poslední doby donutilo vědce tento problém uznat a pokusit se s ním vypořádat.10

Většina známých případů novodobých podvodů se týká věd o živé přírodě.11 Jen v oblasti biomedicíny bylo v roce 2001 podáno na Úřad pro integritu výzkumu (US Department of Heatlh & Human Services) 127 nových případů pochybení. Jedná se o třetí po sobě jdoucí nárůst počtu případů od roku 1998.12 Tato obava není pouze akademickou záležitostí, ale hluboce ovlivňuje i lidské zdraví a životy.13,14 V sázce je mnohem více než peníze a prestiž – podvody jsou „potenciálně smrtelné“ a v oblasti medicíny si výzkumní pracovníci „zahrávají se životy“.15 Problém je celosvětový. V Austrálii představují obvinění z pochybení takový problém, že se o této otázce hovoří dokonce v australském parlamentu a výzkumní pracovníci požadují zřízení „úřadu pro integritu výzkumu“.16

Všichni lidští pozorovatelé, ať už jsou jakkoli dobře vyškolení, mají silnou tendenci vidět to, co očekávají, že uvidí.

Jedním z příkladů jsou hojně citované rozsáhlé imunologické výzkumné studie týkající se transplantace ledvin, které provedl Zoltan Lucas (M.D. z Univerzity Johnse Hopkinse a PhD z biochemie z MIT) a u nichž bylo nedávno zjištěno, že obsahují podvodné údaje.17 Dr. Lucas byl docentem chirurgie na Stanfordově univerzitě. Jeho postgraduální student Randall Morris zjistil, že Lucas napsal několik zpráv o výzkumu, o němž Morris věděl, že nikdy neproběhl, jelikož se měl na něm sám podílet! Studie byly publikovány ve vysoce renomovaných časopisech a o jejich výsledky se nepochybně opírala i řada dalších vědců. V důsledku novodobé epidemie podvodů se v redakčním článku časopisu Nature uvádí:

„Dávno jsou pryč doby, kdy bylo možné vědecké podvody považovat spíše za dílo šílenců než zlých lidí. Rozsáhlé záznamy o pochybeních naznačují, že mnoho podvodníků svým zfalšovaným výsledkům věří, takže pokusy o replikaci ze strany ostatních nejsou pociťovány jako hrozba.“18

Nebo snad skutečně věří, že se nikdo nepokusí jejich práci replikovat, alespoň po nějakou dobu (mnoho vědeckých prací se nereplikuje, ale u lékařského výzkumu je vzhledem k jeho významu pro lidské zdraví mnohem pravděpodobnější, že bude replikován, i když to může trvat roky). Problém podvodů je tak častý, že vědci, kteří mají čistý rejstřík, jsou někdy oceněni zvláštním uznáním, jako například italský vědec Franco Rasetti: „Dnes hodně slyšíme o vědeckých podvodech a existuje mnoho komisí a výborů pro vědeckou etiku. Pro Rasettiho byla vědecká poctivost axiomatická a automatická.“19

Podvody se vyskytují v takové míře, že jedna studie o tomto problému dospěla k závěru, že „věda se jen málo podobá svému konvenčnímu obrazu“.20 Ačkoli je to častější u výzkumných pracovníků, kteří pracují sami, „falšování se stále hojně vyskytuje“ i ve skupinových projektech, které procházejí recenzním řízením.21 Mezi obviněnými jsou někteří z největších současných biologů a problém existuje na Harvardu, Cornellu, Princetonu, Bayloru a dalších významných univerzitách. Úvodník časopisu Nature v přehledu podvodů uvádí, že v mnoha případech nešlo o mladé začínající výzkumníky, ale o zkušené a široce publikující vědce. Tento úvodník časopisu Nature dospívá k závěru,

„že asi tucet prokázaných případů falšování, které se objevily v posledních pěti letech, se odehrál v nejvýznamnějších světových výzkumných institucích – na Cornellu, Harvardu, Sloan-Ketteringu, Yaleu atd. – a všechny šly na vrub lidem, kteří jsou svými kolegy uznáváni jako intelektuálně vynikající. Tlak na publikování může vysvětlit mnoho bezduché literatury, ale sám o sobě nemůže vysvětlit podvody.“22

Podvody sahají od falšování údajů až po plagiáty velkých částí jiných článků. Jiný úvodník časopisu Nature konstatuje, že plagiátorství narůstá, zejména v molekulární biologii.23 Ve snaze zabránit „únikům“ někteří vědci dokonce do svých prací vkládali nesprávné informace a těsně před zveřejněním je opravovali.24 A problém se bude pravděpodobně zhoršovat: můžeme očekávat, že v budoucnu se budou pochybení vyskytovat častěji – zejména v biomedicíně, kde je tlak na publikování velmi vysoký.25

