Úvod Magazín V přípravě Je „mitochondriální Eva“ konzistentní s biblickou Evou?

Je „mitochondriální Eva“ konzistentní s biblickou Evou?

Autor: Robert Carter

V originále vydáno: 5. ledna 2013

Dopisní komunikace mezi B.R. a doktorem Robertem Carterem

B.R. z Austrálie píše:

Dr. Carl Wieland je velmi zmatený ohledně „mitochondriální Evy“.

Mitochondriální Eva a biblická Eva vypadají dobře: kritika mladého věku je předčasná

Hned jeho první věta na této stránce je zvláštní.

„Mitochondriální DNA (mtDNA) ukazuje, že všechny ženy pocházejí z jediné ženy, která se nazývá mitochondriální Eva.“

Proč pouze ženy? To je velmi zvláštní.

„Nálezy mitochondriální Evy byly v souladu s biblickými očekáváními. Nepotvrdily sice biblickou Evu, ale byly v souladu s její skutečnou existencí, což evoluční teorie nepředvídala.“

Existence mitochondriální Evy je podle evoluční teorie z definice nutná. Jen člověk, který tomu nerozumí, by tvrdil opak.

Moje otázka zní: Je Carl Wieland takový ignorant, jak vypadá? Nebo je snad jen nepoctivý?

Díky

B.R. BSc v oboru genetiky MSc v oboru bioinformatiky

Biolog CMI Dr. Robert Carter odpovídá:

Vážený pane,

Dr. Wieland mě požádal, abych za něj odpověděl, protože si myslí, že by mohlo vypadat divně, kdyby se bránil proti falešným obviněním.

Za prvé, Carl přiznává, že v první větě se dopustil nepřesnosti. Pravděpodobně mělo být napsáno „lidé“, ale mluvit o „ženách“ rovněž není vyložená chyba. Je to pravda, ale jak říkáte, jedná se o zvláštní způsob vyjádření. Neříká „pouze ženy“. To zde však není podstatné.

„Můžeme pouze modelovat, a model stvoření náhodou odpovídá důkazům bez jakýchkoli úprav.“

Zdá se, že Váš hlavní argument se týká teorie koalescence. Proti Vašemu tvrzení musím důrazně namítnout, že mitochondriální Eva není podle evoluční teorie naprosto nezbytná (totéž platí i pro Adama chromozomu Y). Existovala možnost, že bychom u moderních lidí našli více různých mitochondriálních linií a že bychom některé z nich nebo všechny sdíleli se šimpanzi. To se nepotvrdilo, a tak se rozdíly vysvětlily koalescencí. Vše závisí na historických demografických údajích. Je pravda, že pokud existuje dostatečně malá populace po dostatečně dlouhou dobu, očekává se, že všechny mitochondriální linie budou konvergovat, protože se linie ztrácejí v důsledku driftu. Genetickou historii těchto dvou druhů však neznáme. Můžeme pouze modelovat, a model stvoření náhodou odpovídá důkazům bez jakýchkoli úprav. Koalescence byla evolučním vysvětlením, které se objevilo až po shromáždění příslušných dat. Řekl jste, že „jen člověk, který tomu nerozumí, může tvrdit opak“, ale nejsem si jistý, zda rozumíte historii věci. Dr. Wieland se v tomto ohledu nemýlí.

„Moje otázka zní: Je Carl Wieland takový ignorant, jak vypadá? Nebo je snad jen nepoctivý?“

Ach ano, přichází vražda charakteru. Urážlivé argumenty ad hominem jsou bohužel standardní záležitostí, ale slušnou konverzaci nenahradí. Není ani neznalý, ani nepoctivý a vy jste zatím nepředložil žádný pádný argument ve svůj prospěch.

S pozdravem,

Dr. Robert Carter


B.R.:

„Doktor Wieland mě požádal, abych za něj odpověděl, protože si myslí, že by mohlo vypadat divně, kdyby se bránil proti falešným obviněním.“

*Dr. Wieland mě požádal, abych za něj odpověděl, protože neví, o čem mluví.

„Zdá se, že Váš hlavní argument se týká teorie koalescence. Proti vašemu tvrzení musím důrazně namítnout, že mitochondriální Eva není podle evoluční teorie naprosto nezbytná (totéž platí i pro Adama chromozómu Y). Existovala možnost, že bychom u moderních lidí našli více různých mitochondriálních linií a že bychom některé z nich nebo všechny sdíleli se šimpanzi. To se nepotvrdilo, a tak se rozdíly vysvětlily koalescencí.“

Nezáleží na tom, jak rozmanité mitochondriální linie najdeme. Evoluční teorie předpovídá univerzální společné linie předků. Stejně by dříve nebo později splynuly, a pokud se tak stane, jedná se o mitochondriální Evu.

Čím přesně se podle vás mitochondriální Eva podobá biblické Evě? Zmátlo Vás snad jméno „Eva“?

Nebo co přesně je na ní podle Vás pro evoluční teorii problémem? Přišla později, než si myslíte, že měla?

„Je pravda, že pokud existuje dostatečně malá populace po dostatečně dlouhou dobu, očekává se, že všechny mitochondriální linie budou konvergovat, protože se linie ztrácejí v důsledku driftu.“

Ne. Očekává se, že všechny linie budou konvergovat díky univerzálnímu společnému původu. Nemá to nic společného s jakoukoli ztrátou.

Každopádně teď už znám odpověď na svou otázku.

