Úvod Magazín V přípravě Christopher Hitchens je slepý k realitě slepých mloků

Christopher Hitchens je slepý k realitě slepých mloků

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/hitchens

„Aha moment“ známého ateisty ukazuje zoufalství evolucionistů

V nedávném článku v levicovém internetovém časopise Slatese významný ateistický novinář Christopher Hitchens (nar. 1949) domnívá, že našel rozhodující argument proti kreacionistům a zastáncům inteligentního designu. Kolega misoteista Richard Dawkins (nar. 1941) a další antiteista Sir David Attenborough (nar. 1926) mu dávají zapravdu. Není divu, že jsme v této souvislosti obdrželi řadu dotazů. Dr. Jonathan Sarfati na ně odpovídá. Jak uvidíme, celá jejich argumentace je příkladem „neuvěřitelné hlouposti“ a neznalosti toho, čemu kreacionisté skutečně učí, stejně jako zoufalství, pokud to má být jeden z jejich nejlepších důkazů evoluce.

Christopher Hitchens je americký novinář a spisovatel britského původu, známý především svou antiteistickou knihou Bůh není velký. Je také vášnivým diskutérem, i když se zdá, že se umístil až jako druhý nejlepší za Dineshem D‘Souzou (nar. 1961), autorem knihy Co je tak skvělého na křesťanství?1 V nedávném bizarním článku Losing Sight of Progress: How blind salamanders make nonsense of creationists claims (Pokrok a slepota: Jak slepí salamandři dělají z tvrzení kreacionistů nesmysl),2 si Hitchens myslí, že svou antiteistickou víru obhájil. Začíná:

Člověk jen velmi zřídka připadne na novou myšlenku o známém tématu, natož na originální myšlenku o sporném tématu, takže když jsem před několika dny zažil svůj aha moment, můj první instinkt byl nedůvěřovat svému prvnímu instinktu. Stručně řečeno, díval jsem se na úžasný seriál Planeta Země (mimochodem obsahující fotografie světa přírody, které nově definují tento žánr) a došel jsem k části, která se zabývá životem pod zemí. Podzemní jeskyně a řeky našeho světa jsou jednou z posledních neprozkoumaných oblastí a rozsah objevů, zejména v Mexiku a Indonésii, je vskutku ohromující. Různí tvorové byli zachyceni v akci daleko od denního světla a na jejich záběrech jsem si všiml – zejména u salamandrů -, že mají typické obličeje. Jinak řečeno, měli ústa, tlamu a oči uspořádané stejně jako většina zvířat. Až na to, že oči byly zastoupeny pouze malými prohlubněmi nebo důlky.

Hitchens tedy považuje salamandry bez očí za svůj „aha moment“. Později vysvětluje proč:

Pokud sledujete pokračující spor mezi zastánci Darwinovy teorie přirozeného výběru a stoupenci kreacionismu nebo „inteligentního designu“, okamžitě pochopíte, na co narážím. Kreacionisté (abychom je správně pojmenovali a odepřeli jim jejich otravnou anexi slova inteligentní) o oku vždy mluví potichu. Ptají se, jak je možné, že tak důmyslný orgán prošel těžkopádnými vývojovými fázemi, aby dosáhl své současné velkoleposti a všestrannosti?

To je skutečně problém a Hitchens pokračuje:

Problém nejlépe formuloval sám Darwin v eseji „Orgány extrémní dokonalosti a komplikovanosti“:

Domnívat se, že oko se všemi svými důmyslnými mechanismy pro nastavení ohniska na různé vzdálenosti, pro propouštění různého množství světla a pro korekci sférické a chromatické aberace mohlo vzniknout přirozeným výběrem, mi připadá, přiznávám bez mučení, nanejvýš absurdní.

Jak jsme radili v našem článku Nepoužívejte stránku, je třeba s tímto citátem zacházet opatrně. Darwin dále uvádí, že ačkoli se to zdá absurdní, přesto věří, že k tomu mohlo dojít díky malým změnám, na nichž se podílel přírodní výběr. Hitchens dále říká:

Jeho obhájci, jako například Michael Shermer ve své vynikající knize Why Darwin Matters (Proč číst Darwina), se opírají o postdarwinistické vědecké pokroky. Nespoléhají na to, co by se dalo volně nazvat „slepou náhodou“:

Evoluce také předpokládá, že moderní organismy by měly vykazovat různé struktury od jednoduchých po složité, což odráží spíše evoluční historii než okamžitý vznik. Například lidské oko je výsledkem dlouhé a složité cesty, která trvá stovky milionů let. Původně se jednalo o jednoduchou oční skvrnu s hrstkou světločivných buněk, která organismu poskytovala informace o důležitém zdroji světla…

Jedná se skutečně o pokračování darwinovských myšlenek. S tím je však spojena řada problémů, stejně jako s dalším bodem. Obvyklé simulace například začínají nervem za světločivnou skvrnou. Oko obratlovců má nervy před fotoreceptory, zatímco sotva ověřitelný evoluční příběh neposkytuje žádné přechodové formy zezadu dopředu ani se nezmiňuje o mnoha dalších složitých koordinovaných změnách, které by musely nastat. Viz také Optická vlákna v oku boří ateistický argument o špatném designu.

