Úvod Magazín Připravujeme Analýza „rodokmenu“

Analýza „rodokmenu“

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

http://creation.com/puijila-s

Dr. Carl Werner

(Doplňkový materiál k článku „Další významný spojovací článek selhává“Creation 35(1):51-53, 2013)

 

Někteří evoluční vědci se domnívají, že ploutvonožci (tuleni, lachtani a mroži) se vyvinuli z vyder (čeleď lasicovitých). Jiní se domnívají, že se ploutvonožci vyvinuli z medvědů (čeleď medvědovitých). Jiní zase tvrdí, že se ploutvonožci vyvinuli ze psů (čeleď psovitých).1,2

Představte si na chvíli, že jste evoluční vědec a že jste našli fosilii savce z řádu masožravců v severní Kanadě poblíž polárního kruhu. Máte podezření, že jste našli chybějící článek mezi suchozemským tvorem a ploutvonožci.

Pojmenujete zvíře puijila, ale jak byste pak postupovali? Jak byste dokázali, že toto zvíře, puijila, je chybějícím článkem a nikoli jen obyčejným savcem, například členem jedné z 15 známých žijících čeledí masožravců? To je nejdůležitější otázka.

Nejdříve byste měli sestavit seznam známých čeledí řádu masožravců. Zde je seznam z integrovaného taxonomického informačního systému (ITIS.gov):3

15 čeledí řádu masožravců

 • Čeleď pandy malé (pandy červené)
 • Čeleď psovitých (psi, vlci, lišky, kojoti)
 • Čeleď mrožovitých (mroži)
 • Čeleď lasicovitých (vydra, lasice, fretka, norek, rosomák, jezevec)
 • Čeleď skunkovitých (skunkové)
 • Čeleď lachtanovitých (lachtani ušatí: lachtani, lachtani severní)
 • Čeleď tuleňovitých (tuleni praví: tuleň Weddellův, tuleň obecný)
 • Čeleď medvídkovitých (mývalové, kynkažuové, coatimundi)
 • Čeleď medvědovitých (medvědi a panda velká)
 • Čeleď šelem madagaskarských (madagaskarská fosa)
 • Čeleď kočkovitých (kočky)
 • Čeleď promykovitých (cibetky, mangusty)
 • Čeleď hyenovitých (hyeny)
 • Čeleď nandinie (nandinie znamenaná)
 • Čeleď cibetkovitých (ženetky, binturongové, většina cibetek a afrických linsangů)

Pokud byste chtěli zjistit, zda je puijila ploutvonožec (čeleď mrožovitých, čeleď lachtanovitých, čeleď tuleňovitých), vydra (čeleď lasicovitých), medvěd (čeleď medvědovitých), kočka (čeleď kočkovitých) atd., nebo něco mezi tím, porovnali byste puijilu se všemi 15 dnes žijícími čeleděmi masožravců. Po dokončení této analýzy byste pak museli porovnat puijilu s vymřelými čeleděmi řádu masožravců.

Kterou část fosilní kostry puijily porovnáváte?

Kterou část kostry puijily změříte pro srovnání s příslušníky těchto 15 žijících čeledí masožravců? V jednom zvířeti mohou být stovky kostí. U každé z těchto kostí lze měřit délku, šířku a úhel. Každá kost má mnoho hrbolků (výběžků), na které se připojují svaly. U každého z těchto procesů lze měřit velikost, umístění a úhel. Pro každou kostru lze také změřit poměr délky kostí. Například délka přední nohy versus délka zadní nohy, délka stehenní kosti versus délka holenní kosti nebo šířka obratlů versus délka trnových výběžků obratlů. Ve skutečnosti existují u každého zvířete tisíce možných měření. Kdybyste zaznamenali všechna tato čísla pro všechny žijící druhy savců z řádu masožravců, měli byste k dispozici desítky milionů čísel, která by bylo obtížné analyzovat.