Podvody mezi darwinistickými vědci

Vědecká metoda je ideální, ale je obzvláště obtížné ji použít k „prokázání“ některých vědeckých hypotéz, například těch, které se týkají vědy o původu. Dobrým příkladem této obtíže je „evoluční teorie, (která) je dalším příkladem teorie vysoce oceňované mezi vědci…, která však je v určitém smyslu příliš hluboká, než aby ji bylo možné přímo dokázat nebo vyvrátit“.26 Hlavním problémem při řešení tohoto problému je, že ve vědecké komunitě existuje nemalá míra arogance. Někteří vědci se domnívají, že sami vědí všechno nejlépe a jen oni mají právo klást otázky – a pokud je nekladou, neměl by tak činit nikdo jiný.4

Jeden ze známých případů evolučního podvodu, případ vídeňského biologa Paula Kammerera, byl námětem klasické knihy s názvem Případ ropušky starostlivé.6 Kammerer přimaloval tuší na nohy studovaných ropušek „zásnubní polštářky“. Přestože jeho práce, která údajně podporovala Lamarckovu evoluční teorii, byla později odhalena jako podvrh, využívala se řadu desetiletí k podpoře konkrétní evoluční ideologie sovětských vědců, jako byl Trofin D. Lysenko.27 V podobném případě William Summerlin v 70. letech minulého století zfalšoval výsledky testu jednoduše tak, že bílým pokusným myším přikreslil fixem černé skvrny.28

Nedávným případem podvodu v evoluci je archeoraptor, „evoluční nález století“, který údajně prokázal evoluci ptáků a dinosaurů. Společnost National Geographic Society označila objev fosilie za skutečný chybějící článek ve složitém řetězci, který spojuje dinosaury a ptáky.3 Pravost archeoraptora, v němž „někteří významní paleontologové“ viděli „dlouho hledaný klíč k záhadě evoluce“, posuzoval Simons.3 Jeho výzkum dospěl k závěru, že fosilie je podvod. Rentgenové CT vyšetření s vysokým rozlišením odhalilo „nesourodé kusy, které někdo šikovně slepil k sobě“.29 Rovněž bylo konstatováno, že podvod byl „špatně a podvodně sestaven“29 a podíleli se na něm „horlivci a podivíni“, „rozbujelá konfliktní ega“, „nemístná důvěra“ a „zbožná přání“.3 Byl to piltdownský muž v novém vydání. Simons dodává, že jde o příběh, z nějž „nikdo“ ze zúčastněných nevychází dobře.3

Další případ související s darwinismem se týká „jednoho z předních světových evolučních biologů Anderse Pape Møllera“, který publikoval více než 450 článků a několik knih.30 Zpráva časopisu Science uvádí, že

„vládní výbor rozhodl, že … Møller je odpovědný za údaje, které byly zfalšovány v souvislosti s článkem, jehož byl v roce 1998 spoluautorem a následně se od něj distancoval. … Obvinění… vrhlo stín na poměrně úzký svět behaviorální ekologie, která se zabývá studiem páření a dalšího chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. … Jedním z nesporných bodů je Møllerova pověst vynikající osobnosti v oboru. Møller byl hlavním zastáncem myšlenky, že znaky jako dlouhé symetrické ocasy vlaštovek, které přitahují potenciální partnery, jsou známkou prospěšných genů. Ukázal také, že stres způsobený environmentálními faktory, jako jsou paraziti, může vést ke vzniku asymetrických částí těla.“30

Jak to vyjádřil evoluční biolog Paul Harvey z Oxfordské univerzity, obavy vzbuzuje ohromující „množství článků, které [Møller] píše o nových výsledcích a analýzách“, a na tyto články padá nyní podezření.30 Kvůli tomu

„mnoho redaktorů časopisů nervózně přešlapuje na místě. … Michael Ritchie z University of St. Andrew ve Velké Británii, editor časopisu Journal of Evolutionary Biology a člen společností, které vydávají časopisy Evolution a Animal Behaviour [řekl]: ‚Musíme zjistit, co je třeba dělat, a udělat to správně. Nemyslím si, že dojde k nějakému okamžitému rozhodnutí.‘“30

Problém se poprvé objevil, když laborantka Jette Andersenová prohlásila, že článek v časopise Oikos byl založen na smyšlených údajích, nikoli na těch jejích, jak tvrdil Anders [Møller]. Šetření potvrdilo vyjádření Andersenové. Poté se objevila nejistota ohledně dalších dokumentů. Nyní se obáváme, že mnohé Møllerovy práce obsahují chyby. Všechny jsou zjevně podezřelé.

