Úvod Magazín Bůh a Bible Babylonská věž

Babylonská věž

Když se lidstvo v době po Potopě opět rozmohlo, neuposlechli potomci Noemova syna Cháma Boží pokyn, aby se rozešli po celé zemi,1 ale usadili se na úrodné planině mezi Eufratem a Tigridem, místem s příhodnými životními podmínkami. Pod vedením Chámova vnuka Nimroda založili město Babylon (Genesis 10,10). Tamní obyvatelé byli velice ambiciózní a chtěli, aby se jejich město stalo slavnou metropolí. Rozhodli se tak vybudovat vysokou chrámovou věž, jež by jeho velkolepost dokazovala.2 Vedle toho, chtěli dokázat, že Boha nepotřebují, protože se uchrání sami před další eventuální potopou tím, že budou mít stavbu dosahující nebe.

„Pojďme a udělejme si cihly a důkladně je vypalme… Vystavme si město a věž, jejíž vrchol pronikne nebesa. Tak se proslavíme a nebudeme rozptýlení po celé zemi.“ 3

Věž měla sahat až do nebes a postavit tak člověka na roveň Bohu. Měla představovat jeho nezávislost na Bohu a svrchovanost lidského rozumu. Její stavba ale nebyla nikdy dokončena.

Výstavbu věže zarazil sám Hospodin, kterému se nelíbilo, jak nepokrytě dávají lidé najevo svou pýchu a zpupnost. Hospodin pronesl:

„Všichni tito lidé hovoří stejným jazykem a jsou jednotní ve svých záměrech.“ 4

Věděl, že pokud lidé docílí stavby tohoto monumentu, získají přesvědčení, že společnými silami mohou zdánlivě dokázat všechno, co si usmyslí, a ztratí tím vědomí potřebnosti Boha. Lidé ale nemají toužit po panování a slávě s tím, že oni všechno dokáží sami. Slávu jim může přinést pouze Bůh. Proto se Hospodin rozhodl, že sestoupí a zmate řeč obyvatel, aby si nadále nerozuměli. Tímto činem překazil účel stavby a babyloňané, jež si přestali rozumět, se rozptýlili po celé zemi.5 Od těchto dob se místo, kde měla stát slavná Babylonská věž, nazývá Bábel (neboli zmatek).

Babylonskou věž vnímáme na jedné straně jako snahu o úspěch lidského umění, jako monument oslavující člověka, jež kráčí sám za svým cílem. Jenže jak může člověk, který má vše od Boha kráčet sám? Jak může oslavovat sám sebe?

Redakce Genesis Era

Související články

Proměnění Páně

25. ledna 2023

Tři apoštolové byli vyzváni, aby ho doprovodili na vysokou horu. Poté byl proměněn. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Příběh o obětování Izáka

18. ledna 2023

Abraham má zpočátku problém Božímu proroctví důvěřovat, později však ukáže svou poslušnost. Pravá víra se projevuje poslušností.

Sedm svátostí katolické církve

4. ledna 2023

Sedm svátostí označuje obřady katolické církve. Některé se, ve více či méně pozměněných podobách, objevují napříč křesťanskými církvemi.

Co dál 20/20 - Bůh před soudem

29. prosince 2022

Kniha je otevřeným dialogem mezi autorem Dr. Gerhardem Padderatzem a jeho nevěřící spolucestující v letadle, během nočního letu nad Atlantikem. Jejich diskuze čtenářům může pomoci objasnit odpovědi na některé dnes často kladené otázky.