I když mají dva živočichové stejný tvar, délku nebo poměr kostí, existuje další problém, který se nazývá „homoplazie“ (podmnožina homologie), což je termín, který se vztahuje na velmi podobné znaky (např. tvar kostí), vyskytující se u různých organismů, ale ne u jejich předpokládaného společného předka (to znamená, že se „musely“ vyvinout nezávisle). To představuje pro analýzu významný problém – má-li zvíře stejný znak jako jiné zvíře, nemusí to nutně znamenat, že je s tímto zvířetem přímo příbuzné (tj. že s ním má společného předka). Dobrým příkladem je krtek placentální a krtek vačnatý, kteří vypadají k nerozeznání, ale nejsou navzájem blízce příbuzní. (Viz kapitola 5, Podobnosti v knize Evoluce: Velký experiment, Hledání odpovědi.)

Dalším problémem je volba, ke kterému zvířeti puijilu přirovnáme a proč? To je další důležitá otázka. Abyste mohli určit, zda je puijila obyčejným zvířetem nebo zvláštním chybějícím článkem, budete muset na své fosilii vybrat některé konkrétní znaky, které porovnáte s žijícími příslušníky čeledí řádu masožravců. Nejlogičtějšími znaky pro porovnání by byly všechny neobvyklé znaky, které odlišují jednu čeleď masožravců od druhé.

Máte podezření, že vaše fosilie puijily je ploutvonožec nebo chybějící článek k ploutvonožcům. Jaké jsou charakteristické znaky ploutvonožců, které byste mohli u puijily změřit, abyste zjistili, zda máte pravdu? Následující seznam rozlišovacích znaků ploutvonožců je znám již více než sto let a je považován za jeden z nejklasičtějších rozlišovacích znaků ploutvonožců ve srovnání s ostatními savci.4

 1. Velikost (délka) očního důlku v porovnání s délkou lebky. Ploutvonožci mají v lebce obrovské oční důlky, což je jeden z charakteristických znaků ploutvonožců. Aby bylo možné provést statistické vyhodnocení, je třeba ke každému možnému znaku přiřadit číslo, a to buď 0, nebo 1. Každému fosilnímu znaku lze přiřadit skóre 0 nebo 1. Označte 0, pokud je oční důlek menší než 20 %; 1, pokud je oční důlek větší než 20 % (pro účely této práce jsem zvolil 20 %, ale po změření všech ploutvonožců může být třeba uvést jiné procento). Proto 0 u znaku znamená, že není podobný ploutvonožcům, zatímco 1 znamená, že je podobný ploutvonožcům.
 2. Přední končetina, délka první záprstní kosti. Ploutvonožci mají charakteristickou přední ploutev s první záprstní kostí delší než všechny ostatní záprstní kosti. Označte 0, pokud je první záprstní kost kratší než ostatní; 1, pokud je první záprstní kost nejdelší.
 3. Zadní končetina, první délka záprstí. Ploutvonožci mají charakteristickou zadní ploutev s první metatarzální kostí delší než prostřední (třetí ). Označte 0, pokud je první metatarzální kost kratší než střední (třetí) metatarzální kost; 1, pokud je první metatarzální kost delší než střední (třetí) metatarzální kost.
 4. Zadní končetina, pátá metatarzální kost. Ploutvonožci mají charakteristickou zadní ploutev s pátou metatarzální kostí delší než prostřední metatarzální kost (třetí). Označte 0, pokud je pátá metatarzální kost kratší než prostřední (třetí) ) metatarzální kost; 1, pokud je pátá metatarzální kost delší než prostřední (třetí) metatarzální kost.
 5. Délka ocasu, počet obratlů. Ploutvonožci mají ve srovnání s mnoha jinými zástupci řádu masožravců velmi krátký ocas. Označte 0, pokud je ocas dlouhý a má více než 15 obratlů, 1, pokud je ocas krátký a má méně než 15 obratlů. (Rozmezí počtu obratlů v ocase žijících ploutvonožců není autorovi známo, ale je snadno zjistitelné. Pro účely tohoto článku jsem zvolil číslo 15, ale možná bude třeba použít jiné.)
 6. Postkaninní zuby. Ploutvonožci mají pouze jeden typ postkaninních zubů, ale ostatní zástupci řádu masožravců mají dva, premoláry a stoličky. Označte 0, pokud se jedná o premoláry i stoličky; 1, pokud se jedná pouze o jednu variantu postkaninních zubů.
 7. Slzní kost. Ploutvonožci mají neperforovanou slzní kost, která je umístěna v očnici. Označte 0, pokud je slzní kost perforovaná a/nebo mimo očnici, a 1, pokud slzní kost není perforovaná a je uvnitř očnice.

