Úvod Magazín V přípravě Bývalý přední ateista obhajuje existenci Boha

Bývalý přední ateista obhajuje existenci Boha

Recenze knihy There is a God (Bůh existuje): Jak nejznámější ateista na světě změnil názor, Antony Flew a Roy Varghese

Harper Collins, New York, 2007

Recenze: Lita Sanders

V originále vydáno: 15. ledna 2010

Skeptici se často odvolávají na „svědectví“ bývalých křesťanů, kteří „dekonvertovali“ (odpadli od víry) k ateismu, aby ukázali, že křesťanství je ze své podstaty nerozumné; jistě, člověk může být vychován jako křesťan, ale jakmile je schopen uvažovat sám za sebe, světlo racionality smyje všechny náboženské pověry. Opačné příběhy o obrácení bývalých ateistů samozřejmě často ignorují nebo odmítají. Antony Flew a jeho odmítnutí ateismu je pro skeptiky noční můrou, protože nejvlivnějšího ateistického filozofa 20. století je poněkud těžší odmítnout. Flew tento intelektuální proces dokumentuje v knize There is a God (Bůh existuje).

Od křesťanství k ateismu

Flew začíná svůj příběh o odmítnutí ateismu vysvětlením, jak se stal ateistou. Syn metodistického pastora Anthony Flew prožil svá školní léta jako „oddaný a svědomitý, i když ne nadšený křesťan“ (s. 10), ale během studií začal o své víře pochybovat. Problém zla přiměl Flewa zpochybnit možnost existence všemocného Boha. V patnácti letech se považoval za ateistu (s. 15), i když přiznává, že „k závěru o neexistenci Boha dospěl příliš rychle, příliš snadno a z důvodů, které se mi později zdály nesprávné“ (s. 10-11).

Vlivná ateistická díla


Nejvlivnější ateistický myslitel 20. století Antony Flew v roce 2004 oznámil, že uznává existenci Boha.
Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/


Flewovo odmítnutí ateismu by pro ateisty nebylo takovým problémem, kdyby nebyl dříve známý jako přední ateistický myslitel 20. století. V Oxfordu byl Flew členem Sokratovského klubu, diskusního fóra mezi ateisty a křesťany, jehož prezidentem byl po více než 10 let C.S.  Lewis. Přednesl zde příspěvek „Teologie a falzifikace“, v němž tvrdil, že k mnoha teologickým výrokům je připojeno tolik výhrad, že jsou v podstatě prázdné (s. 43-44). Dodává však: „Netvrdil jsem, že prohlášení o náboženské víře jsou nesmyslná. Prostě jsem vyzval věřící, aby vysvětlili, jak mají být jejich výroky chápány, zejména ve světle protichůdných dat.“ (s. 45). Tento článek z roku 1950 vyvolal v následujících desetiletích mnoho reakcí (s. 47).

V roce 1961 vydal Flew své další ateistické dílo Bůh a filozofie, v němž se pokusil prozkoumat základy křesťanského teismu. V systematickém argumentu pro ateismus tvrdil, že „designové, kosmologické a morální argumenty pro existenci Boha jsou neplatné“ (s. 49). Tvrdil, že pojem Boha musí být dostatečně definován, aby bylo možné diskutovat o jeho existenci. Tuto knihu nyní považuje za „historický relikt“ (s. 52) a později ve své aktuální knize obhajuje designové a kosmologické argumenty jako platné důkazy Boží existence.

V roce 1971 vydal Flew knihu The Presumption of Atheism (Presumpce ateismu). V tomto svém posledním díle zabývajícím se ateismem tvrdil, že ateismus jako přirozeně racionálnější postoj by měl být předpokládán na začátku každé debaty o Boží existenci a důkazní břemeno by mělo být na straně teisty (s. 53). Poznamenává, že „nejpromyšlenější výzvu“ tomuto argumentu předložil křesťanský logik Alvin Plantinga, který tvrdil, že víra v Boha je pro věřící „náležitým základem“ (s. 55). Upřesňuje, že „presumpce ateismu je v nejlepším případě metodologickým východiskem, nikoli ontologickým závěrem“, a že presumpci ateismu mohou přijmout teisté, kteří mají dostatečné důvody pro víru v Boha (s. 56).

