Úvod Magazín Připravujeme Pomalá ryba v Číně

Pomalá ryba v Číně

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/slow-fish-in-china

Tas Walker

Tento jezerní pstruh byl hostitelem těchto dvou mihulí, které zde vidíme přichycené na boku ryby. Fosilní mihule nalezená v Číně se podobá larvám živých mihulí, což ukazuje, že k evoluci nedošlo.

Jeden můj přítel se kdysi snažil pomocí fosilního záznamu vyvrátit evoluci. Myslel si, že kdyby se mu podařilo najít jedinou mimořádnou fosilii, která by se vymykala z řady, narušilo by to celý geologický sloupec, a tím i evoluční teorii. Když se mu nepodařilo žádnou najít, byl těžce rozčarován.

Myslím si však, že nepochopil, jak s nálezy fosilií nakládají evoluční vědci, ani v jakém pořadí by je Noemova Potopa pohřbila.

Skutečnost je taková, že fosilie se stále nacházejí na nových místech,1 ale tyto nálezy nezpůsobují, že by evolucionisté začali pochybovat o evoluci. Je to proto, že většina vědců již rozhodla, že evoluce trvající miliony let je „faktem“. Tomu se říká předpoklad – něco, co se od začátku považuje za pravdivé, protože jedinou alternativou je stvoření. Když se tedy uvažuje o nových fosilních důkazech, nikdy se nepřemýšlí o tom, že by se evoluce mohla mýlit.

Vezměme si například zvířata s páteří. Obratlovci byli kdysi jedinou velkou skupinou živočichů, která nebyla nalezena ve fosilních horninách kambrického systému.2 Všechny ostatní druhy mnohobuněčných živočichů, včetně trilobitů a měkkýšů, se ve velkých počtech objevily na bázi kambria (evolucionisté uvádějí stáří 545 milionů let3).

„Prvními“ nalezenými obratlovci byly ryby, a to až v mnohem vyšších vrstvách – ve svrchním siluru,4 datovaném evolucionisty na přibližně 420 milionů let. Bylo zjištěno několik druhů, včetně žraloků a ryb bez čelistí – agnatha.5,6 Jejich příkladem jsou úhořovité mořské mihule a sliznatky, které žijí v oceánech dodnes. Mihule jsou poloparazité a pomocí úst se přisávají na jiné ryby.

Ryby se tedy v horninách objevily mnohem „později“ než mnoho jiných živočichů, což evolucionistům připadalo naprosto logické. Předpokládali, že náhodě a přírodnímu výběru by trvalo mnohem déle, než by „přišly“ na to, jak vytvořit živočichy s páteří, než je tomu u měkkýšů nebo trilobitů.Domnívali se, že 125 milionů let navíc by k tomu bohatě stačilo.

V 50. letech minulého století však byly v Coloradu v USA nalezeny zkameněliny ryb ze středního ordoviku (ten se vyskytuje těsně pod silurem a nad kambriem).7 Podobné nálezy byly později hlášeny z Austrálie.7 Jejich údajné stáří je přibližně 470 milionů let. Ale i když se první ryby objevily asi o 50 milionů let dříve, podle jejich názoru bylo stále ještě dost času na to, aby evoluce fungovala. Nové nálezy pouze ovlivnily představy o tom, z čeho a kdy se ryby vyvinuly, nikoli zda se vyvinuly (to je „fakt“, nezapomeňte).

„Evolucionisté nezpochybňují evoluci, protože jí již věří jako faktu. Nové fosilní objevy je jen nutí měnit své příběhy.“

Koncem 90. let minulého století byly nalezeny ryby ještě „starší“, z raného ordoviku, údajně před 490 miliony let. Ve starších horninách byly dokonce nalezeny zkameněliny ryb, ale jednalo se pouze o úlomky materiálu podobného kostem8 a šupiny,9 byly tedy zpochybňovány.

V loňském roce však devítičlenný tým vědců informoval o dobře zachovalých fosiliích dvou různých druhů bezčelistých ryb z Číny, které byly nalezeny ve vrstvách spodního kambria.10,11 Tyto zkameněliny jsou popisovány jako „nejpřesvědčivější obratlovci raného kambria, kteří kdy byli nalezeni“,11 a z hlediska evoluce rozšiřují fosilní spektrum ryb nejméně o 20 a možná až o 50 milionů let. Obratlovci byli nalezeni na bázi kambria spolu se všemi ostatními mnohobuněčnými živočichy.