Počkat, říká Ann Coulterová ve své vysmívané knize Godless: The Church of Liberalism (Bezbožnost. Církev liberalismu). „Zajímavá otázka přece nezní: Jak se z primitivního oka stalo složité oko? Zajímavá otázka zní: Jak vůbec vznikly ‚buňky citlivé na světlo‘?“

Na tomto a mnoha dalších místech své knihy Coulterová „darwiniaky“, jak je nazývá, skutečně nachytává na švestkách. Fotochemie i těch nejjednodušších buněk detekujících světlo je skutečně nesmírně složitá. Ačkoli tedy evolucionisté tvrdí, že zvolna stoupají po mírném svahu „Mount Improbable“, („hory nepravděpodobnosti“), ve skutečnosti začínají na strmé římse blízko vrcholu. Viz Na úpatí Mount Improbable? Vývoj oka, případová studie.

Zdá se, že salamandři ze seriálu Planeta Země mohou být pro tohoto laika zdrcující odpovědí na tuto otázku. Lidé jsou téměř naprogramováni myslet v kategoriích pokroku a pozvolných, ale přece stoupajících křivek, i když jsou konfrontováni s důkazy, že minulost zahrnuje stejně tak rozsáhlé vymírání druhů jako příklady jejich rozkvětu. Proto také Shermer podvědomě hovoří o „cestě“, která implicitně postupuje vpřed. Ale co ti tvorové, kteří se obrátili čelem vzad a vydali se zpět opačným směrem, od složitého k primitivnímu, co se týče zraku, a nakonec přišli i o samotné oči, které dříve měli?

„Důkaz, že někdo může spadnout z hory, je sotva důkazem, že tam vůbec mohl vylézt. … Často je mnohem rychlejší z hory spadnout než na ni vylézt.“

Co tedy s nimi? To je jádro Hitchensovy argumentace. Přesto je v této věci spíše sám slepý. Důkaz, že někdo může spadnout z hory (nepravděpodobnosti nebo jakékoli jiné), je sotva důkazem, že tam vůbec mohl vylézt. To je obecný problém mnoha údajných důkazů evoluce: nejde o to, že změny jsou příliš malé, ale že postupují špatným směrem – viz Přijíždí vlak evoluce (Pardon, odjíždí špatným směrem).

To se dá snadno vysvětlit: existuje mnoho způsobů, jak něco narušit, ale jen málo způsobů, jak něco vytvořit . Není tedy překvapivé, že mutace nebo chyba při kopírování v genech může oči poměrně snadno zničit. Za denního světla by přírodní výběr takové mutace eliminoval, protože slepí tvorové nevidí ani kořist, ani predátory.

V temné jeskyni by se však přirozený výběr neobracel proti slepým tvorům, takže by se mohli množit. Možná jsou dokonce ve výhodě, protože uschlé oko se tak snadno nepoškodí. Kreacionisté to již dávno vysvětlili – viz Nové oči pro slepé jeskynní ryby? Pozoruhodný experiment vede k mnoha evolučním dezinterpretacím.

„Kreacionisté už dávno vysvětlili slepé tvory žijící v jeskyních, takže Hitchens nemá nic na svou omluvu.“

U jedné z nejznámějších slepých jeskynních ryb, Astyanax mexicanus (tetra mexická), existuje další důvod, proč mohou mít slepé ryby v jeskyních výhodu. Jedná se o pleiotropii, kdy jeden gen má na organismus více než jeden účinek. Ukázalo se, že řídicí gen zvaný hedgehog, který ovlivňuje řadu procesů včetně vývoje čelistí a chuťových pohárků, také inhibuje jiný řídicí gen pax6, který řídí vývoj očí. Ryba s většími čelistmi a citlivějšími chuťovými buňkami má pak výhodu při hledání potravy, je  to však vykoupeno ztrátou vývoje očí. Při denním světle je ztráta očí velkou nevýhodou, takže přírodní výběr vyřadí rybu, která nadměrně exprimuje tento gen, přestože má zároveň lepší čelisti a chuť. V temných jeskyních má však ryba s vysoce exprimovaným genem hedgehog velkou výhodu, protože ztráta očí je zde irelevantní.3