Ateismus sám má řadu tvrzení, která je třeba přijmout vírou, např. že něco (vesmír) vzniklo z ničeho, neživá hmota se vyvinula v živé buňky stochastickou chemií, složitá specifická informace vznikla bez inteligence, morálka vznikla přirozeným výběrem atd.

Od ateismu k teismu

„Myslím, že materiál DNA dokázal, že díky téměř neuvěřitelné složitosti uspořádání, které je nutné ke vzniku (života), se na spolupráci těchto mimořádně rozmanitých prvků musela podílet inteligence. – Antony Flew.“

V následujících desetiletích se Flew soustředil na jiné filozofické oblasti a k ateistickým tématům se vracel jen proto, aby s lidmi diskutoval na základě svých předchozích prací. Účastnil se přátelských rozhovorů s teisty, mezi něž patřila i debata s filozofem a teologem Dr. Garym Habermasem v roce 1985 o nejdůležitějším dosvědčeném činu ze všech, totiž o tvrzení, že Ježíš Kristus přemohl samotnou smrt.1 Tato debata se konala v Dallasu před třítisícovým davem. Hodnotily ji dvě skupiny odborníků z předních amerických univerzit: jednu skupinu tvořilo pět filozofů, kteří měli posoudit obsah debaty, a druhou pět profesionálních debatních rozhodčích, jejichž úkolem bylo posoudit kvalitu argumentů.

Čtyři z pěti členů poroty filozofů hlasovali pro Habermasovo vítězství, tj. pro to, že jeho argumenty ve prospěch zmrtvýchvstání byly silnější než Flewovy pokusy o jejich vyvrácení, a jeden hlasoval pro remízu. Porota složená z profesionálních debatérů hlasovala v poměru tři ku dvěma ve prospěch Habermase.

Při poslední debatě v roce 2004 na Newyorské univerzitě prohlásil, že „nyní uznává existenci Boha“ (s. 74). V této debatě uvedl, že podle jeho názoru ukazuje vznik života na tvůrčí inteligenci,

„téměř výhradně kvůli výzkumu DNA. Myslím si, že materiál DNA dokázal, že díky téměř neuvěřitelné složitosti uspořádání, které je nutné k vytvoření (života), se musela zapojit inteligence, aby tyto mimořádně rozmanité prvky fungovaly společně. Jde o tu obrovskou složitost množství prvků a obrovskou rafinovanost způsobů, jakými navzájem spolupracují. Pravděpodobnost náhodného setkání těchto dvou částí ve správný čas je prostě zanedbatelná. Kvůli té obrovské složitosti, s níž bylo dosaženo těchto výsledků, mi to vše začalo připadat jako dílo inteligence“ (s. 75).


Složitost genetického kódu vedla Flewa k přesvědčení, že ke vzniku života je zapotřebí „tvůrčí inteligence“.


Flewa obzvláště zaujalo, když jeden fyzik odmítl představu, že opice u psacího stroje nakonec vytvoří Shakespearův sonet. Pravděpodobnost, že náhodou vznikne jediný Shakespearův sonet, je jedna ku 10690; pro srovnání, ve vesmíru existuje pouze 1080 částic. Flew uzavírá:

„Pokud teorém nefunguje pro jeden sonet, pak je samozřejmě absurdní předpokládat, že by složitějšího úkolu vzniku života mohlo být dosaženo náhodou“ (s. 78).

Flew se také kriticky vyjádřil k Dawkinsově myšlence „sobeckého genu“ a poukázal na to, že „přirozený výběr nic pozitivně neprodukuje. Pouze eliminuje nebo má tendenci eliminovat to, co není konkurenceschopné“ (s. 78). Dawkinsovu knihu Sobecký gen označil za „velké cvičení v populární mystifikaci“ a tvrdil, že Dawkins se dopouští zásadní chyby, když přehlíží skutečnost, že většina pozorovatelných znaků organismů je výsledkem kódování mnoha genů (s. 79).