Závažnost problému dokládají některé nedávné případy

Podvody bohužel těžce zasáhly zejména medicínu a biologii. Jedna studie zjistila, že v 94 článcích o rakovině se „pravděpodobně“ objevují zmanipulované údaje.31 O dva roky později mnohé z těchto prací stále nebyly staženy. To potvrzuje závěr, že „i když je prokázáno vědecké pochybení, neexistuje žádný spolehlivý mechanismus, který by špatné informace z literatury odstranil“.31

Další případ lékařského podvodu se týkal kardiologa Dr. Johna Darseeho z lékařské fakulty Harvardovy univerzity. V tomto případě se jednalo o falšování údajů, které tvořily základ jeho více než 100 publikací v průběhu přibližně tří let.32 Tento případ ilustruje, jak pouhých několik osob může vytvořit obrovské množství podvodných publikací. Při studiu 109 Darseeho článků výzkumníci zjistili něco, co nelze označit jinak než jako „bizarní“ údaje, které nemohou být platné, číselné nesrovnalosti a četné zjevné vnitřní rozpory.33 Našli také otřesné příklady chyb nebo nesrovnalostí, které měli odhalit recenzenti. Studie dospěla k závěru, že spoluautoři a recenzenti, kteří hodnotili dokumenty, zásadním způsobem selhali.

Jiný případ se týkal biologické studie, která podle všeho „vyvrátila obecně přijímanou teorii o buněčné signalizaci“. Článek byl stažen teprve

„15 měsíců po vydání. Odstranění článku otřáslo komunitou buněčných biologů a podle pozorovatelů fakticky ukončilo kariéru Siu-Kwong Chana, jednoho ze spoluautorů článku. Gary Struhl, výzkumný pracovník Howard Hughes Medical Institute (HHMI) z Kolumbijské univerzity v New Yorku a hlavní autor, se od článku distancoval 6. února.“34

Ve svém prohlášení Struhl tvrdí, že Chan,

„postdoktorand v jeho laboratoři, přiznal, že chybně uvedl nebo neprovedl zásadní experimenty popsané v původním článku (S.-K. Chan a G. Struhl Cell 111, 265-280; 2002). Struhl objevil problém, když se pokusil zopakovat některé Chanovy experimenty. Jelikož nedosáhl stejných výsledků jako Chan, obrátil se na svého bývalého postdoktoranda, který se krátce předtím přestěhoval na Albert Einstein College of Medicine v Bronxu. „Když byl Chan konfrontován s touto nesrovnalostí, informoval mě, že většina výsledků… buď nebyla provedena, nebo poskytla jiné výsledky, než byly prezentovány v článku,“ napsal Struhl v odvolání. „Proto beru zpět tento dokument a závěry v něm uvedené.“

Na projektu pracovali pět let, než v říjnu 2002 zveřejnili své výsledky.

Jak měřit podvod

Fotografie, které pořídili Dr. M. Richardson et al., „U obratlovců neexistuje žádné vysoce konzervované embryonální stadium. Důsledky pro současné teorie evoluce a vývoje“, Anatomy and Embryology 196(2)91-106, 1997, Copyright Springer Verlag GmbH & Co., Germany. Reprodukováno se svolením.Ernst Haeckel vytvořil podvodné kresby embryí, aby zdůraznil jejich podobnost a skryl jejich odlišnosti (horní řada), a využil tak myšlenku embryonální rekapitulace k propagaci Darwinovy evoluční teorie. Fotografie ve spodní řadě jsou skutečná embrya. Haeckelovy kresby se kupodivu používají dodnes.

Přestože Broad a Wade dospěli k závěru, že podvody ve vědě nejsou od jejích počátků až do současnosti výjimkou, ale trendem, bylo by užitečné mít k dispozici kvantitativní měření rozsahu vědeckých podvodů, a to jak v současnosti, tak v minulosti. Obsahují například čtyři procenta všech vědeckých prací za posledních 30 let zfalšované údaje? Nebo je to šest procent, či dokonce třicet? Procento závisí na tom, jak definujeme falšování a zda do něj zahrneme i nevědomé falšování (experimentální chyba nebo zkreslení). Jedno procento lze považovat za zanedbatelné, nebo také, v závislosti na našem úhlu pohledu, za epidemii.