Robert Carter:

„Mitochondriální Eva odpovídá biblické Evě.“

B.,

mitochondriální Eva je založena na teorii koalescence, nikoli na myšlence univerzálního společného původu (neznáte snad Cannovou et al.., 1987?). Když jsme zjistili, že mitochondriální diverzita všech lidí je omezená a že poslední mitochondriální předek žijících lidí se objevil na evoluční časové škále nedávno, bylo to pro mnohé překvapivé. Tento výsledek byl totiž jen jedním z mnoha možných výsledků (např. nebyl předpovězen). Nemluvíme zde o mitochondriálním společném předkovi lidí a šimpanzů nebo lidí, lidoopů a opic, ale o mnohem mladším předkovi. Podle Vaší vlastní teorie žili lidé a jejich předkové následující po společném předkovi se šimpanzem několik milionů let a po celou tu dobu sbírali mutace ve svých mitochondriálních liniích. Avšak rovněž podle Vaší teorie byla většina této rozmanitosti ztracena driftem a v průběhu hrdla lahve, které bylo na evoluční časové ose nedávné. Společný předek jedinců určitého druhu by měl být mnohem pozdější než vznik tohoto druhu v důsledku ztráty linií v průběhu času driftem v závislosti na demografické historii. To je hlavní princip teorie koalescence. Zaměňujete dvě různé myšlenky. Ano, myšlenka společného původu předpovídá, že všechny linie budou konvergovat (nikoli „splývat“, jak říkáte), jakmile se vrátíme zpět v čase, ale faktem zůstává, že mitochondriální předek žijících lidí (klidně započtěte neandertálce a denisovany) existoval před relativně krátkou dobou. Jediný způsob, jak by k tomu mohlo dojít v rámci evolučního scénáře, je drift, který je však dobře slučitelný s biblickým modelem, zejména pokud si odmyslíme hloupou představu, že mutace se objevují ve všech liniích stejnou rychlostí po celou dobu a za všech podmínek (hypotéza „molekulárních hodin“).

A mimochodem, Carl mě požádal o odpověď ze dvou důvodů: 1) chtěl dát najevo, že se nedopustil chyby (nedopustil, s výjimkou jedné drobné nepřesnosti, o které již byla řeč), a 2) v tomto oboru jsem publikoval a mám tedy o něco větší důvod nést kůži na trh. Oba se shodujeme, že Carlova hlavní teze platí: Mitochondriální Eva odpovídá biblické Evě.

Robert


B.R.:

Odpověď na mou otázku tedy zní, že problémem je podle Vás načasování mitochondriální předehry, nejen její nutná a nepředvídatelná existence.

„… je však dobře slučitelný s biblickým modelem“

Jakým způsobem?

Pokud mitochondriální Eva nebyla první ženou; pokud sama měla předky; pokud nebyla předkem všech lidí, kteří kdy žili; pokud se vlastně nejmenovala Eva; pokud nebyla jediným společným předkem ve své generaci a nevylučuje předchozí generace, co přesně podle vás odpovídá biblickému modelu?

Robert Carter:

„Načasování“ je založeno na několika předpokladech, včetně společného původu se šimpanzi a molekulárních hodin. Je legitimní vycházet z evolučních předpokladů a vyvozovat evoluční závěry? Není to důkaz kruhem? Načasování není problém, protože se jedná o teoretický konstrukt založený na věcech, které mohou a měly by být zpochybněny. Pokud například vezmeme moderní hodnoty mitochondriálních mutací (podle nejnovějšího článku, který jsem nedávno četl,1 je to přibližně jedna mutace každou druhou generaci), žila mitochondriální Eva před velmi krátkou dobou (200 generací!?). Přidejte k tomu myšlenku, že rychlost mutací nemusela být ve všech populacích v jejich historii stejná a skutečný počet se může lišit, ale ne natolik, aby snadno přesáhl do evolučních území.

Pokud jde o nutnost, její existence není pro evoluční teorii nezbytná; byla odvozena post hoc. Jak jsem již uvedl, mohli jsme se šimpanzi sdílet více linií, což znamená, že neexistovala jediná „Eva“, jak předpokládá „africká“ teorie [pozn. red: teorie uvádějící, že existovala jedna Eva]. Společný mitochondriální předek šimpanz-gorila-člověk by celou myšlenku „Evy“ zpochybnil.

A pokud jde o překvapení, nás to nijak nepřekvapilo. Ve skutečnosti jsme byli nadšeni. Překvapeni byli mnozí na Vaší straně a v evolučních časopisech se rozpoutala válka, v jejímž čele stál multiregionalista Templeton, který, jak se zdá, prohrál, i když modifikovaný multiregionalismus se znovu objevil s příchodem aDNA (starověké DNA) a konstrukcí neandertálského a denisovanského genomu, ale to je jiná záležitost, kterou se dnes nechci zabývat.

Jak se to slučuje s kreacionistickými teoriemi? Skutečnost, že existuje pouze jediný ženský předek, je jedním ze základních omezení našeho modelu. Jedná se vlastně o jednu z našich hlavních pracovních hypotéz. Bůh mohl Eviným vaječníkům dopředu přidat více mitochondriálních linií, ale to se v tuto chvíli zdá nepravděpodobné. Když jsme objevili 1) jediného ženského předka, a to 2) v nedávné minulosti, všichni jsme začali oslavovat!

Není to první žena? Jak to víte? Žádné jiné linie nezanechaly důkazy o tom, že kdy existovaly. Myšlenka, že není první ženou, je otázkou teorie – Vaší teorie.

Není jediným společným předkem své generace? Opět vyvozujete závěry z teorie! Žádná jiná ženská linie nezanechala potomky. Existovali vůbec někdy?

Robert

Náš korespondent skončil takto: „Jaký je plat průměrného profesionálního *&%$@!? Nežijete si zřejmě špatně.” Zdá se, že už neměl co podstatného dodat.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.