Otisky prstů designéra

Flewova víra v Boha se opírá o tři aspekty přírody: „První je skutečnost, že příroda se řídí zákony. Druhým je rozměr života… Třetím je samotná existence přírody“ (s. 89).

Přírodní zákony

Každý vědec musí předpokládat, že příroda se chová určitým předvídatelným a měřitelným způsobem; to umožňuje vědecké objevy. Paul Davies tvrdil, že „věda může pokračovat pouze tehdy, pokud vědec přijme v podstatě teologický světonázor“ (s. 107). Ve skutečnosti však neexistuje žádný důvod, proč by se příroda měla řídit zákony; existence těchto zákonů vyžaduje vysvětlení. Je třeba odpovědět na tři otázky: „Odkud pocházejí fyzikální zákony? Proč máme tyto zákony, spíše než nějaké jiné? Jak je možné, že máme soubor zákonů, který pohání beztvaré plyny k životu, vědomí a inteligenci? (s. 108). Flew spolu s mnoha dalšími klasickými i moderními vědci tvrdí, že teismus je jedinou seriózní odpovědí.

Když byl Flew ateistou, tvrdil, že vesmír a jeho zákony jsou samy o sobě ultimátní (s. 134). Každá víra má nějaký základní předpoklad; pro teisty je základním předpokladem existence Boha. Flew však za tento předpoklad považoval vesmír a jeho nejzákladnější vlastnosti. Objev, že vesmír není nekonečný, tento předpoklad narušil; pokud vesmír začal existovat v určitém časovém okamžiku, bylo rozumné předpokládat, že jeho vznik něco způsobilo. Protože je pravděpodobnější, že bez příčiny existuje Bůh, než že bez příčiny existuje vesmír, je logické argumentovat ve prospěch existence Boha na základě existence vesmíru (s. 144-145).

Jemné vyladění vesmíru

Nejenže se náš vesmír řídí přesně vyladěnými fyzikálními zákony, ale zdá se, že jsou vyladěny tak, aby umožnily existenci života. Nejčastější ateistickou odpovědí je tvrzení, že náš vesmír je jen jedním mezi mnoha dalšími – spekulace o „mnohovesmíru“. Je zajímavé, že ateisté, kteří odmítají věřit v neviditelného Boha, údajně na základě nedostatku důkazů o jeho existenci, vysvětlují zdání designu tím, že přijímají existenci neznámého počtu jiných vesmírů, pro které neexistují žádné důkazy – nebo dokonce žádný vliv jejich důkazů. V každém případě Flew tvrdí, že i kdyby existovalo více vesmírů, dilema ateistů by se tím nevyřešilo: „Ať už mnohovesmír existuje, nebo ne, stále se musíme vyrovnat s původem přírodních zákonů. A jediným možným vysvětlením je zde božská Mysl“ (s. 121).

Vznik života

„Lze vysvětlit původ kódovaného chemického systému způsobem, který se vůbec neodvolává na skutečnosti, jichž se jinak dovoláváme při vysvětlování kódů a jazyků, komunikačních systémů, vlivu obyčejných slov na svět hmoty? – Anthony Flew.“

Existence fyzikálních zákonů, které umožňují přežití života, je pro existenci života nutná, ale sama o sobě nestačí. Otázka vzniku života se stala mnohem složitější s objevem DNA, molekuly, která se skládá z „písmen“, jež kódují instrukce pro stavbu mechanismu života. Skutečný důkaz kruhem spočívá v tom, že instrukce pro sestavení dekódovacího zařízení jsou samy o sobě zakódovány v DNA. To, že se život řídí složitým kódem, nás vede k otázce:

„Lze vysvětlit původ kódovaného chemického systému způsobem, který se vůbec neodvolává na skutečnosti, jichž se jinak dovoláváme při vysvětlování kódů a jazyků, komunikačních systémů, vlivu obyčejných slov na svět hmoty?“ (s. 127).

