Úvod Magazín Připravujeme Hoyle – Původ života

Hoyle – Původ života

V originále: Hoyle on Origin of Life

Slavný britský matematik a astronom Sir Fred Hoyle si byl vědom, jak nepravděpodobný je vznik života na Zemi jen na základě fyziky a chemie, proto se původně domníval, že mohl vzniknout někde jinde ve vesmíru a odtud se rozšířit na Zemi. Později však zřejmě pochopil, že i kdyby byl celý vesmír experimentem po celou dobu svého předpokládaného evolučního stáří, život by nevznikl. Uvádějí se jeho slova:

„Pravděpodobnost vzniku života z neživé hmoty je jedna ku číslu, za nímž je 40 000 nul… To je dost velké číslo, aby pohřbilo Darwina i celou evoluční teorii. Na této ani na žádné jiné planetě neexistovala prapůvodní polévka, a pokud počátky života nebyly náhodné, musely být výsledkem cílevědomé inteligence.“

– Sir Fred Hoyle, jak jej cituje Lee Elliot Major ve svém článku „Dost velké číslo, aby pohřbilo Darwina“. Guardian (UK), příloha o vzdělávání, čtvrtek 23. srpna 2001; http://education.guardian.co.uk/higher/physicalscience/story/0,9836,541468,00.html

Poznámka: Některé výpočty pravděpodobnosti vzniku života pouze na základě fyziky a chemie („bez inteligence“) viz Odpověď dalšímu neinformovanému ateistovi: Galileo, Miller-Urey, pravděpodobnost. Všimněte si, že tyto výpočty vycházejí z předpokladů, které zahrnují směšnější argumenty ve prospěch naturalistického vzniku života než Hoyleovy – tím se poněkud zvýší pravděpodobnost, i když se nakonec stále jedná o holou nemožnost.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.