To jsou charakteristické znaky ploutvonožců. Nyní musíte vybrat rozlišovací znaky pro všechny ostatní čeledi masožravých savců, jako jsou lasicovití (vydry), medvídkovití (mývalové) atd.

Jaká další zvířata je třeba měřit?

Protože máte podezření, že vaše fosilie, puijila, je ploutvonožec, předek ploutvonožců a spojovací článek s další skupinou masožravých savců (lasicovití, psovití nebo medvědovití) a ploutvonožci, musíte být velmi pečliví a změřit všechny kostry žijících ploutvonožců, lasicovitých, psovitých a medvědovitých pomocí tohoto systému.

Zde je seznam 37 žijících koster ploutvonožců, které byste měli změřit.

 1. Mrož, Odobenus rosmarus
 2. Lachtan antarktický, Arctocephalus gazella
 3. Tuleň guadalupský, A. townsendi
 4. Kožešinový tuleň Juana Fernándeze, A. philippii
 5. Lachtan galapážský, A. galapagoensis
 6. Lachtan jihoafrický, A. pusillus
 7. Lachtan Forsterův, A. forsteri
 8. Lachtan jižní, A. tropicalis
 9. Lachtan jihoamerický, A. australis
 10. Lachtan medvědí, Callorhinus ursinus
 11. Lachtan ušatý, Eumetopias jubatus
 12. Lachtan šedý, Neophoca cinerea
 13. Lachtan hřivnatý, Otaria flavescens
 14. Lachtan novozélandský, Phocarctos hookeri
 15. Lachtan kalifornský, Zalophus californianus
 16. Lachtan japonský, Z. japonicus – vyhynulý (50. léta 20. století)
 17. Lachtan Wollebeakův, Z. wollebaeki
 18. Tuleň havajský, Neomonachus schauinslandi
 19. Tuleň středomořský, Monachus monachus
 20. Tuleň karibský, Neomonachus tropicalis
 21. Rypouš severní, Mirounga angustirostris
 22. Rypouš sloní, Mirounga leonina
 23. Tuleň Rossův, Ommatophoca rossi
 24. Tuleň krabožravý, Lobodon carcinophaga
 25. Tuleň leopardí, Hydrurga leptonyx
 26. Tuleň Weddellův, Leptonychotes weddellii
 27. Tuleň labutí, Acrophoca longirostris (vyhynulý)
 28. Tuleň vousatý, Erignathus barbatus
 29. Čepcol hřebenatý, Cystophora cristata
 30. Tuleň obecný, Phoca vitulina
 31. Tuleň pacifický, Phoca largha
 32. Tuleň kroužkovaný, Pusa hispida (dříve Phoca hispida)
 33. Tuleň bajkalský neboli něrpa, Pusa sibirica
 34. Tuleň kaspický, Pusa caspica (dříve Phoca caspica)
 35. Tuleň grónský, Pagophilus groenlandica
 36. Tuleň pruhovaný, Histriophoca fasciata
 37. Tuleň kuželozubý, Halichoerus grypus

Zde je 58 koster žijících lasicovitých, které byste měli změřit:

 1. Vydra africká, Aonyx capensis
 2. Vydra malá, Aonyx cinerea
 3. Vydra mořská, Enhydra lutris
 4. Vydra severoamerická, Lontra canadensis
 5. Vydra jižní, Lontra provocax
 6. Vydra jihoamerická Lontra longicaudis
 7. Vydra pobřežní, Lontra felina
 8. Vydra říční, Lutra lutra
 9. Vydra chluponosá, Lutra sumatrana
 10. Vydra skvrnitá, Hydrictis maculicollis
 11. Vydra hladkosrstá, Lutrogale perspicillata
 12. Vydra obrovská, Pteronura brasiliensis
 13. Jezevec bělohrdlý, Arctonyx collaris
 14. Hyrare, Eira Barbara
 15. Grizon velký, Galictis vittata
 16. Grizon malý, Galictis cuja
 17. Rosomák sibiřský, Gulo gulo
 18. Jezevec americký, Taxidea taxus
 19. Zorila velká, Ictonyx striatus
 20. Zorila malá, Ictonyx libycus
 21. Grizon patagonský, Lyncodon patagonicus
 22. Sobol americký, Martes americana
 23. Charza žlutohrdlá, Martes flavigula
 24. Kuna skalní, Martes foina
 25. Charza jižní, Martes gwatkinsii
 26. Kuna lesní, Martes martes
 27. Sobol východní, Martes melampus
 28. Kuna rybářská, Martes pennanti
 29. Sobol asijský, Martes zibellina
 30. Jezevec japonský, Meles anakuma
 31. Jezevec asijský, Meles leucurus
 32. Jezevec lesní, Meles meles
 33. Medojed kapský, Mellivora capensis
 34. Jezevec fretkovitý, Melogale everetti
 35. Jezevec šedý, Melogale moschata
 36. Jezevec hnědý, Melogale orientalis
 37. Jezevec bělolící, Melogale personata
 38. Lasice jihoamerická, Mustela africana
 39. Lasice horská, Mustela altaica
 40. Lasice hranostaj, Mustela erminea
 41. Tchoř stepní, Mustela eversmannii
 42. Lasice kolumbijská, Neogale felipei
 43. Lasice dlouhoocasá, Neogale frenata
 44. Lasice japonská, Mustela itatsi
 45. Lasice žlutobřichá, Mustela kathiah
 46. Norek evropský, Mustela lutreola
 47. Lasice sundská, Mustela lutreolina
 48. Tchoř černonohý, Mustela nigripes
 49. Lasice kolčava, Mustela nivalis
 50. Lasice východní, Mustela nudipes
 51. Tchoř tmavý, Mustela putorius
 52. Kolonok, Mustela sibirica
 53. Lasice páskovaná, Mustela strigidorsa
 54. Lasice egyptská, Mustela nivalis subpalmata
 55. Norek americký, Neovison vison
 56. Norek mořský, Neovison macrodon (19. století†)
 57. Zorila pruhovaná, Poecilogale albinucha
 58. Tchořík skvrnitý, Vormela peregusna

Nyní pokračujte v tomto procesu měření pro všechny ostatní čeledi řádu masožravců.

Obrázek 4 z článku v časopise Nature 

Autoři článku v časopise Nature provedli dvě statistické analýzy puijily a dospěli ke třem pozoruhodným závěrům: 1) puijila je „chybějícím článkem“, 2) puijila je ploutvonožec a 3) puijila je příbuznější fosilnímu lachtanovi Enaliarctos než žijící vydře severoamerické.5 To bylo nečekané, protože kostra puijily se velmi podobá severoamerické vydře. (To lze vidět v příloze E v části Evoluce: The Grand Experiment, Second Edition a v článku v časopise Creation.)

Než budete pokračovat, podívejte se na obrázek 4 (níže) z původního článku, který vyšel v časopise Nature.6 Všimněte si, že na tomto obrázku není severoamerická vydra Lontra blízce příbuzná s puijilou, přestože jejich kostry vypadají podobně. Všimněte si také, že puijila se zdá být nejblíže příbuzná rodu Enaliarctos (lachtan) ve srovnání s ostatními zvířaty v tomto grafu, jako jsou medvědi a lasicovití. Tento graf je klíčovým důkazem, který autoři předkládají, že puijila je ploutvonožec, ale je zde řada problémů.

Časopisy NatureObrázek 4 z článku v časopise Nature ukazuje kladogram, který naznačuje, že puijila byla ploutvonožec.