Flew upozorňuje, že přirozený výběr nemůže vysvětlit vznik prvního života. Nakonec za životem stojí obrovské množství informací, a stejně jako v každém jiném případě také zde informace nutně ukazují na inteligentní zdroj, takže je jen rozumné, že i za touto informací stojí nějaký Zdroj.

Flewův Bůh

Jako ateista se Flew potýkal s myšlenkou neviditelné, všudypřítomné osoby a s tím, jak takovou osobu identifikovat (s. 148). Flew však do své definice osoby zahrnul i tělesnost, což není opodstatněné. Filozof Thomas Tracy definoval osoby jednoduše jako činitele, kteří jsou schopni úmyslného jednání (s. 149-150). Ačkoli jsou lidské osoby tělesné, tělesnost není nezbytnou součástí osobnosti. Flew připouští, že „studie Tracyho a Leftowa přinejmenším ukazují, že myšlenka všemocného Ducha není vnitřně nesoudržná, pokud takového Ducha chápeme jako by byl mimo prostor a čas, který jedinečným způsobem uskutečňuje své záměry v časoprostorovém kontinuu“ (s. 153-154).

Flew identifikuje svého boha jako boha Aristotelova s atributy „neměnnosti, nehmotnosti, všemohoucnosti, vševědoucnosti, jednoty nebo nedělitelnosti, dokonalé dobroty a nutné existence“ (s. 92). Je pevně přesvědčen, že jeho konverze k teismu nepředstavuje změnu paradigmatu, protože jeho paradigmatem zůstává prosté následování argumentů tam, kam vedou (s. 89).

Je Flewův bůh Bohem Písma?

Některé z atributů boha, kterého Flew uznává, jsou také atributy Boha, ale Flew neuznává Trojici ani Krista jako druhou osobu Trojice, což jsou základní křesťanské doktríny. Ačkoli se tedy Flewova deistická víra v některých oblastech shoduje s křesťanskou vírou, bůh, kterého přijímá, není totožný s Bohem Bible, ačkoli vyznává zásadu otevřenosti vůči důkazům.

Flew se nikdy nepřihlásil ke křesťanství; sám se označil za deistu, který nevěří v posmrtný život (s. 2). Přesto se o křesťanech, s nimiž přišel do styku, vyjadřuje laskavě, když píše, že jeho otec, metodistický duchovní, sdílel jeho „horlivost mysli“, i když jejich intelektuální snahy vedly různými směry (s. 12). Flew uzavírá, že je „zcela otevřen dalšímu poznávání božské skutečnosti, zejména ve světle toho, co víme o dějinách přírody“, a že „otázka, zda se božské zjevilo v lidských dějinách, zůstává platným tématem k diskusi. Možnosti všemohoucnosti nelze omezit, s jedinou výjimkou logických nemožností“ (s. 157).

Kritika „nového ateismu“

První ze dvou příloh knihy Bůh existuje je kritikou „nového ateismu“, jejímž autorem je Flewův spoluautor Roy Varghese. Varghese tvrdí, že některé jevy jsou vysvětlitelné pouze za předpokladu existence Boha (s. 161). Podle jeho názoru je ateismus výsledkem svévolného odmítání důkazů, které jsou snadno dostupné v naší bezprostřední zkušenosti (s. 163).

Za prvé, Varghese tvrdí, že něco muselo vždy existovat, buď Bůh, nebo vesmír (s. 165). Tvrdí, že teistický argument je lepší, protože ateista tvrdí, že věčná existence vesmíru je ze své podstaty nevysvětlitelná, ale teisté tvrdí, že věčná existence Boha není nevysvětlitelná, jen pro člověka nepochopitelná (s. 165). Ateistický názor také nedokáže vysvětlit, proč existuje něco, a ne nic, a proč se něco, co existuje, řídí přírodními zákony (s. 171).

