Úvod Magazín Rodina a děti Odcizení v manželství

Odcizení v manželství

Existuje něco, co se dá nazvat odcizením v manželství nebo obecně odcizením ve vztahu? Tak se měli rádi a najednou si nemají co říct, nežijí spolu, ale vedle sebe, vědí již dopředu co ten druhý udělá, jak se zachová a vlastně je to ani moc nezajímá, na dovolenou jedou každý sám a jistě by bylo možné pokračovat dalšími znaky toho, že došlo k vzájemnému odcizení ve vztahu, který byl doposud dobrý. Jak se to mohlo stát? Kdo to způsobil? Jak je vůbec možné takové odcizení v manželství, které tak krásně začínalo, ve kterém máme tak krásné a zdravé děti, máme finanční zabezpečení… Dalo by se říct, že nic nám neschází, jenom ta láska nějak odešla. Jsme účastni na svatbě snoubenců, kteří se očividně k sobě mají a říkáme si „život je naučí“? „Naše rozhovory s manželkou/manželem se zúžily na výměnu nejnutnějších informací? Už mě ani tak nezajímá co si ten druhý myslí a nad čím přemýšlí“? Jak z takové situace, která asi nikoho netěší, vybřednout? Ukažme si, jaké mohou být důvody k odcizení v manželství, a jejich odstraněním můžeme i uniknout tomuto nežádoucímu jevu – odcizení se ve vztahu.

Vstupujeme do vztahu, do manželství, a protože láska i hory přenáší, všechno je v naprostém pořádku. A je to až v takovém pořádku, že si na to zvykneme a už nám ani nepřijde, že by to mohlo být jinak. Prostě se to stane samozřejmostí. A SAMOZŘEJMOST je prvním krokem k odcizení se. Se samozřejmostí totiž vyprchává vděčnost a tím se ztrácí i motivace. Pochvala, poděkování, ocenění, to je to, co motivuje k další práci, činnosti a budování dobrého vzájemného soužití. Když manžel donese květiny, skvěle opraví v domácnosti to nebo ono, ale setká se pouze se slovem „to je dost, že ti to napadlo“, není motivace k dalším podobným projevům. Když manželka uvaří skvělou večeři a manžel místo „děkuji, bylo to výborné“, pouze požádá o pivo z ledničky, jak to může příště dopadnout? Ne nadarmo apoštol Pavel ve svém dopisu do města Kolosis (3,15) vybízí k tomu, abychom byli vděčni. Vděčnost spojuje, motivuje a zušlechťuje náš život.

Jiným problémem může být ZTRÁTA POZORNOSTI. V počátcích vztahu byla pozornost jednoho k druhému samozřejmostí. Nebylo třeba se ani přemáhat, šlo to samo. Ale že bych měl i v dalších letech projevovat nějakou romantickou lásku, že bych měla i po letech chodit před manželem upravená? Že bych měl i po x letech manželství říct manželce, že ji mám rád? Vždyť jsem jí to přece jednou řekl a dokud se nic nezmění, není důvod to opakovat. A když si to nepamatuje, tak ať si to napíše. Že bych měla i po x letech manželství říkat manželovi, že jsem na něho hrdá? A proč? A přitom právě to je to, co může odvrátit, a dokonce i vyléčit vzájemné odcizení v manželství. Bible říká: „V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Nevěnujte každý pozornost jen vlastním zájmům, nýbrž i zájmům druhého“. (Filipským 2,3-4)

Ztrátu pozornosti může způsobit i někdo, koho nadevše milujeme a na koho jsme se nesmírně těšili. A to je DÍTĚ, které se rodičům narodí. Je zajímavé, že Bible v místech, kde hovoří o stvoření člověka, muže a ženy, se nezmiňuje o dětech. Dítě potřebuje naši pozornost, péči, starostlivost, ale nesmí se stát klínem, který se vklíní mezi jeho maminku a tatínka. Jestliže veškerý čas, veškerou pozornost, veškeré myšlení rodiče zaměstná dítě, a to na úkor partnera/partnerky, potom může dojít opět k odcizení v jejich vztahu. Nehledě k tomu, že děti odrostou, odejdou z domu a zůstanou spolu rodiče, kteří si již řadu let sdělují pouze informace, netráví spolu čas, nesdílí se, protože to vše bylo věnováno pouze dětem. Psychologové hovoří o syndromu prázdného hnízda. Ano, je třeba se věnovat dětem, a to po všech stránkách, ale nezapomínejme, že máme manžela/manželku, kteří s námi tráví více let než naše děti a kterého/kterou potřebujeme tak, jak ona/on potřebuje mne. Bible: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, jako muže a ženu je stvořil“. (1. Mojžíšova 1,27)

Stejně tak bychom mohli hovořit o NEDOSTATEČNÉ KVALITNÍ KOMUNIKACI, která je nezbytná jako obrana proti vzájemnému odcizení. Zajímá mne, co ten druhý prožívá, na co myslí, jak se cítí? Zajímá mne jaké má radosti i starosti, touhy, plány atd.? Mám trpělivost a vycházím vstříc, když se chce ten druhý sdílet? Umím ale také naslouchat a nedávat pouze nevyžádané rady? Hovořím laskavě a tak, že ten druhý má zájem mně naslouchat? A otázky k přemýšlení by mohly pokračovat. Jde o komunikaci. Ne pouze o délku komunikace, ale také o kvalitu komunikace. Jeden muž vyprávěl, že ráno snídali se svojí ženou a ona mu najednou říká, že jej vlastně ani nezná. On se bránil, že po 7 letech manželství o sobě již vědí všechno. Jeho manželka mu ale oponovala s tím, že neví nad čím přemýšlí, co cítí, jak vnímá to a to. A on si uvědomil, že je třeba, aby se svojí ženou trávil více „kvalitního času“.

I když by bylo ještě pokračovat, dovolím si ukončit slovy Bible, 1 Korinským 13, 4-6: „Láska je shovívavá, laskavá, nezná závist, není chlubivá a domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se pro nepochopení ani nevzpomíná na křivdy, není škodolibá, ale má zálibu v pravdě. Se vším se dokáže vyrovnat“.

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.