Při sběru dat pro analýzu na obrázku 4 neměřili autoři kosti žádného žijícího ploutvonožce. To je zvláštní, protože cílem této studie bylo prokázat, že puijila je ploutvonožec. Seznam 26 zvířat, která zahrnuli do obrázku 4, je uveden v této příloze. Z 58 dnes žijících zástupců čeledi lasicovitých změřili pouze dva – vydru severoamerickou a lasici dlouhoocasou. To je opět zvláštní, protože někteří vědci se domnívají, že se ploutvonožci vyvinuli z lasicovitých. Také nezměřili žádného žijícího medvěda ani žádnou žijící psovitou šelmu. To je opět zvláštní, protože někteří evoluční vědci tvrdí, že se ploutvonožci vyvinuli z jedné z těchto skupin.

Ještě více znepokojující je výběr znaků, které měřili, aby dospěli k těmto závěrům pro obrázek 4. Autoři neměřili žádný ze sedmi klasických rozlišovacích znaků ploutvonožců, které jsou uvedeny výše a které si každý může snadno prohlédnout na kostře. Namísto toho měřili nejasnější anatomické znaky, jako je „poloha krční tepny“, „bulla“, „posterolaterální sulcus mozku“, „poloha zadní hranice patra“ (tvrdé patro) apod.

Analýza končetin puijily

V jiné části této práce, druhé analýze nazvané „analýza končetin“ (obrázek SI-2)6, získali autoři měření u dvou z osmi žijících druhů medvědů (nikoli poddruhů, ale druhů), jednoho z 12 žijících druhů skunků, 16 z 37 žijících druhů ploutvonožců a 9 z 58 žijících druhů lasicovitých (1. Rosomák sibořský, Gulo gulo, 2. Kuna rybářská, Martes pennanti, 3. Norek americký, Neovison vison, 4. Vydra říční, Lutra lutra, 5. Vydra severoamerická, Lontra canadensis, 6. Vydra pobřežní, Lontra felina, 7. Vydra obrovská, Pteronura brasiliensis, 8. Vydra malá, Aonyx cinerea , 9. Vydra mořská, Enhydra lutris). Tito živočichové jsou zcela jinou skupinou živočichů než ti, kteří byli použiti k sestavení fylogenetické analýzy (kladogramu) na obrázku 4, což je opět zvláštní. Proč by někdo studoval jednu skupinu zvířat v jedné části a jinou skupinu zvířat v jiné části?

Než si prohlédneme obrázek SI-2, je třeba znovu poznamenat, že tato analýza opět ignorovala výše uvedená nejpřijímanější kritéria pro ploutvonožce (velký oční důlek, tvar přední a zadní nohy/ploutve, krátký ocas, přítomnost postkaninních zubů). U grafu SI-2 nebylo měřeno žádné z těchto kritérií. Místo toho tato druhá analýza měří pouze index mezi nohou a paží u 32 zvířat. Tato tabulka SI-2 řadí puijilu k vydrám, nikoli k ploutvonožcům. To opět vyvolává otázky, protože tento závěr je v rozporu se závěry první analýzy (obr. 4), podle níž je puijila příbuznější fosilnímu ploutvonožci Enaliarctos než žijící vydře severoamerické.

V tomto diagramu SI-2 jsou tři skupiny. Spodní seskupení tvoří čtverce. Jedná se o medvědy, skunky, rosomáky a norky, což je vskutku zvláštní seskupení, protože tato zvířata patří do dvou různých čeledí masožravců.

Prostřední skupina trojúhelníků představuje šest žijících vyder. Puijila je označena a umístěna velmi blízko této skupiny, což opět naznačuje, že puijila je vydra, nikoli ploutvonožec. Druhé zvíře, Potamotherium, považují někteří evoluční vědci za vyhynulou vydru.7 Horní seskupení kruhů, plných i otevřených, představuje 16 z 37 žijících ploutvonožců. Enaliarctos je známý fosilní ploutvonožec, který vypadá k nerozeznání od moderního lachtana.

Časopisy Nature Obrázek SI-2 z doplňkového článku, na kterém je puijila ve skupině s vydrami, nikoli s ploutvonožci.

Je třeba poznamenat, že v tomto doplňujícím článku je puijila označována jako „fosilní ploutvonožec“, přestože nemá žádné z klasických znaků ploutvonožce, aby mohla být takto označena.