„Ateisté se musí vypořádat s vědomím. Přestože se určité oblasti mozku spojují s vědomím, vědomí nevytvářejí – určitá oblast mozku může vykazovat aktivitu, když člověk na něco myslí, ale neurolog z magnetické rezonance nedokáže určit předmět této myšlenky.“

Za druhé Varghese tvrdí, že většina „nových ateistů“ se vůbec nezabývá otázkou vzniku života. O vysvětlení se pokouší pouze Dawkins, který tvrdí, že „chemickému modelu stačí předpovědět, že život vznikne na jedné planetě z miliardy miliard, aby nám poskytl dobré a zcela uspokojivé vysvětlení přítomnosti života zde“ (s. 173). Varghese to kritizuje jako „zjevně neadekvátní nebo ještě horší“ (s. 172) a jako „troufalé cvičení v pověrách“ (s. 173), a ve skutečnosti ani takový neadekvátní model neexistuje.

Za třetí, ateisté se musí vypořádat s vědomím. Přestože se určité oblasti mozku spojují s vědomím, vědomí nevytvářejí – určitá oblast mozku může vykazovat aktivitu, když člověk na něco myslí, ale neurolog z magnetické rezonance nedokáže určit předmět této myšlenky. „Vědomí je spojeno s určitými oblastmi mozku, ale pokud jsou v mozkovém kmeni přítomny stejné systémy neuronů, nedochází k ‚produkci‘ vědomí“ (s. 174). Za čtvrté, „za vědomím je fenomén myšlení, chápání, vidění smyslu“ (s. 176). „Základem všeho našeho myšlení, komunikace a používání jazyka je zázračná síla. Je to schopnost všímat si rozdílů a podobností, zobecňovat a univerzalizovat – to, co filozofové nazývají univerzálními pojmy a podobně. Pro člověka je to přirozené, jedinečné a jednoduše záhadné“ (s. 176-177). Mozek v tomto procesu hraje určitou roli, ale je zřejmé, že má i nefyzickou stránku. Varghese tvrdí, že „jsou to činy osoby, která je nevyhnutelně jak tělesná, tak i ‚oduševnělá‘“ (s. 178). Za páté se ateisté musí vypořádat se vznikem , které označuje za „nejzjevnější, nejnepochybnější a nejsmrtelnější pro všechny formy fyzikalismu“ (s. 181).

Vtělil se Bůh?

„Myslím, že křesťanské náboženství je náboženstvím, které si jednoznačně zaslouží úctu a respekt, ať už je jeho nárok, že je božským zjevením, oprávněný či ne. Nic se nevyrovná kombinaci charismatické postavy, jakou byl Ježíš, a prvotřídního intelektuála, jakým byl svatý Pavel… Pokud chcete, aby Všemohoucnost založila náboženství, tohle je to pravé. – Antony Flew“

Druhá příloha obsahuje dialog mezi Flewem a novozákoníkem N.T. Wrightem na téma „Boží sebezjevení v lidských dějinách“. Flew začíná velmi laskavými poznámkami o křesťanství: „Myslím, že křesťanské náboženství je náboženstvím, které si jednoznačně zaslouží úctu a respekt, ať už je jeho nárok, že je božským zjevením, oprávněný či ne. Nic se nevyrovná kombinaci charismatické postavy, jakou byl Ježíš, a prvotřídního intelektuála, jakým byl svatý Pavel… Pokud chcete, aby Všemohoucnost založila náboženství, tohle je to pravé“ (s. 185-186). Zpochybňuje však spolehlivost Nového zákona v otázce zmrtvýchvstání, protože Nový zákon byl napsán několik desetiletí po událostech, které údajně popisuje, a nejstarší z nich, Pavlovy listy, obsahují jen málo fyzických podrobností. Nicméně uznává, že „tvrzení o vzkříšení je působivější než tvrzení náboženské konkurence“ (187).