Kdyby AIDS (syndrom získaného selhání imunity) postihl jen polovinu procenta světové populace, považoval by se za epidemii (přesněji řečeno pandemii). Navíc i když zopakujeme experiment a zjistíme, že výsledky neodpovídají původní studii, je stále obtížné „prokázat“ podvod, protože nepoctivost ve vědě lze často poměrně snadno zakrýt. Pokud vědec tvrdí, že byly získány určité výsledky, a pokud jeho laboratorní asistent nepodá svědectví o tom, že data byla skutečně zfalšována, můžeme nanejvýš dokázat, že z nějakého důvodu opakování nepotvrzuje důsledně původní výsledek.

Důvody, proč je klamání běžné

Současný systém vědy ve skutečnosti podporuje klamání. V sázce je kariéra, pracovní místa, granty, funkční období a doslova živobytí.35 Částečně je to důsledek zásady „publikuj, nebo zhyň“, která je v akademickém prostředí běžná. Broad a Wade poukazují na to, že „granty a smlouvy od federální vlády… rychle vysychají, pokud se neprokáže okamžitý a trvalý úspěch“. Motivace publikovat, proslavit se, získat prestižní ceny nebo být požádán o členství ve vzdělávací radě, to vše svádí k podvádění. Jejich závěr je děsivý: „Korupce a podvody jsou ve vědě stejně běžné jako v jakémkoli jiném lidském podniku.“ Jak zdůrazňují, vědci „se neliší od ostatních lidí. Tím, že si u dveří laboratoře obléknou bílý plášť, ještě nevystoupí z vášní, ambicí a chyb, které motivují lidi v jiných profesích.“36

Podvod obvykle nespočívá v úplném vymýšlení údajů, ale nejčastěji v pozměňování, ignorování určitých výsledků a falšování údajů natolik, aby se těsný, statisticky bezvýznamný výsledek změnil na statisticky významný rozdíl na hladině alfa < 0,05. Není snadné určit, zda se jedná o úmyslný podvod. Nepoctivost nelze snadno oddělit od běžných lidských chyb, lajdáctví, důvěřivosti nebo technické neschopnosti. Zájmové skupiny se snaží dokázat své oblíbené teorie, což vede k tomu, že si vědci nasazují klapky na oči, které jim brání vidět cokoli jiného než to, co chtějí vidět. Jakmile se jednou teorie vytvoří, bývá vytesána do kamene a není snadné ji zvrátit bez ohledu na množství nových informací, které mohou být v rozporu s nyní již posvátnou teorií „vytesanou do kamene“.

K dalším důvodům klamu patří skutečnost, že cílem vědy jsou ucelené teorie, nikoli soubor faktů. Protože je někdy obtížné přinutit fakta, aby odpovídala našim teoriím, například v situacích, kdy se vyskytne mnoho anomálií, existuje silné pokušení ignorovat fakta, která s těmito teoriemi nesouhlasí. Touha získat si respekt kolegů (a v ideálním případě stát se slavným) s sebou od prvních dnů vědy přináší pokušení vědomě překrucovat, ignorovat důkazy, volně si pohrávat s fakty, a dokonce i lhát.20

Přehlížení nezdarů

Vzhledem k tomu, že vědecká komunikace probíhá především prostřednictvím tištěných médií, existuje tendence všímat si pouze práce těch několika osob, které úspěšně přispěly k podpoře vědecké teorie, a ignorovat mnoho nevýznamných zjištění.37 Je naprosto běžné, že vědci záměrně i podvědomě vyzdvihují fakta, která podporují jejich teorii, upravují ta, která ji nepodporují dostatečně, a ignorují ta, která jsou s ní v rozporu. Často se však jedná o úmyslný podvod. Příkladem je případ doktora Gluecka:

„Pouhý měsíc poté, co NIMH [Národní ústav duševního zdraví] oznámil svůj verdikt ve věci Breuningova vyšetřování, otřásl lékařskou komunitou další skandál. Po 22 let stoupal internista Charles Glueck v hierarchii vědy. Od ukončení studia na lékařské fakultě v roce 1964 publikoval téměř 400 prací, a to tempem téměř 17 ročně. Za svůj špičkový výzkum cholesterolu a srdečních chorob získal v roce 1980 prestižní Rieveschlovu cenu Cincinnatské univerzity. Jako vedoucí lipidového oddělení a Všeobecného centra klinického výzkumu na univerzitě byl Glueck jedním z nejvlivnějších a nejlépe financovaných vědců. Loni v červenci však NIH [Národní institut zdraví] zjistil, že Glueckova práce publikovaná v srpnovém čísle časopisu Pediatrics z roku 1986 je plná nesrovnalostí a chyb. NIH vysvětlil, že dokument v této podobě je naprosto nekvalitní vědeckou prací a jeho závěry jsou neplatné.“38

Je s podivem, jak se Glueckovi podařilo dostat článek „plný nesrovnalostí a chyb“ přes recenzní řízení.

