Úvod Magazín Bůh a Bible Babylonská věž

Babylonská věž

Když se lidstvo v době po Potopě opět rozmohlo, neuposlechli potomci Noemova syna Cháma Boží pokyn, aby se rozešli po celé zemi,1 ale usadili se na úrodné planině mezi Eufratem a Tigridem, místem s příhodnými životními podmínkami. Pod vedením Chámova vnuka Nimroda založili město Babylon (Genesis 10,10). Tamní obyvatelé byli velice ambiciózní a chtěli, aby se jejich město stalo slavnou metropolí. Rozhodli se tak vybudovat vysokou chrámovou věž, jež by jeho velkolepost dokazovala.2 Vedle toho, chtěli dokázat, že Boha nepotřebují, protože se uchrání sami před další eventuální potopou tím, že budou mít stavbu dosahující nebe.

„Pojďme a udělejme si cihly a důkladně je vypalme… Vystavme si město a věž, jejíž vrchol pronikne nebesa. Tak se proslavíme a nebudeme rozptýlení po celé zemi.“ 3

Věž měla sahat až do nebes a postavit tak člověka na roveň Bohu. Měla představovat jeho nezávislost na Bohu a svrchovanost lidského rozumu. Její stavba ale nebyla nikdy dokončena.

Výstavbu věže zarazil sám Hospodin, kterému se nelíbilo, jak nepokrytě dávají lidé najevo svou pýchu a zpupnost. Hospodin pronesl:

„Všichni tito lidé hovoří stejným jazykem a jsou jednotní ve svých záměrech.“ 4

Věděl, že pokud lidé docílí stavby tohoto monumentu, získají přesvědčení, že společnými silami mohou zdánlivě dokázat všechno, co si usmyslí, a ztratí tím vědomí potřebnosti Boha. Lidé ale nemají toužit po panování a slávě s tím, že oni všechno dokáží sami. Slávu jim může přinést pouze Bůh. Proto se Hospodin rozhodl, že sestoupí a zmate řeč obyvatel, aby si nadále nerozuměli. Tímto činem překazil účel stavby a babyloňané, jež si přestali rozumět, se rozptýlili po celé zemi.5 Od těchto dob se místo, kde měla stát slavná Babylonská věž, nazývá Bábel (neboli zmatek).

Babylonskou věž vnímáme na jedné straně jako snahu o úspěch lidského umění, jako monument oslavující člověka, jež kráčí sám za svým cílem. Jenže jak může člověk, který má vše od Boha kráčet sám? Jak může oslavovat sám sebe?

Redakce Genesis Era

Související články

Zacharjáš

4. října 2023

Zacharjášova proroctví odkazují do budoucnosti, jsou eschatologická a ukazují nám že příchod zlatého věk, je stále především v rukou Božích.

Desatero v Bibli

2. října 2023

Zákon, přikázání, tedy něco, co přikazuje, určuje dokonce formou zákona, co mohu a co nemohu dělat. A to jako lidé v dnešní době nemáme rádi.

Ageus

27. září 2023

Prorok promlouvá do doby, ve které se Judský lid ocitá pod nadvládou krále Dareia, vládce obrovského kolosu Perské říše.

Otazníky života #11 - Je něco po smrti? Biblické vysvětlení posmrtného stavu

20. září 2023

Zaposlouchejte se do epizody JE NĚCO PO SMRTI? BIBLICKÉ VYSVĚTLENÍ POSMRTNÉHO STAVU a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.