Úvod Magazín V přípravě Superbrouci, kteří vůbec nejsou super

Superbrouci, kteří vůbec nejsou super

Zde je zveřejněn překlad článku bez provedené korektury.
Nyní pracujeme na odborných a jazykových korekturách a na přípravě grafiky.

Link na článek v angličtině: creation.com/superbugs

„Testy antibiotické rezistence: Bakterie se rozetřou na misku, na kterou se umístí bílé disky napuštěné antibiotiky. Bakterie v kultuře vlevo jsou citlivé na antibiotikum v každém disku, jak ukazují tmavé, jasné kroužky v místech, kde bakterie nerostou. Bakterie vpravo jsou plně citlivé pouze na tři ze sedmi testovaných antibiotik.“

Carl Wieland

Po více než 12 letech lékařské praxe jsem se najednou ocitl spíše v roli dychtivého příjemce než poskytovatele lékařské péče. V roce 1986 jsem měl vážnou dopravní nehodu a strávil jsem mnoho měsíců v nemocnici, včetně několika týdnů na jednotce intenzivní péče.

Během svého pobytu v intenzivní péči jsem se nakazil jednou z odrůd takzvaných „superbakterií“, které jsou metlou moderních nemocnic. Jedná se o kmeny bakterií, které jsou odolné vůči téměř všem (a někdy bez výjimky všem) typům antibiotik, které člověk zná.

Několik dalších pacientů na mém oddělení zemřelo v důsledku infekce stejným bakteriálním kmenem. Bakterie přemohly jejich imunitní systém a pronikly do jejich krevního oběhu; ani nejdražší a nejmodernější dostupná antibiotika je nedokázala zastavit.

Tyto superbakterie1 jsou v západních zemích stále závažnějším problémem. Zasahují právě ty nemocnice, které jsou technologicky vyspělejší a zabývají se závažnějšími chorobami. Použití většího množství dezinfekčních prostředků není řešením; bylo zjištěno, že některým kmenům bakterií se daří i v lahvičkách s nemocničními dezinfekčními prostředky! Čím více se používají antibakteriální chemické ‚zbraně‘, tím více bakterií je vůči nim odolných.

Skutečnost zvyšující se rezistence bakterií se na první pohled zdá být zřejmým příkladem evoluce směrem vzhůru. Fakta však při pečlivém zkoumání ukazují něco jiného.

Přírodní výběr, ale ne evoluce

Evoluční teorie je v podstatě přesvědčení, že vše vzniklo samovolně – že přírodní procesy (v průběhu milionů let, bez zázračného, božského vkladu inteligence) vytvářejí čím dál složitější přehlídku tvorů. Podle evoluční teorie kdysi dávno žádný z tvorů na světě neměl plíce. To znamená, že nikde neexistovala žádná genetická informace („konstrukční plán“ živých organismů, který je obsažen v molekule DNA) pro plíce. Později se objevila „plicní informace“ a vstoupila do světa, ale ještě žádná „informace o peří“ – peří se vyvinulo později.

Jinými slovy, pro každou vlastnost vzniklou evolucí by musela být k celkové informaci v biosféře (tj. ke všem informacím všech tvorů na Zemi) přidána nová genetická informace. Některé vlastnosti se mohly samozřejmě následně vytratit, takže ne vždy se jedná o zisk, ale pokud se mikrobi změnili ve straky, javory a hudebníky, muselo dojít k obrovskému čistému nárůstu informace. Nejedná se o pouhou změť chemických sekvencí, ale o smysluplnou informaci, protože kóduje složité struktury, které mají účelné funkce.

Pokud se tedy prokáže, že nová informace, nová funkční složitost, vzniká sama od sebe tam, kde dříve nebyla, dodá to představě evoluce molekul v člověka určitou důvěryhodnost, i když to přísně vzato nedokáže, že k ní opravdu došlo. Lze však ukázat, že v každé situaci, kdy se mění populace živých organismů, se tak děje bez nárůstu (a často s poklesem) informace. Je tedy zcela nelegitimní tvrdit, že takové změny jsou potvrzením „probíhající evoluce“. Podívejme se, co je známo o způsobu, jakým se „superbakterie“ staly odolnými, a položme si otázku – vznikly v tomto procesu nějaké nové struktury nebo funkce (což je jen jiná formulace otázky, zda existuje nějaký důkaz evoluce)?

„Přirozená obranyschopnost organismu často ‚zlikviduje‘ tak malou populaci dříve, než se stihne rozmnožit a způsobit škody.“

Existuje řada různých způsobů, jak se bakterie mohou stát vůči těmto jedům odolnými. „Superbakterie“ jsou podle definice rezistentní vůči mnoha různým antibiotikům. Může se stát, že se stanou rezistentními vůči antibiotiku A jedním způsobem, vůči antibiotiku B zcela jiným způsobem a vůči antibiotiku C opět jiným způsobem. Pokud se tedy podíváme na všechny známé způsoby vzniku rezistence v populaci bakterií, zjistíme, zda některý z nich je procesem, který vede nahoru a přidává informace.

