Úvod Magazín Připravujeme Namalovaný neandertálec

Namalovaný neandertálec

Autor: Robert W. Carter

V originále vydáno: 20. května 2010

Staré představy o prehistorickém člověku se rychle hroutí. Vzápětí po objevu textilní výroby u dávných lidí žijících v jeskyni v Gruzínské republice (Starověká textilní továrna?) učinili vědci pracující v jižním Španělsku další senzační objev. Tentokrát se týkal barevných lastur. Tvrdí, že neandertálci vyráběli a používali líčidla již před tisíci lety a k jejich uchovávání se používaly ozdobné lastury.1

Toto téma je kontroverzní, a to i mezi evolucionisty. Neandertálci byli v minulosti vykreslováni ve velmi negativním světle. Od první chvíle po svém objevu v 19. století byli považováni za hloupé, brutální pololidi. Jak jsem napsal v předchozím článku,2 evolucionisté se jen neradi vzdávají starých stereotypů. Také tato konkrétní studie pochází od skupiny, která prosazuje názor o pokročilém vzhledu neandertálských pozůstatků a artefaktů. Dosud žádný z předložených důkazů není jednoznačný. Skupina například tvrdí, že opracované zuby a zdobená kostěná šídla, která vyrobila châtelperronská kultura ve Francii, vyráběli už neandertálci. Jiní s tím však rozhodně nesouhlasí a prohlašují, že nálezy je možno vysvětlit mícháním stratigrafických vrstev3 (všimněte si, jak se jim hodí použít tuto všezahrnující frázi k odmítnutí myšlenky, že neandertálci byli chytří).

Tato práce představila nové techniky datování neandertálských artefaktů. Jde o dva problémy: 1) vzorky jsou dostatečně staré na to, aby se blížily hranici možností technologie datování pomocí uhlíku,4 a 2) moderní kontaminace zkresluje výsledky měření. Po odstranění vnějších vrstev, které měly obsahovat „moderní kontaminaci“, se údajně dostali k části vzorku, kde mohli získat přesné údaje. A tyto údaje byly docela překvapivé, protože vzorky měly pocházet z doby před 55 tisíci lety, tedy z doby před příchodem moderních lidí do Evropy. V evolucionistických modelech to byl náhlý nález důkazů o neandertálských technologiích, které pro ně byly nezpochybnitelné.

Co přesně skupina zjistila? Našly se důkazy, že neandertálci se podíleli na výrobě, skladování a, jak se dá předpokládat, i nošení make-upu. Našly se ozdobné mořské lastury (z ústřice Spondylus gaederopus), které obsahovaly minerál lepidokrocit smíšený s hematitem a pyritem. Našla se také hrudka čistého natrojarositu (minerál železa, který se někdy používal ve starověké kosmetice), o němž se domnívají, že byl kdysi uložen v kabelce nebo tašce – neandertálské módní doplňky!5

Vžijte se do situace těchto lidí (protože neandertálci byli koneckonců lidé6). Kdybyste žili v té době, dokázali byste najít dostatek času na hledání nových typů hornin, jejich studium, experimentování s nimi a získávání nových chemických sloučenin? Skutečnost, že nejen přežívali, ale že jim zbývalo dost času a energie na to, aby se věnovali tak nepodstatným činnostem, svědčila o vysoké úrovni vyspělosti a inteligence.

V poslední době se objevují další zprávy o starověké kosmetice. Víme, že staří Egypťané záměrně vyráběli laurionit (Pb(OH)Cl) a fosgenit (Pb2CO3Cl2) jako jemný prášek pro použití v make-upu a očních vodách. Tyto dvě sloučeniny obsahující olovo se v přírodě nevyskytují a ve vysokých koncentracích jsou toxické. Při aplikaci na kůži však zesilují produkci oxidu dusnatého (NO), který hraje zásadní roli při stimulaci nespecifické imunitní obrany. Staří Egypťané zřejmě věděli, že malá množství přirozeně se nevyskytujících sloučenin na bázi olova lze použít k prevenci očních a kožních infekcí.7

Co to všechno znamená? Znamená to, že pravěký člověk, ať už neandertálec nebo Egypťan, byl inteligentní, vynalézavý a pracovitý. To krásně zapadá do biblického obrazu a existuje jen málo důkazů o něčem jiném.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.