Existuje mnoho způsobů, jak věci narušit, což potvrzuje množství způsobů, jak vyvolat slepotu, a platí to i v případě tetry mexické. To se projevuje při množení různých populací slepých ryb, jehož výsledkem je řada vidících potomků. Vysvětluje se to tím, že ztráta zraku v různých populacích je způsobena různými mutacemi, takže „při jejich křížení jsou genetické nedostatky v jedné linii kompenzovány silnými stránkami v druhé a naopak“.4 Na tuto skutečnost jsme upozornili také v článku Ať slepí prohlédnou: Křížení slepých ryb se slepými rybami obnovuje zrak, takže Hitchens má ještě menší výmluvu – úplně stejné principy platí pro slepé salamandry a další slepé troglobionty (živé organismy žijící v jeskyních).

Aby se něco narušilo, nemusí to trvat příliš dlouho. Narušení je často rychlejší než vytvoření, stejně jako je často mnohem rychlejší spadnout z hory než na ni vylézt. Můžeme to vidět u lidí, když se vidícím rodičům narodí slepé děti v důsledku genetické vady – k tomu může postačovat jediná generace. Hitchens se však rozplývá:

Zatímco jsem si začínal uvědomovat, co to znamená, jemný hlas sira Davida Attenborougha mi říkal, kolik milionů let trvalo, než tito obyvatelé podsvětí přišli o oči, které kdysi měli.

Samozřejmě nenabízí žádný důkaz. Skutečnost, že se zrak může vrátit během jedné generace, ukazuje, že mutace měly jen málo času na další degeneraci genů – všimněte si, že přírodní výběr by nezachoval geny spojené s očima a zrakovými částmi mozku, kdyby neprobíhal s ohledem na zrak. Dr. John Sanford, vynálezce zařízení „gene gun“, ve své knize Genetic Entropy and the Mystery of the Genome (Genetická entropie a záhada genomu) ukazuje, že známá rychlost hromadění škodlivých mutací by vedla k chybové katastrofě, kdybychom skutečně existovali miliony let.

Hitchens však pokračuje:

Ať už má z tohoto zkoumání prospěch kdokoli, nemůže to být paní Coulterová nebo její mecenáši z kreacionistického Discovery Institute. Nejvýše by snad mohli zbožně recitovat výrok o tom, že „Pán dává a Pán také bere“.

Bibličtí křesťané věří nejen v realitu „velmi dobrého“ stvoření, ale také Pádu v důsledku Adamova hříchu, po kterém Bůh svému stvoření zlořečil. Pokud se někdo snaží ukázat, že určitý filozofický systém je nekoherentní, je zcela v pořádku, když se obhájce tohoto systému odvolává na určité aspekty tohoto systému, aby obhájil jeho koherenci. Když tedy ateista napadá biblický model stvoření, je naprosto v pořádku odvolávat se na biblický Pád a hájit tak integritu tohoto systému víry. Jedním z důsledků Pádu byly škodlivé mutace.

To znamená, že výše uvedené vysvětlení je dokonale slučitelné s biblickým modelem.

Zato pravděpodobnost, že postokulární slepota podzemních salamandrů je dalším aspektem evoluce přírodním výběrem, se zdá být, pokud se nad tím opravdu zamyslíte, tak vysoce pravděpodobná, že představuje téměř jistotu.

Proto se kreacionisté shodují, že mutace a výběr jsou správným vysvětlením. Upozornili jsme však také na to, že přírodní výběr je opakem evoluce, protože odstraňuje informaci.

„Dávno před Darwinem navrhli kreacionisté přírodní výběr jako konzervativní sílu, která brání úpadku populace tím, že eliminuje méně způsobilé… přírodní výběr zachovává zrak ve většině populací tím, že eliminuje nevidomé mutanty; když je tento selekční tlak odstraněn, slepí mutanti se množí, takže objem informace v populaci klesá.“

Ve skutečnosti dávno před Darwinem navrhli kreacionisté přírodní výběr jako konzervativní sílu, která brání úpadku populace tím, že eliminuje méně způsobilé. Slepé ryby jsou jedním z nejlepších důkazů tohoto procesu: přírodní výběr zachovává zrak ve většině populací tím, že eliminuje slepé mutanty; když je tento selekční tlak odstraněn, slepí mutanti se množí, takže objem informace v populaci klesá.