Z tohoto sledu událostí je třeba si především uvědomit, že z vědeckého hlediska neexistuje nic takového jako zkamenělina, která není na svém místě. Zkameněliny se nacházejí tam, kde se nacházejí – ve skutečnosti neexistuje žádné „správné“ nebo „špatné“ místo. Vědec může mít potíže s vysvětlením některých zkamenělin pomocí své představy o evoluci, a proto se může zdráhat přijmout zkamenělinu jako autentickou. Možná právě proto se dlouhá léta vedly spory o fragmenty fosilií nejstarších ryb. Jakmile je však spolehlivě zjištěna poloha fosilie, evolucionistický vědec se zaměří na otázku: „Co to znamená pro to, jak evoluce probíhala?“

Druhým poučením je, že víru v evoluci nenarušují nové nálezy fosilií. V případě zkamenělin z Číny bylo dokonce naznačeno, že se jedná o „dlouho očekávaný“ nález.11 Evolucionisté nezpochybňují evoluci, protože jí již věří jako faktu. Nové objevy fosilií je jen nutí měnit své příběhy. Fosilní nálezy se automaticky začleňují do obecného evolučního schématu, protože evolucionističtí vědci pohotově vyvíjejí evoluční modely, které by tyto údaje vysvětlovaly.

Foto: Tas Walker

Biblicky věřící vědci mají také své předpoklady, které se však zcela liší od předpokladů evolucionistů. Samozřejmě máme úplně stejné fosilní důkazy, ale protože máme jiný výchozí bod, máme i jiná vysvětlení. Nejde o manipulaci s údaji, ale o úpravu vědeckých modelů, které se používají k jejich vysvětlení.

U zkamenělých ryb je odpověď snadná, protože zkameněliny pohřbené po celé zemi jsou tím, co lze očekávat jako důsledek Noemovy Potopy. Není třeba, aby se různé druhy rostlin a živočichů vyvíjely miliony let. V době Potopy už všichni žili na zemi. Zkameněliny jednoduše zaznamenávají pořadí, v jakém byly rostliny a živočichové pohřbeni před zhruba 4500 lety během jednoleté Potopy popsané v knize Genesis, kapitoly 6-8.

Není těžké pochopit, že globální Potopa by vytvořila určitý řád fosilií. První sedimenty by se usazovaly v oceánech a pohřbívaly mořské živočichy. Pomalejší živočichové, jako jsou trilobiti, by byli pohřbeni jako první, zatímco ryby by mohly snáze uniknout podmořským lavinám. Pozoruhodné je, že zkameněliny z Číny jasně dokazují, že ryby byly náhle pohřbeny podmořským přívalem sedimentů, přesně tak, jak se očekává od globální Potopy. V hrdle jedné ryby se nacházely usazeniny, což svědčí o tom, že byla pohřbena zaživa.12

Vědci, kteří rybu v Číně našli, navrhli přesně stejné vysvětlení. Předpokládají, že ryby jsou v kambrických a ordovických horninách velmi vzácné, protože byly aktivními plavci a většinou mohly uniknout před podvodními lavinami.12 Zajímavé je, že jedna ze zkamenělin připomínala mládě mihule11, parazitující na jiných rybách. To znamená, že i když se fosilie jiných ryb objevily až později, musely žít ve stejné době. Byly jen úspěšnější než mihule při vyhýbání se lavinám.

Fosilní nález v Číně nyní potvrzuje, že ryby se ve fosilním záznamu objevují náhle spolu s ostatními druhy živočichů. Z hlediska evolučního myšlení je to asi o 50 milionů let dříve, než bylo dosud známo, a mělo by to přispět k řešení problému, jak se různé druhy živočichů vyvinuly společně během tak krátké doby.

Pro kreacionisty nepředstavuje nový nález zkamenělin žádný problém. Šlo jen o několik pomalých ryb pohřbených v (dnešní) Číně. Nebyly dostatečně rychlé, aby unikly náhlým podvodním lavinám během potopy, a doplatily na to.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.