Úvod Magazín Motivace O meditaci

O meditaci

Meditace se stává téměř módním slovem. Různé známé osoby odjíždějí do východních zemí, aby meditovaly pod vedením mistrů meditace. Po návratu hovoří o tom, jak to bylo úžasné, uvolňující, osvobozující atd. Ano, je to jejich osobní zkušenost, která se nedá vyvracet. Ale jde o osobní zkušenost. To, že se v dnešní době více o meditaci hovoří, může být dáno touhou po zklidnění, touhou vystoupit z tohoto hektického světa, může být dáno tajemnem, které tuto činnost obklopuje, ale stejně tak to může být projev touhy po duchovnu, které se v naší materialistické společnosti už nenosí.

Když se člověk – laik, chce dopátrat o co vlastně jde, otevře si dostupné zdroje a tam se dočte, že meditace nám pomůže na cestě k novému životu, že nám pomůže zvládnou všechny životní výkyvy, změní náš život ve všech oblastech, osvěží mysl a uvolní tělo, zlepší spánek, zmírní úzkostné stavy, posílí tělesné zdraví a otevře tajná dvířka k svému já. Ale co to je meditace? Opět můžeme najít odpověď. Je to prý způsob ovládání mysli, kdy necháte prostě své myšlenky plynout, soustředíte se na svůj dech a když vám myšlenky utečou jinam, opět se vrátíte ke svému dechu. Jiná definice, ale říká, že při meditaci nemyslíte prakticky na nic. Jenže, je možné nemyslet na nic? To, co bylo řečeno, o tom, že meditace je, není možné toho dosáhnout odpočinkem, změnou prostředí, prostě delší dovolenou? Nehledě k tomu, co se myslí tajnými dvířkami našeho já? A když přestanu meditovat, problémy budou vyřešeny? Pokud se zajímáme o meditace a chceme vědět víc, získáme informace, jaké místo si k meditaci vybrat, jaké má být držení těla, jaký je správný čas na meditaci atd., ale odpovědi na uvedené otázky nenajdeme.

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“. Rozjímat ale mohu nad něčím. Nad svým životem, nad svými problémy, mohu rozjímat o svých dětech atd. A tak rozjímání jsou vlastně vzpomínky, uvědomování si skutečnosti, eventuálně uvažování nad způsobem řešení toho, co mně dělá starost. Pokud moje vzpomínky jsou pozitivní, a ani v současnosti si nemám na co stěžovat, nestojí přede mnou žádný životní „balvan“, potom moje rozjímání provází vděčnost, radost a uvědomění si, že nic z toho není samozřejmé, ale že je to dar, který jsem dostal do života. Věřící člověk ví, že jde o dar od Boha.

„Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech“ (Žalm 105,2)

Pokud ale není všechno v pořádku, potom pouze nad tím uvažovat, mně asi mnoho nepomůže. Musím věci řešit, ne pouze o nich rozjímat, meditovat nad nimi. Když mne bolí zuby, nemohu nad tím pouze přemýšlet, ale musím vyhledat odborníka, jsou-li problémy ve vztazích, s dětmi, v zaměstnání atd., určitě nestačí nad tím pouze přemýšlet, ale je třeba to řešit. Třeba i za pomoci odborníka. Jistě máme mnoho odborníků na různá úskalí, která v životě přicházejí, ale jsou také situace, kdy mne ani žádný odborník nepomůže protože, to není možné. Lékař, když se dověděl, že jsem duchovní, mne řekl: vy máte výhodu, protože vy můžete pomoci lidem i tam kde já už nemohu. Já sám ale nemohu pomoct, já mohu pouze upozornit na někoho, kdo je ochoten i schopen pomoci. „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená“. (Žalm 46,2) „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst“. (Přísloví 2,6)

A tak máme-li najít východisko ze svých eventuálních problémů, které život přináší, potom nestačí myslet na svůj dech, nebo snad nemyslet na nic. Nestačí mít správné místo a čas pro meditaci, ani nestačí mnohé meditační techniky. Nestačí přemýšlet nad svým tajemným „já“. Musím jednat. A protože na mnohé věci nestačím, potom musím hledat pomoc u někoho, kdo je ochotný a schopný mne pomoct. „Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy“. (Žalm 119, 59) „Zkoumejme a zpytujme své cesty, vraťme se zpět k Hospodinu“. (Pláč 3,40) A pokud hledám moudrost pro svůj životní běh, potom o věci opět nestačí pouze přemýšlet, je třeba jednat. „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána“. (List Jakubův 1,5) „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“. (List Jakubův 3,17)

A tak rozjímání, chceme-li to nazvat meditací, ano, ale o něčem a s někým. Buď z důvodu vděčnosti, nebo z důvodu prosby o pomoc.

Jan Dymáček

Související články

Jak se smířit se smrtí?

15. července 2024

Jak se smířit se smrtí? Tato otázka zaznívá s tím, že se očekává odpověď. Ta mnohdy přichází, ale rozpaky nad tímto problémem zůstávají.

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Všechno má svůj čas, i odpočinek.

31. května 2024

Bůh říká: "Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci." Jsem ale přesvědčen, že lidé potřebují spíše připomenutí nutnosti odpočinku.

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.