Úvod Magazín Motivace Není na čase posoudit naše posuzování?

Není na čase posoudit naše posuzování?

Od nepaměti se děje to, že lidé posuzují události, sami sebe, ale i druhé. Asi by na tom nebylo nic špatného, kdyby se ono posuzování neposunulo do pozice odsuzování, zesměšňování až nepřátelství. A to mnohdy tak silného, že jde již spíše o nenávist. A k tomu se ještě připojuje nedostatek snahy o objektivitu včetně kladení důrazu na naprosto nedůležité věci, vedle těch, které jsou opravdu důležité. Nedávno jsem četl, že Češi dělají v zahraničí ostudu tím, že nosí ponožky do sandálů. Podivuji se nad tím, jak je možné v dnešní době, kdy se obhajuje svoboda například při možnosti volby pohlaví, svoboda v možnosti opustit děti a začít žít s novou partnerkou, partnerem, a bylo by jistě možné v příkladech pokračovat, dávat důraz, a až urážlivě se vyjadřovat k tak nepodstatné věci, jako je nošení ponožek v sandálech.

Vím, je to maličkost, která se nemusí brát vážně, ale kdo dal (opět na příklad) právo někomu všechny voliče nejmenovaného politika považovat za neinteligentní, neinformované, poněkud přihlouplé… hovoříme o svobodě a když ji někdo využije, je označován za téměř nesvéprávného. Diskutuje se o tom, jestli senioři mají mít právo volit, vlastnit řidičské oprávnění, o tom, že jsou nejvíce nakloněni věřit konspiračním teoriím, ale to, že umírají tisíce lidí v nesmyslných válkách dnešní moderní doby, že odborníci „tlučou“ na poplach v souvislosti s ekologií, že za každého systému kvete korupce, že morálka je dnes individuální záležitost každého jedince… to jde mnohdy mimo nás. Stát se snaží pomáhat matkám samoživitelkám, a je to jistě dobře, ale z jakého důvodu se více nezabýváme tím, proč se stávají samoživitelkami. Proč se dnes už víc jak každé druhé manželství rozvádí, proč muži odcházejí od rodin a neplní úlohu mužů, proč je spotřeba alkoholu, tabáku a jiných drog tak vysoká, proč musí každý podpis na úředních listinách ověřit notář, protože si nevěříme, proč musí být stále víc a víc policistů, proč žáci ve škole terorizují učitele, proč rodiče dávají za pravdu pouze a výhradně svým dětem, a nejsou ochotni přiznat jiný výklad od učitele…

Když naplníme svoji potřebu duchovnosti (i když si myslíme, že ji nepotřebujeme – rodiče také ví, že děti to nebo ono potřebují, i když děti mají jiný názor…), potom pochopíme, že to úplně nejlepší je brát vážně rady Ježíše Krista.

Ale dost už otázek. Spíše jde o to, co s tím. Ne co s tím druhým, který je takový, ale co se mnou, který jsem takový. MUDr. Radkin Honzák,. CSc., psychiatr, vysokoškolský pedagog, spisovatel a publicista řekl: „Člověk má taky spirituální potřeby. Existují biologické potřeby, pak potřeba bezpečí a jistoty, potřeba psychologicky se realizovat a nad tím vším jsou spirituální potřeby.“ Podle tohoto odborníka existuje na víru dokonce i vlastní prostor v lidském mozku. „Jak říkají neurologové, není úkolem vědců zjišťovat, jestli Bůh je, nebo není, ale my vám můžeme potvrdit, že má v hlavě člověka své místo, a teď jde o to, čím to naplníte. Vy to můžete naplnit nenávistí, stejně tak jako dobrotou…“. Doktor Honzák ještě doplňuje: „Myslíme si, že je dobré být nejateističtější na světě. Což se pak projevuje tím, že naše společnost sytí své spirituální potřeby špiritusem, kterého vypije nejvíc v Evropě, o trávě u mladých nemluvě“.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Když naplníme svoji potřebu duchovnosti (i když si myslíme, že ji nepotřebujeme – rodiče také ví, že děti to nebo ono potřebují, i když děti mají jiný názor…), potom pochopíme, že to úplně nejlepší je brát vážně rady Ježíše Krista. „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ (Matouš 7,1-3) Ale to bychom si mohli vyložit, že nemáme soudit ani negativní věci. A tak tedy znovu slova Bible. Jan 3,15-18: „…aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen… Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo“.

Není mojí ambicí moralizovat. Nechci být pesimistický, ale domnívám se, že bychom přece jenom měli posoudit naše posuzování událostí, sama sebe i druhých. Důležité věci dát na důležité místo, hledat řešení, které zasáhne i kořen onoho negativního jevu, hledat cestu k pokoji, respektování druhých, pokud to nezasáhne do pokoje, svobody a klidu dalších. „Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi“. (Filipským 4,8-9)

Jan Dymáček

Související články

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Všechno má svůj čas, i odpočinek.

31. května 2024

Bůh říká: "Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci." Jsem ale přesvědčen, že lidé potřebují spíše připomenutí nutnosti odpočinku.

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

O moudrosti

24. května 2024

Málokdo si dnes připustí, že není moudrý. Zaměňujeme moudrost s intelektuálními schopnostmi. Moudrost však vyžaduje charakter a morální cit.