Výsledkem recenzního řízení při financování grantů je, že osoby, které rozhodují o tom, kterému žadateli budou přiděleny peníze na výzkum, mají také zásadní vliv na to, jaký výzkum se bude provádět. Financován je výzkum, který je v módě, kdežto výzkum, jehož důsledky jsou v rozporu s převládajícím vědeckým přesvědčením, jako je darwinismus, je financován méně. Dalton poznamenal, že navzdory všeobecně uznávaným problémům recenzního řízení

„dosud nebyla navržena žádná seriózní alternativa.“ „Je snadné říci, že systém má trhliny; těžší je říci, jak ho zlepšit,“ říká Ronald McKay, výzkumník kmenových buněk z Národního institutu neurologických poruch a mrtvice v Bethesdě v Marylandu. V rámci tohoto procesu se experimentovalo s jednou změnou – požádat recenzenty, aby své recenze podepsali. Myšlenka je taková, že pokud budou recenzenti povinni se identifikovat, zvýší se transparentnost a odradí se ti, kteří by mohli být v pokušení zneužít proces pod rouškou anonymity. Rennie je obzvláště nadšeným zastáncem tohoto přístupu. „Je to jediný důvěryhodný, hodnotný, transparentní a čestný systém,“ říká. „Vyslovil jsem tuto vášnivou prosbu, ale většina s ní nesouhlasila.“39

V publikačním systému existuje „mnoho nedostatků“, zejména proto, že „recenzní řízení nezaručuje kvalitu“.40 Mezi způsoby, jak tyto problémy omezit, patří zveřejňování jmen recenzentů a uvádění jejich zásluh. Další možností je zveřejnění jasných a přísných zásad pro přijímání příspěvků, a pokud je příspěvek nesplňuje, je povoleno jej revidovat, dokud se tak nestane.

Opravuje se věda sama?

Předpoklad, že se věda sama opravuje, byl posuzován ve studii Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv. Studie dospěla k závěru, že výše uvedený případ Breuning byl

„jen špičkou ledovce podvodů a pochybení. Řešitelé FDA se setkávají s takovým množstvím nekvalitního výzkumu, že špatné vědce označují vtipnými výrazy jako „dr. Schlockmeister“ a data vycucaná z prstu jsou pro ně „grafitovou statistikou“. V rámci kontroly kvality provádí FDA každoročně šetření klíčových studií výzkumných pracovníků, kteří se podílejí na předkládání nových léků ke schválení. „Je to poslední zastávka pro léky před jejich uvedením na trh,“ vysvětluje Alan Lisook, který předsedá týmu řešitelů FDA. „Člověk by si myslel, že budeme mít jedny z nejčistších vědeckých poznatků v okolí.“ Když však v roce 1986 Lisook analyzoval řešení z předchozích deseti let, dospěl k šokujícím číslům. Téměř 200 studií obsahovalo tolik nedostatků, že lze zpochybnit účinnost samotného léku. U přibližně 40 studií se prokázalo nejen přehlédnutí, ale lehkomyslnost nebo přímo podvod. Během těchto deseti let zakázala FDA více než 60 vědcům testovat experimentální léky, protože zjistila, že falšovali údaje nebo prováděli neodborný výzkum. Jak říká Sprague, „něco zjevně nefunguje.“41

Tvrzení o recenzním řízení jsou mýtus, a proto „většina toho, co je publikováno, zůstává nezpochybněna, možná je nepravdivá a pravděpodobně se o tom nikdo nedozví a ani ho to nezajímá“.42 Anderson oceňuje pokusy o obhajobu této techniky, například názor šéfredaktora časopisu Science Donalda Kennedyho, že „od recenzního řízení se nikdy neočekávalo, že odhalí vědecké podvody“. Kennedy dospívá k závěru, že tato obhajoba je snad zčásti oprávněná, ale anomálie v některých podvodných článcích publikovaných v časopisech Science a Nature lze jen stěží označit jako jemnosti. Jako příklad uvádí případ Jana Hendrika Schöna. Například v jednom článku Schön