Napsal jsem profesoru Dawkinsovi s otázkou, zda mé úvahy dávají v něčem smysl, a on mi odpověděl takto:

Vestigiální oči jsou například jasným důkazem toho, že tito jeskynní salamandři museli mít předky, kteří se od nich lišili – v tomto případě měli oči. To je evoluce. Proč by proboha Bůh stvořil salamandra se zbytky očí? Pokud chtěl vytvořit slepé salamandry, proč prostě nevytvořil slepé salamandry? Proč by jim dával atrapy očí, které nefungují a vypadají, jako by je zdědili po předcích s očima? Možná chcete říci něco trochu jiného, v tom případě si však nemyslím, že by to vyplývalo z toho, co jsem četl.

Kreacionisté samozřejmě popírají, že by Bůh stvořil slepé salamandry, a souhlasí, že jde o jeden z pravých příkladů vestigiálního orgánu. Ale i skutečné vestigiální orgány dokazují pouze devoluci, ne evoluci. Něco jiného by byl nově vzniklý orgán, který by rostl na místě, kde předtím u předků tvora žádný nebyl. Dawkins buď záměrně ignoruje, čemu kreacionisté učí, nebo si licoměrně vytváří zástupný terč. Koneckonců, proč by se mělo věřit jeho etice v rámci jeho vlastního systému víry, když Dawkins připouští, že evoluce nakonec „vede k morálnímu vakuu…, v němž  nejlepší [lidské] impulsy nemají žádný základ v přírodě“, a  vysmívá se myšlence spravedlivého hněvu a odplaty proti vrahům dětí a dalším odporným zločincům?

K další četbě doporučuji kapitolu o očích a mnoha různých způsobech jejich vzniku, která je obsažena v Dawkinsově knize Climbing Mount Improbable (Výstup na horu nepravděpodobnosti);

Už jsem ji četl – viz mou recenzi.

také „The Blind Cave Fish’s Tale (Příběh slepé jeskynní ryby)“ v jeho chaucerovské sbírce The Ancestor’s Tale (Příběh předka).

Recenzováno také v časopise Journal of Creation.5

Sám nejsem schopen nic dodat o vzniku světelných buněk, očních skvrn a čoček, ale myslím si, že je dialekticky užitečné uvažovat o konvenčních argumentech takříkajíc v obráceném pořadí.

Jak se ukázalo, je velký rozdíl mezi postupem dopředu a dozadu: jak zdůrazňuje jeden z předních australských molekulárních biologů, Dr. Ian Macreadie:

„Evoluce tvrdí, že se věci zlepšují, zatímco já pozoruji, že se vše rozpadá. Poškozené geny, mutace [chyby při kopírování DNA v každé generaci], které způsobují rostoucí zátěž společnosti dědičnými chorobami. Všechny věci byly původně dobře navrženy.“

Například vidíme, že na starou teistickou otázku: „Proč existuje něco a ne spíše nic?“

Hitchens ve skutečnosti neodpovídá. Ateisté musí nábožensky věřit, že nic explodovalo a stalo se vším.

nyní s tím můžeme porovnat poznatky profesora Lawrence Krausse a dalších o předvídatelném tepelném zániku vesmíru, Hubbleově „červeném posuvu“, který ukazuje, že rychlost explozivního rozpínání vesmíru skutečně roste, a nepříliš vzdálené srážce naší galaxie s Andromedou, která je již nyní jasně viditelná na noční obloze. Otázku je tedy možné a nutné formulovat jinak: „Proč má být naše krátké ‚něco‘ tak brzy nahrazeno ničím?“

To je problém, pokud je přirozený svět vše, co existuje, ale žádný problém pro křesťana, který věří, že Bůh slíbil stvořit nové nebe a novou zemi. Viz také Teistická evoluce: Budoucí šok? a Některé otázky budoucnosti pro křesťany dlouhého věku a

Teprve když se zbavíme své vrozené víry v lineární vývoj a uvědomíme si, kolika recesemi jsme prošli a ještě projdeme, pochopíme hrubou neznalost těch, kteří věří v Boží prozřetelnost a boží záměr.

Spíše bychom měli ocenit zázraky designu, které pozorujeme, ale také uznat, že současný svět se od dokonalosti vzdálil. To by mělo otevřít oči těm zastáncům inteligentního designu, kteří si myslí, že bychom měli „Bibli vynechat“; bez skutečných biblických  dějin byli křesťané vždy zranitelní vůči argumentům zhoršeného a zlovolného designu.

Aktualizace: Christopher Hitchens (13. dubna 1949 – 15. prosince 2011). Viz Christopher Hitchens: Pohlédnout smrti do tváře… A rozdíl, který přináší biblické stvoření!.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.