„Ignorujete-li nejzřetelnější identifikační znaky skupiny, můžete snadno změnit příbuznost získanou analýzou dat.“

Zkreslení výběru zvířat pro obrázek 4 a obrázek SI-2

Výběr srovnávaných zvířat odráží předpoklad, že určité zvíře je vývojově nejbližším příbuzným puijily. Jak ale víte, že puijila nebyla členem jiné čeledi savců mezi masožravci? Abyste toto zkreslení vyloučili, museli byste porovnat všech 15 rodin v této skupině, nikoli jen několik, o nichž si myslíte, že by mohly být příbuzné s puijilou. Tato studie je žalostně nedostatečná, protože studuje pouze několik žijících čeledí v rámci řádu masožravců.

Zkreslení výběru znaků pro obrázek 4 a obrázek SI-2

Výběr znaků, které se mají porovnávat, může vyvolat falešný dojem příbuznosti. Ignorujete-li nejzřetelnější identifikační znaky skupiny, můžete snadno změnit příbuznost získanou analýzou dat.

Úprava vlastností pro obrázek 4

Mnozí evoluční paleontologové se domnívají, že Potamotherium bylo vydrou. Na obrázku 4 je Potamotherium příbuznější ploutvonožci Enaliarctos než žijící vydra Lonta, která je na obrázku výše. Autoři článku uvádějí, že měřili kostru Potamotheria, ale získané hodnoty nepoužili. Spíše změnili skóre. Autoři napsali: „Některé znaky byly upraveny a některé výsledky pro Potamotherium byly opraveny.“8 To je opět zvláštní.

Dodatek: Zvířata zkoumaná pro obrázek 4 v citovaném článku v časopise Nature 

Ailurus Panda červená (čeleď pandy malé) Kostra: CM 17508(Afulgens)

Allocyon Fosilní medvěd (čeleď medvědovitých) Lebka a dolní čelist: AMNH 30074, odlitek University of California 3606/24106 Literatura: Merriam, 1930

Amphictis Člen čeledi medvídkovitých (Procyonidae) http://zipcodezoo.com/Animals/a/amphictis_antiquus/

Lebka: AMNH 117488, odlitek PU 11455

Amphicynodon Fosilní medvěd (čeleď Ursidae) Lebka: AMNH 88390, odlitek lebky z NHM 7491(A. typicus) Literatura: Cirot a deBonis, 1992

Amphicticeps Neznámá fosilní lebka Rodičovský taxon: Ursoidea podle X. Wang et al. 2005, ale Mustelidae podle http://zipcodezoo.com/Animals/A/Amphicticeps_dorog/

Lebka: AMNH 19010(Ashackelfordi)

Broiliana Fosilní člen čeledi Procyonidae (medvídkovití) http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=basicTaxonInfo&taxon_no=41309

Lebka: AMNH 108382, odlitek typu BSPG 13524 Lebka: AMNH 108381, odlitek Wintershof-West 1937 II 13191(Bnobilis)

Cephalogale Fosilní medvědovité zvíře Lebka a postkrania: F:AM 54464

Enaliarctos Zkamenělý živočich podobný lachtanovi Literatura: Mitchell a Tedford, 1973; Berta a Wyss, 1994

Hesperocyon Fosilie vyhynulého psa, čeleď psovitých (název znamená „pes západní“) Lebka: CMNMA 8753, holotyp(H. gregarious) Postkrania: Matthew, 1901; Wang, 1994

Lontra Kostra moderní (žijící) severoamerické vydry (čeleď lasicovitých): CMNMA 41069, Z-170 (Lcanadensis)

Miacis Vyhynulé zvíře velikosti lasičky Literatura: Clark, 1939; Heinrich a Rose, 1995

Mustela Moderní (žijící) lasice dlouhoocasá (čeleď Mustelidae) Kostra: CMNMA 75144, 75356, Z-622(Mfrenata)

Mustelavus Fosilní lebka medvídkovitých (Procyonidae) Lebka: AMNH 129168 Lebka: ITD 376

Pachycynodon Pouze fosilie. Rodičovský taxon: Amphicyonidae podle R. M. Hunt 1998, ale masožravci podle http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl?a=basicTaxonInfo&taxon_no=49577