„použil shodnou křivku pro znázornění chování různých materiálů a v jiném případě prezentoval výsledky, které neobsahovaly žádné chyby. Oba časopisy zdůrazňují, že příspěvky jsou vybírány na základě technických kvalit a recenzenti na základě svých technických dovedností. Neměli by redaktoři nebo recenzenti rukopisu tyto nesrovnalosti zaznamenat? V těchto dokumentech se koneckonců objevila tvrzení, která měla obrovský význam pro průmysl a akademickou sféru. Nakonec byl Schön odhalen vědci, kteří se neúčastnili formálního recenzního řízení.“43

Skutečnost je taková, že „věda má své patogenní stránky“, a to z důvodů, mezi něž patří „vůle k moci“ a „chamtivost“, která

„může nakazit vědce stejně jako kohokoli jiného. Každý, kdo někdy pracoval v laboratoři či na univerzitní půdě nebo četl dějiny vědy, si je dobře vědom přehnané pýchy, závisti a soutěživosti, která může nakazit lidi pracující ve stejném oboru. Ve snaze ‚uspět‘ někteří vědci svá data ‚upekli‘, to znamená, že skutečné výsledky upravili tak, aby odpovídaly jejich očekáváním.“44

Problém podvodu je z největší části problémem samotné vědy, a sice že vědci „vidí svou vlastní profesi ve smyslu silně přitažlivého ideálu, který vytvořili filozofové a sociologové. Stejně jako všichni věřící mají tendenci vykládat si to, co vidí ve světě, podle toho, co říká víra.“45 A bohužel věda je „složitý proces, v němž pozorovatel může vidět téměř cokoli, co si přeje, pokud dostatečně omezí svůj zorný úhel“.46 Příkladem tohoto problému je závěr Jamese Randiho, že vědci patří mezi osoby, které lze nejsnáze oklamat pomocí kouzelnických triků.47 Problém objektivity je velmi závažný, protože většina vědců vášnivě věří své práci a teoriím, které se snaží dokázat. Tato vášeň jim sice může dát schopnost udržet úsilí potřebné k dosažení výsledků, ale může tyto výsledky také přibarvit nebo dokonce zkreslit.

Existuje mnoho příkladů, které potvrzují závěr, že sklon výzkumníků k sebeklamu je obzvláště silný, zejména při zkoumání myšlenek a údajů, které narušují základní strukturu jejich přesvědčení. Skutečnost je taková, že „všichni lidští pozorovatelé, ať už jsou jakkoli dobře vyškolení, mají silnou tendenci vidět to, co očekávají“.48 Nikde to není patrnější než v nesporně velmi emotivní oblasti evoluce.

Vliv experimentálního vnímání ze strany výzkumníků zkoumal Robert Rosenthal v dnes již klasickém souboru experimentů.49 V jednom z nich požádal výzkumníky, aby testovali, řečeno jeho slovy, „bystré“ a „tupé“ krysy v bludišti. Krysy byly náhodně rozděleny do dvou skupin a žádná z nich nebyla speciálně vycvičena. „Bystré“ krysy pak byly výzkumníky „hodnoceny“ jako lepší, i když ve skutečnosti takové nebyly. Experimentátoři viděli to, co chtěli (nebo co očekávali, proto se tento jev nyní nazývá „efekt očekávání“), možná nevědomě; výzkumníci možná stiskli tlačítko stopek o zlomek sekundy dříve u „bystrých“ a o zlomek sekundy později u „tupých“ krys. K podobným výsledkům vedly i další podobné experimenty.

Využívání vědy jako taktiky šikanování

Jednou z metod diskreditace neoblíbených teorií, zejména těch, které se týkají biologického původu, je označit je za „pavědu“ a konkurenční teorie za „vědu“. Sociologové již léta zkoumají zhoubné účinky nálepkování prostřednictvím dichotomizujících pojmů. Tato metoda pak na jednu polovinu umělé dichotomie klade široký pozitivní pojem a na druhou polovinu široký negativní pojem. Vhodnou odpovědí na jakoukoli vědeckou polemiku je zdůvodňovat každou propozici výhradně na základě její podstaty a používat pouze nástroje vědy.

Broad a Wade při zkoumání podvodů ve vědě docházejí k závěru, že termín „věda“ je často nálepkou naznačující, že něco je pravda nebo lež. Podle jejich slov konvenční moudrost usuzuje, že

„věda je přísně logický proces, podstatou vědcova přístupu k práci je objektivita a vědecká tvrzení jsou přísně kontrolována recenzním řízením a replikací experimentů. Z tohoto sebeověřujícího systému se rychle a neúprosně vylučují omyly všeho druhu.“50

Autoři pak ukazují, proč je toto obecné přesvědčení o vědě mylné. Výsledek jejich zkoumání nám může pomoci pochopit činnost vědy z mnohem realističtějšího hlediska, než je dnes běžné. Ukazují, že údajně „bezpečné“ mechanismy vědeckého zkoumání často nenapravují podvody, které se podle nich staly v dnešní moderní vědě „epidemií“. Touha být „první“, potřeba získat výzkumné granty, cesty do exotických míst na konference a vidina peněz a prestiže vedou mnoho vědců k tomu, že opouštějí vznešené ideály, které kdysi měli jako začínající vědci.

