Vztah na dálku

Vztah na dálku může mít různé důvody, které velmi silně ovlivňují sílu a kvalitu vlastního vztahu. Může jít o formu vztahu záměrně zvolenou, protože partnerům vyhovuje se setkávat pouze občas s tím, že následně si žijí naprosto samostatný život. Jinou věcí je, když jde o časově omezenou délku vztahu prožívaného v odloučení, kdy jeden z partnerů se musel vzdálit služebně, dostudovává na jiném místě, nebo ho ještě dočasně váže zaměstnání v jiném městě. Jinak toto odloučení prožívá pár, který je v začátku vztahu a jinak pár, kdy se jedná o manžele, kteří spolu žijí již delší dobu. Domnívám se, že je třeba hovořit spíše obecně o vztahu na dálku.

Někomu se může jevit, že právě takový vztah je výhodnější než vztah, kdy jsou dva jedinci spolu. Je tam větší nezávislost, více osobního prostoru a času, více zábavy, méně hádek, méně vzájemného omezování, méně stresů… To vše může být, ale pouze v tom případě, že nepočítáme s tím, že vztah bude trvalý. Odborníci hovoří o tom, že vztahy na dálku většinou manželstvím nekončí. Chápu, že dnes existují možnosti, které takový stav ulehčí, protože moderní technologie dokáží zázraky. Komunikujeme spolu virtuálně. Je ale třeba dodat, že pokud nejde o vynucený, pouze na omezený čas daný, vztah na dálku, potom to není vztah v pravém slova smyslu a nemůže naplňovat to, co opravdový vztah přináší. A tak pojďme k tomu, čím nás pravý vztah obohacuje a co vztah na dálku nemůže poskytnout.

  • Bible říká: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne (přidrží se) ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2,24) Tedy člověk založí novou, samostatnou jednotku.
  • I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ (2,18) Pomoc jemu rovná neznamená podřízení se, ale vzájemné doplnění se.
  • Lépe dvěma než jednomu… Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl. Také leží-li dva pospolu, je jim teplo; jak se má však zahřát jeden? Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba.“ (Kazatel 4, 9-12) Nejde pouze o doplnění se, ale i o obecnou vzájemnou pomoc.
  • Žena nemá své tělo pro sebe, ale pro svého muže. Podobně však ani muž nemá své tělo pro sebe, ale pro svou ženu. Neodpírejte se jeden druhému, leda se vzájemným souhlasem a jen na čas, abyste byli volni pro modlitbu. Potom zase buďte spolu…“. 1. Korinským 7,4-5) Bible hovoří o potřebě intimity, a to i sexuální.
  • A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.“ (Efezským 5, 33) Ve vztahu je nezbytná vzájemná láska a úcta.
  • Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. ‚Cti otce svého i matku svou‘.“ (6, 1-2) Hodnotný vztah také předpokládá úzký vztah mezi rodiči a dětmi.

Spisovatel Milan Kundera měl napsat, že „láska na dálku je jako tanec bez hudby“. A měl pravdu. Vztah na dálku nemůže dát to, co by pravý vztah dát měl. Virtuální komunikace nemůže odhalit pravou tvář ani jednoho. Nejsou vedle sebe při prožívání radosti, smutku, bolesti a nemoci. Chybí jim prožívání společných aktivit, kdy se více poznávají a jejich vztah se utužuje. A když se potom sestěhují, zjistí, že vlastně milovali „někoho jiného“.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Jde tam o absenci nebo alespoň nedostatek fyzické blízkosti, o nedostatek intimity, o pocit samoty, nemohou spoléhat jeden na druhého v každodenním životě atd. A to všechno jsou zabijáci vztahu. Jak mohou mít mezi sebou lásku a úctu, když každý žije „svobodně“ někde jinde, netráví spolu čas, nejsou současně překvapování ať už mile, nebo nemile, jak se mohou vzájemně doplňovat, když nejsou spolu, jak si mohou pomáhat… Člověk potřebuje toho druhého mít vedle sebe, držet ho za ruku, jít spolu za kulturou, spolu jíst, spolu nakupovat, spolu zařizovat byt, spolu překonávat nemoc atd. Chápu, člověk potřebuje i samotu, potřebuje soukromí…, ale jistě ne vynucené vztahem na dálku. Jak mohou navázat děti vztah k rodiči, který s nimi nežije? Obráceně, jak může rodič navázat vztah s dětmi, jak může muž konkrétně, fyzicky pomoci ženě, která vychovává jejich dítě… A bylo by možné pokračovat.

Ano, může se stát, že je zde okolnostmi vynucený vztah na dálku. Ale potom je třeba mít jasno, jak dlouho takový stav bude trvat. Jak ho budeme řešit. Je třeba mít jasno, co se budoucnosti týká. A to, pokud možno, té budoucnosti nejbližší, protože vztah na dálku, pokud má být trvalý, neprospívá nikomu.

Jan Dymáček

Související články

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.

Jak se zbavit strachu?

21. března 2024

Jedním z moderních problémů je „stres“, a jedním z největších stresorů člověka je strach. Jak dosáhneme toho, že se nebudeme bát?

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.