1. Některé bakterie již odolnost měly.

Pokud pět z milionu bakterií má určitou vlastnost, která je činí rezistentními (ať už vznikla jakkoli) například vůči penicilinu, pak namočení do penicilinu zabije všechny kromě těchto pěti. Přirozená obranyschopnost organismu často „zlikviduje“ tak malou populaci dříve, než se stihne rozmnožit a způsobit škody, takže rezistence se nestane problémem. Pokud však k tomu nedojde, může se těchto pět bakterií množit a jejich potomci budou zřejmě také odolní. Během krátké doby se tedy objeví miliony bakterií odolných vůči penicilinu. Všimněte si, že:

(i) Právě proto je mnohonásobná rezistence na hlavní antibiotika častější v nemocnicích, kde se léčí závažnější onemocnění – v těchto nemocnicích se často používají sofistikovaná a drahá antibiotika „těžkého kalibru“, takže k tomuto druhu „přirozeného výběru“ dochází častěji.

(ii) V tomto případě byla informace o odolnosti vůči antibiotiku již v bakteriální populaci – nevznikla sama od sebe nebo jako reakce na antibiotikum. To, že některé bakterie byly odolné vůči umělým antibiotikům již před jejich vynalezením, je mikrobiologům dobře známo. Vzorky půdy z vesnic, kde se moderní antibiotika nikdy nepoužívala, ukazují, že některé bakterie jsou již odolné vůči lékům jako je meticilin, které se v přírodě nikdy nevyskytovaly. Bakterie oživené ze zmrzlých střev badatelů, kteří zemřeli na polárních výpravách, byly odolné vůči několika moderním antibiotikům, která v době smrti badatelů ještě neexistovala.2

2. Některé bakterie přímo přenášejí svou odolnost na jiné.

Při úžasném procesu, který se u bakterií nejvíce podobá sexu, vloží jedna z nich do druhé malou trubičku a přenese do ní malou smyčku DNA zvanou „plazmid“. K tomuto druhu přenosu genů, který zjevně může předávat informace o odolnosti vůči léku, může docházet i mezi různými druhy bakterií.

Všimněte si, že informace o odolnosti musí existovat již v přírodě, aby mohla být předána dál. Neexistuje žádný důkaz, že by se objevilo něco zcela nového, co tu dříve nebylo. Jedná se o přenos informací, nikoli o jejich tvorbu.

Doposud jsme se zabývali situacemi, kdy již odolnost zjevně existovala. Evolucionisté by samozřejmě tvrdili, že taková odolnost se původně vyvinula v (nedohledné) minulosti. Pokud nám však pozorované změny v současnosti neukazují nové informace, jakou máme oporu pro myšlenku, že takové informace vznikly v minulosti? Mechanismem, který se uvádí jako příčina této minulé evoluce, je vždy mutace – chyba při kopírování, náhodná změna v kódu DNA, která se přenáší na potomky. Tím se dostáváme k poslednímu způsobu, jak se bakterie mohou stát rezistentními.

3. Některé bakterie se stanou rezistentními díky mutaci.

Zajímavé je, že tam, kde k tomu dochází, neexistuje jednoznačný důkaz o vzniku informací. Všechny tyto mutace se jeví jako ztráta informace, degenerativní změny. Například ztráta kontrolního genu může zvýšit rezistenci vůči penicilinu.3

„Tyto bakterie nejsou agresivnější než jiné, pouze lékaři mají méně možností je zastavit.“

Některá antibiotika se musí dostat do bakterie, aby mohla působit. Bakterie mají důmyslné chemické pumpy, které mohou aktivně čerpat živiny zvenčí přes buněčnou stěnu do jejich nitra. Ty bakterie, které to dělají účinně, proto v přítomnosti jednoho z těchto antibiotik do sebe účinně napumpují svého vlastního kata.

Co když však některá z nich zdědí vadný gen v důsledku chyby při kopírování DNA (mutace), který naruší účinnost tohoto mechanismu chemické pumpy? Ačkoli tato bakterie za normálních okolností nepřežije tak dobře, tato vada jí ve skutečnosti dává výhodu přežití v přítomnosti uměle vyrobeného jedu.4 Opět vidíme, že informace byla ztracena / poškozena, nikoli získána.

