Úvod Magazín Připravujeme Příběh dvou blech

Příběh dvou blech

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/frair

Carl Wieland

Poznámka redakce: Jelikož časopis Creation vychází nepřetržitě od roku 1978, publikujeme některé články z archivů pro historické zajímavosti, jako je tento. Pro účely výuky a sdílení se čtenářům doporučuje, aby doplnili tyto historické články o aktuálnější články navržené v souvisejících článcích uvedených níže.

Představte si kolonii blech, která žije v automobilu, jediném domově, který kdy poznala. Dvě z nich – říkejme jim C a E – začnou tento svůj svět vědecky zkoumat. Studiem procesů probíhajících v autě objeví všechny základní zákony chemie a fyziky – pohyb, gravitaci, elektromagnetismus, termodynamiku, kvantovou mechaniku atd.

Vše, co se naučili, lze dokázat opakovatelnými pokusy, takže se nakonec shodnou na všech závěrech. Nakonec jim mladá blecha položí osudovou otázku: „Jak vůbec vzniklo tohle auto?“

C: „To je zřejmé – někdy v minulosti ho sestrojil inteligentní designér.“
E: „Cože? Takhle jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Aha, už vím, jsi jeden z těch náboženských bláznů, kteří věří v tu knihu v přihrádce u spolujezdce, v manuál, který údajně napsal ten konstruktér. Copak nevíš, že naši nejlepší fleabrewští učenci se dnes shodují na tom, že je to snůška mýtů sepsaných předvědeckými kočovnými pouštními blechami?“
C: „Jak si tedy vysvětlujete, že auto nemá tvůrce?“
E: „Prosím, nechápejte mě špatně – můžete věřit ve stvořitele, pokud chcete, ale musíte si uvědomit, že to nemůžeme učit mladé blechy v hodinách přírodovědy. Je zřejmé, že vědecké procesy a zákony, které jsme studovali, jsou a byly pomalým a postupným budováním tohoto auta z jednodušších látek.“
C: „Musíte si být vědom některých obrovských vědeckých obtíží, které s takovou myšlenkou souvisejí.“
E: „Všechny vědecké nápady mají obtíže a já na nich pracuji. Ale jsem dostatečně otevřený, abych mohl své představy o tom, jak se toto auto vyvinulo, měnit podle toho, jak budou přicházet další výsledky výzkumu.“
C: „Změnil byste své představy o tom, zda se vyvinulo?“
E: „Jak bych mohl? Jedinou alternativou evoluce tohoto auta je jeho stvoření, a to by byla náboženská představa, ne vědecká. Znamenalo by to spoléhat se na proces (stvoření), který již nemůžeme pozorovat, a na tvůrce, kterého nemůžeme vidět. Překvapuje mě, že vědec jako vy se drží takových mystických představ.“
C: „Ve skutečnosti je to moje věda, která mi pomohla dospět k závěru, že musí existovat stvořitel. Musíte si uvědomit, že ani vy nemůžete provést experiment, který by vaše myšlenky dokázal.“
E: „Tak to je nespravedlivé. Víš, jak pomalu se ukládají železné piliny do klikové skříně – trvalo by stovky milionů let, než by se spojily v nový klikový hřídel. Ale aspoň vidíme, že se něco děje.“
C: „Zdá se, že vaše filozofie vám brání byť jen uvažovat o možnosti, že skutečně existuje výrobce automobilů. Pokud by existovala, očekával byste, že budete moci studovat (minulé) procesy výroby automobilů, nebo jejich výrobce? Vlastně si myslím, že myšlenka, že existoval výrobce, je mnohem vědecky podloženější než ta vaše.“
E: „Jak to myslíte?“
C: „No, věci, které pozorujeme, že se v autě dějí, lépe odpovídají myšlence, že bylo kdysi vyrobeno a nyní se opotřebovává. Vzpomínáš si na ten druhý termodynamický zákon, který jsme objevili? Celkově se všechno v tomto autě opotřebovává, vyčerpává. Žádný z vědeckých procesů, které jsme studovali, nemá schopnost toto auto vyrobit. Myslím, že to je velmi dobrý důkaz pro stvoření. A tento důkaz je v souladu s knihou, která o sobě tvrdí, že je návodem ke stvoření, takže dává dobrý smysl věřit tomu, co se v ní píše.“

Související články v angličtině:

Multimediální obsah:

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.