Částečná kostra: AMNH 10064B Literatura: Cirot a deBonis, 1992

Paragale Neznámý fosilní živočich Literatura: Petter, 1967

Plesictis Fosilní lasicovití živočichové z čeledi lasicovitých http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl

Lebka: AMNH 117488, odlitek PU11455 Humerus: AMNH 10090(Ppalmidens) Lebka a částečná kostra: AMNH 11001(P. genettoides) Literatura: Wolsan, 1993

Plesiogale Fosilní lasicovitá šelma; http://paleodb.org/cgi-bin/bridge.pl

Literatura: Helbing, 1930

Potamotherium Fosilní vydra (lasicovití), Savage, R.J.G., The anatomy of Potamotherium an Oligocene lutrineJournal of Zoology (dříve Proc. Zoological Soc. Londýn129(2): 151–244, 2009. Sbírky uložené v Naturhistorisches Museum (Basilej, Švýcarsko) a v American Museum of Natural History (New York, USA). Spodní čelist, vlevo: AMNH 22520 Literatura: Savage, 1957

Promartes Miocenní lebka lasicovitých: AMNH 27583, původní kost Humerus: AMNH pole číslo 464-Lusk-box96 UVA breaks

Femur: AMNH 27583 Literatura: Riggs, 1942; Riggs, 1945

Simocyon Vyhynulý člen čeledi pandy malé (pandy červené) Lebka: AMNH 129872, odlitek IVPP v-12162(S. primigenius)

Literatura: Wang, 1997

Stromeriella Někteří považují za čeleď medvídkovitých (mýval), jiní za lasicovitou šelmu http://zipcodezoo.com/Animals/S/Stromeriella_franconica/

Lebka AMNH 108380, odlitek BSPG 13352 Dolní čelist: AMNH 108378, odlitek BSPG 13010

Nový taxon: Puijila

Lebka a kostra: NUFV 405.

Všimněte si také, že na straně 10 Data Matrix jsou uvedeni další čtyři fosilní lasicovité šelmy, které nebyly na výše uvedeném seznamu: Bavarictis, Kinometaxia, Mustelicitis, Pseuobassaris, takže celkem bylo změřeno 26 jedinců.

Odkazy

 1. Viz kapitola 10, Evoluce: Velký experiment, strana 108, kde najdete podrobnosti o domněnce, že se někteří ploutvonožci vyvinuli ze zvířete podobného psovi. Zpět na text.
 2. Rybczynski, N., Dawson, M.R., a Tedford, R.H., A semi-aquatic Arctic mammalian Carnivora from the Miocene epoch and origin of Pinnipedia, Nature 458:1021-1024, 23 April 2009, s. 1021. „Nedávné fylogenetické studie využívající morfologické a molekulární důkazy podporují monofylitu ploutvonožců a naznačují sesterský vztah s čeledi medvědovitých (např. medvědy) nebo lasicovitých.“ Zpět na text.
 3. Zpráva ITIS o Caniformia (Kretzoi, 1938www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=552303. Zpět na text.
 4. Allen, J., History of North American pinnipeds: a monograph of the walruses, sea-lions, sea bears and seals of North America (Historie severoamerických ploutvonožců: monografie mrožů, lachtanů, polárních medvědů a tuleňů Severní Ameriky), Washington Government Printing Office, 1880. Zpět na text.
 5. Rybczynski, N., Dawson, M.R., and Tedford, R.H., A semi-aquatic Arctic mammalian Carnivora from the Miocene epoch and origin of Pinnipedia, Nature 458:1021-1024, 23 April 2009. Zpět na text.
 6. Nature, Doplňující informace, doi: 10.1038/nature07985. Zpět na text.
 7. Savage, R.J.G., The anatomy of Potamotherium an Oligocene lutrine, Journal of Zoology (dříve Proc. Zoological Soc. Londýn) 129(2): 151–244, 2009. Zpět na text.

Rybczynski, N., Dawson, M.R., and Tedford, R.H., A semi-aquatic Arctic mammalian Carnivora from the Miocene epoch and origin of Pinnipedia, Nature 458, 23 April 2009, p. 1023. Zpět na text.

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.