Závěry

Publikovaná literatura i rozhovory, které jsem vedl na lékařské fakultě, shodně potvrzují problém podvodů v dnešní vědě. Důvodem jsou peníze, funkční období, povýšení, obavy o obnovení grantů, profesní rivalita a potřeba dokázat své teorie a myšlenky. Dalším faktorem je odmítání křesťanství a absolutně platných morálních zásad, což vedlo k rozpadu morálních základů, které jsou rozhodující pro kontrolu podvodů. Podvody jsou problémem zejména v oborech, které se snaží podpořit darwinismus, a v této oblasti trvá dlouho, než se je podaří odhalit. V literatuře jsou popsány stovky dobře zdokumentovaných případů podvodů.9,13,20,51 Bohužel s výjimkou replikace (která je v mnoha oborech neobvyklá) je podvody ve vědě obtížné odhalit. Obvykle jsou to laboratorní asistenti a kolegové, kteří podvody odhalí a často nejsou ochotni je nahlásit,9 protože by je to mohlo stát přátele, poškodit jejich pověst a vést k odvetě. Roman tvrdí, že z těchto důvodů jsou udavači „vzácní“.9

V důsledku toho mnozí považují podvody ve vědě za nevyhnutelné.20 Biologický výzkum je jednou z hlavních oblastí, která vzbuzuje obavy. Někteří dospívají k závěru, že více než 10 % všech výzkumníků v této oblasti nesplňuje měřítka poctivosti. Pravděpodobně většina výzkumníků cituje údaje, které jsou podvodné nebo přinejmenším nepřesné. Rozsáhlých výzkumů o podvodech v současném systému je málo (a potvrzené případy pravděpodobně představují jen špičku příslovečného ledovce).