Wright začíná svou odpověď tím, že ukazuje, že svědectví o Ježíšově historické existenci z něj činí jednu z nejlépe doložených postav starověkých dějin. Dále ukazuje, že Ježíš je v evangeliích zobrazen jako člověk, který jedná v souladu s tím, čemu židé věřili o Bohu v období Druhého chrámu (188-92). Ukazuje, že křesťanská víra ve vzkříšení se radikálně lišila od víry pohanů a podstatně se lišila od židovské víry ohledně vzkříšení v období Druhého chrámu. Křesťanská víra ve vzkříšení je od nejstarších tradic po první čtyři nebo pět generací jednotná; Wright tvrdí, že aby tomu tak bylo, muselo existovat historické vzkříšení, které mohlo sloužit jako základ pro tuto novou víru. Wright tvrdí, že ačkoli evangelia byla napsána později než Pavlovy listy, zdá se, že zprávy o vzkříšení vycházejí z ústní tradice, která sahá mnohem dále. Flew přijímá Wrightův argument jako závažný a znovu opakuje, že „nelze omezit možnosti všemohoucnosti jinak než tak, že vytvoří logicky nemožné. Vše ostatní je z hlediska všemohoucnosti otevřené“ (213).

To samozřejmě potvrzuje význam již zmíněné debaty o vzkříšení s Habermasem. Flew stále nemá dobré odpovědi na silné argumenty ve prospěch zmrtvýchvstání.

Spory o autorství

Po vydání knihy Bůh existuje někteří skeptici tvrdili, že myšlenky, které jsou zde vysloveny, ve skutečnosti neodrážejí Flewovy postoje a že jej evangelikálové zneužili.2 Za prvé, Flewův postoj se evangelikálnímu postoji blíží pouze v tom smyslu, že deismus je bližší evangelikálnímu křesťanství než ateismus; pokud se evangelikálové snažili Flewův postoj využít, rozhodně se jim to příliš nepovedlo, protože v závěru své knihy stále zpochybňuje spolehlivost Nového zákona, existenci posmrtného života a další základní křesťanské koncepty. Skeptici naznačili, že skutečným autorem knihy je Varghese a že Flew se ve svém pokročilém věku stává psychicky labilním. Flew sice trpí nominální afázií, což je stav, který mu ztěžuje zapamatování si jmen, ale popřel všechny spekulace ohledně svého autorství a potvrdil, že kniha je zcela v souladu s jeho teistickými názory.3

Tato obvinění nedávají smysl ani vzhledem k rozhovoru, který Flew poskytl svému bývalému oponentovi v jedné z debat, Garymu Habermasovi.4

Závěr

Mnozí ateisté tvrdí, že náboženství je ze své podstaty nerozumné, a že pokud někdo uvěří v nějaké božstvo, je to pouze na základě náboženské zkušenosti, která je v lepším případě neověřitelná a v horším se jedná o formu bludu. Flewův deistický argument je však užitečný v tom, že pomocí argumentů na výhradně přirozené úrovni poskytuje silný argument pro Boží existenci.

„Musím zdůraznit, že mé objevování božství probíhá na čistě přirozené úrovni, bez jakéhokoli odkazu na nadpřirozené jevy. Jedná se o cvičení tradičně označované jako přirozená teologie. Nemá žádnou spojitost s žádným ze zjevených náboženství. Netvrdím ani, že mám nějakou osobní zkušenost s Bohem nebo zkušenost, kterou lze označit za nadpřirozenou nebo zázračnou. Stručně řečeno, mé objevování božství je poutí rozumu, nikoli víry“ (s. 93).

Čtenáři, kteří hledají apologetiku křesťanství, budou zklamáni, ale kniha se dobře čte. Přesvědčivě dokazuje, že člověk může dospět k víře v teismus čistě na základě důkazů. Je také poučením, že samotný design ke spasitelné víře nestačí; k tomu je třeba zvláštního zjevení, které je rovněž podpořeno věrohodnými historickými důkazy, jak ukázali Habermas a Wright.

Doplnění: Antony Flew zemřel 8. dubna 2010 ve věku 87 let, jak uvádí nekrolog v deníku Telegraph (Velká Británie, 13. dubna 2010).

Poznámka vydavatele: Vzhledem k tomu, že časopis Creation vychází nepřetržitě od roku 1978, zveřejňujeme jako historickou zajímavost některé články z archivu, jako například tento. Pro účely výuky a sdílení doporučujeme čtenářům doplnit tyto starší články o aktuálnější, které jsou uvedeny níže v sekcích Související články a Další literatura.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.