Superslaboši

Právě proto, že mutace, které způsobují rezistenci, jsou v té či oné podobě defektní, nejsou takzvané supergeny ve skutečnosti vůbec „super“ – jsou v porovnání se svými blízkými příbuznými spíše „slabé“. Když jsem byl konečně propuštěn z nemocnice, stále jsem měl v těle kmen superbakterie. Během těch měsíců strávených v nemocnici mi od něj nic nedokázalo pomoci. Bylo mi však řečeno, že po návratu domů musím jen „hodně chodit ven, občas se vyválet v hlíně a čekat“. Za necelé dva týdny po této radě superbakterie zmizely. Proč? Důvodem je, že superbakterie jsou ve skutečnosti vadné jiným způsobem, jak bylo vysvětleno. Proto když jsou nuceny soupeřit s běžnými bakteriemi, kterým se na naší kůži běžně daří, nemají šanci. V nemocnicích se jim daří, protože všechna antibiotika a antiseptika, která se tam používají, neustále likvidují běžné bakterie, které by za normálních okolností tyto „superslabochy“ přemohly, zničily a všemi způsoby držely na uzdě.5

Pokud jsou „slabší“, proč způsobují tolik úmrtí a utrpení v nemocnicích? Tyto bakterie nejsou agresivnější než jejich kolegové, pouze lékaři mají méně možností je zastavit. Prostředí, které má tendenci „upřednostňovat“ takto rezistentní bakterie, jako jsou jednotky intenzivní péče, jsou také místy, kde se nacházejí kriticky zranění lidé, fyzicky oslabení a často s otevřenými ranami.

Proto se řada mikrobiologů s ohledem na tyto superinfekce vyjádřila (jen zčásti v žertu), že by bylo nejlepší ve velkých nemocnicích vysypat na chodby náklaďáky špíny plné bakterií, než neustále používat další a další chemikálie v nekonečných „závodech ve zbrojení“ proti bakteriím. Jinými slovy, pokud přestaneme používat antibiotika (což je samozřejmě stěží proveditelné), celá tato „evoluce“ se sama obrátí a populace bakterií se opět přesune zpět k houževnatějším a méně odolným druhům.

Shrnutí a závěr

  1. „Superbakterie“ ve skutečnosti vůbec nejsou „super“. Jsou obecně méně houževnaté a méně vhodné pro přežití mimo speciální podmínky v nemocnicích.
  2. Existuje mnoho případů, kdy se bakterie stávají rezistentními prostou selekcí již existující rezistence (včetně rezistence „importované“ z jiných bakterií).

„Superbakterie jsou ve skutečnosti vadné v jiných ohledech.“

  1. Pokud mutační defekt způsobí rezistenci, je výhoda přežití téměř vždy způsobena ztrátou informace. V žádném případě neexistuje žádný důkaz, že by došlo ke změně „do kopce“, která by přidávala informace.
  2. „Superbakterie“ žádným způsobem nedokazují, že se živé organismy vyvíjely od jednoduchých ke složitým pomocí postupného nárůstu informace v průběhu milionů let.

Postskriptum

Smrt, utrpení a nemoci (včetně infekcí) jsou součástí prokletí, které na kdysi dokonalý svět dopadlo vzpourou našeho původního předka Adama proti jeho Stvořiteli.

Bakterie jsou vlastně důkazem proti evoluci. Bakteriální populace se množí neuvěřitelně rychle. Během několika málo let mohou bakterie projít obrovským počtem generací, což by se v lidském měřítku rovnalo milionům let. Protože v bakteriálních populacích neustále dochází k mutacím a přirozenému výběru, měli bychom být svědky mohutného proudu skutečné evoluce. Bakterie, které máme dnes k dispozici, jsou však v podstatě stejné jako ty, které před sto lety popsal Robert Koch. Ve skutečnosti se ve vrstvách hornin našly zkamenělé bakterie, o nichž evolucionisté tvrdí, že jsou staré miliony let, a které jsou, pokud se dá říci, stejné jako bakterie žijící dnes.

Slavný francouzský biolog Pierre Grassé, který dlouhá léta vedl katedru evoluce na Sorbonně, připustil, že mutace v bakteriích vykazují pouze posuny sem a tam kolem středního stavu, ale žádný čistý efekt. Celkově podle něj „mutace nevytvářejí žádný druh evoluce.“6

Až budete příště číst o „superbakteriích“, vzpomeňte si, že vše, co je o nich známo, odpovídá stvoření původně dobrého, složitého světa, který byl zničen hříchem, jak popisuje kniha Genesis.

 

Související články

DNA: Úžasná zpráva nebo převážně nepořádek?

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Design dekódování a editace: enzymy fungující jako dvojité síto

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Optimalizace genetického kódu: část 1.

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.

Selhání příběhu o pavím ocase

22. září 2022

Tento článek v české verzi právě připravujeme. Brzy jej naleznete na této stránce.