Odkazy

 1. Miller, R., The Piltdown Men (Piltdownští muži), St. Martins Press, New York, 1972. Zpět na text.
 2. Bergman, J., Ancon sheep: just another loss mutation (Ankonská ovce: další ztrátová mutace)TJ 17(1):18-19, 2002. Zpět na text.
 3. Simons, L.M., Archaeoraptor fossil trail (Stezka fosilií archeoraptorů), National Geographic 198(4):128-132, 2000. Zpět na text.
 4. Hooper, J., An Evolutionary Tale of Moths and Men: The Untold Story of Science and the Peppered Moth (Evoluční příběh o můrách a lidech: nevyprávěný příběh vědy a drsnokřídlce březového), W.W. Norton, New York, 2002. Zpět na text.
 5. Wells, J., Haeckel’s embryos and evolution ( Haeckelova embrya a evoluce), The American Biology Teacher 61(5):345-349, 1999. Zpět na text.
 6. Koestler, A., The Case of the Midwife Toad (Případ ropušky starostlivé), Random House, New York, 1972. Zpět na text.
 7. Pennisi, E., Haeckel’s embryos: fraud rediscovered (Haeckelova embrya: znovuobjevený podvod), Science 277:1435, 1997. Zpět na text.
 8. Assmuth, J. a Hull, E.R., Haeckel’s Frauds and Forgeries (Haeckelovy podvody a padělky), Examiner Press, Bombay and Kenedy, Londýn, 1915. Zpět na text.
 9. Roman, M., When good scientists turn bad (Když se z dobrých vědců stanou špatní), Discover 9(4):50-58; 1988; s. 58. Zpět na text.
 10. Abbott, A., Science comes to terms with the lessons of fraud (Věda se vyrovnává s poučením z podvodu), Nature 398:13-17, 1999; s. 13. Zpět na text.
 11. Campbell, P., Reflections on scientific fraud (Úvahy o vědeckých podvodech), Nature 419:417, 2002. Zpět na text.
 12. Check, E., Sitting in judgment, Nature 419:332-333, 2002; s. 332. Zpět na text.
 13. Kohn, A., Falešní proroci: Fraud and Error in Science and Medicine (Podvody a omyly ve vědě a medicíně), Barnes & Noble Books, New York, 1988. Zpět na text.
 14. Crewdson, J., Science Fictions; A Massive Cover-Up and the Dark Legacy of Robert Gallo (Vědecké fikce; masivní utajování a temný odkaz Roberta Galla), Little Brown, New York, 2002. Zpět na text.
 15. Roman, ref. 9, p. 52. Zpět na text.
 16. Dennis, C., Misconduct row fuels calls for reform (Hádka o nesprávném chování podněcuje volání po reformě), Nature 427:666, 2004. Zpět na text.
 17. Kohn, ref. 13, pp. 104–110. Zpět na text.
 18. Campbell, ref. 11, p. 417. Zpět na text.
 19. Kerwin, L., nekrolog: Franco Rasetti (1901-2001), Nature 415:597, 2002. Zpět na text.
 20. Broad, W. a Wade. N., Betrayers of the Truth: Fraud and Deceit in the Halls of Science (Zrádci pravdy: Podvody a klamání ve vědeckých kruzích), Simon and Schuster, New York, str. 8, 1982. Zpět na text.
 21. Roman, ref. 9, p. 53. Zpět na text.
 22. Anonym, Is science really a pack of lies?(Je věda skutečně snůškou lží?), Nature 303:361-362, 1981; s. 361. Zpět na text.
 23. Dewitt, N. a Turner, R., Bad peer reviewers (Špatní recenzenti), Nature 413(6852):93, 2001. Zpět na text.
 24. Dalton, R., Peers under pressure (Recenzenti pod tlakem), Nature 413:102-104, 2001; s. 104. Zpět na text.
 25. Abbott, A. a Schwarz, H., Dubious data remain in print two years after misconduct inquiry (Pochybné údaje zůstávají v tisku dva roky po vyšetřování pochybení), Nature 418:113, 2002. Zpět na text.
 26. Broad a Wade, ref. 20, s. 17. Zpět na text.
 27. Kohn, ref. 13, p. 47. Zpět na text.
 28. Chang, K., On scientific fakery and the systems to catch it (O vědeckém falšování a systémech na jeho zachycení), The New York Times Science Times, 15. října 2002; str. 1, 4. Zpět na text.
 29. Simons, ref. 3, p. 130. Zpět na text.
 30. Vogel, G., Proffitt, F. a Stone, R., Ecologists roiled by misconduct case (Ekologové rozhořčeni případem pochybení), Science 303:606-609, 2004; str. 606. Zpět na text.
 31. Abbott a Schwarz, ref. 25, s. 113. Zpět na text.
 32. Stewart, W.W. a Feder, N., The integrity of the scientific literature (Integrita vědecké literatury), Nature 325:207-216, 1987. Zpět na text.
 33. Stewart a Feder, ref. 32, p. 208. Zpět na text.
 34. Struhl, G., Cell 116:481, 2004. Zpět na text.
 35. Dalton, ref. 24, p. 104. Zpět na text.
 36. Broad a Wade, ref. 20, s. 19. Zpět na text.
 37. Broad a Wade, ref. 20, s. 35. Zpět na text.
 38. Roman, ref. 9, p. 57. Zpět na text.
 39. Dalton, ref. 24, p. 103. Zpět na text.
 40. Muir, H., Twins raise ruckus (Dvojčata vyvolávají rozruch), New Scientist 176(2369):6, 2002. Zpět na text.
 41. Roman, ref. 9, p. 55. Zpět na text.
 42. Kohn, ref. 13, p. 205. Zpět na text.
 43. Kennedy, D., More questions about research misconduct (Další otázky týkající se pochybení při výzkumu), Science 297:13, 2002. Zpět na text.
 44. Zabilka, I.L., Scientific Malpractice; The Creation/Evolution Debate (Vědecké pochybení; debata o stvoření a evoluci), Bristol Books, Lexington, str. 138, 1992. Zpět na text.
 45. Broad a Wade, ref. 20, s. 79. Zpět na text.
 46. Broad a Wade, ref. 20, s. 217-218. Zpět na text.
 47. Randi, J., Flim Flam! Prometheus, Buffalo, 1982. Zpět na text.
 48. Broad a Wade, ref. 20, s. 114. Zpět na text.
 49. Rosenthal, R., Experimenter Effects in Behavioral Research (Efekty experimentátora v behaviorálním výzkumu), Irvington, New York, str. 150-164, 1976. Zpět na text.
 50. Broad a Wade, ref. 20, s. 7. Zpět na text.
 51. Adler, I., Stories of Hoaxes in the Name of Science (Příběhy o podvodech ve jménu vědy), Collier Books, New York, 1962. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.