Úvod Magazín Rodina a děti Buďme normální

Buďme normální

Kolikrát slyšíme nebo i sami použijeme výraz „to je/není normální“. Otázka ale zní, co je a co není normální? Kdo je arbitrem, který by to měl posoudit? Dovolím si použít biblický citát: „… člověk jménem Nikodém, přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha… Ježíš mu odpověděl: nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“ (Jan 3,1-3) Nikodém, spořádaný muž, odpovídající parametrům slušného a úspěšného člověka přichází k Ježíši v noci. Proč v noci? Nepřál si, aby byl v očích lidí zdiskreditován, protože se stýká s „potulným kazatelem“. To slušný, „normální“ člověk jeho úrovně přece nedělá. A tak na jedné straně jej k Ježíši něco přitahovalo, a na druhé straně chtěl být v očích lidí normální. Ježíš ho překvapil tím, že chtěl, aby byl jiný, než odpovídalo standardům té doby. Aby byl jiný než „normální“. Ježíš vysvětloval: Jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není na něm patrný nový život z Ducha a jestliže není na znamení toho pokřtěn, nemůže vstoupit do Božího království“. (překlad Slovo na cestu) Nikodém mohl váhat: „Jak se na mne budou dívat lidé, když budu jiný?“

A to je jedna ze zásadních otázek i dnes. Lidé nechtějí být jiní, nechtějí se lišit od okolní společnosti, nechtějí „vyčnívat z řady“. Všichni to dělají tak, proč bych já to dělal jinak? Člověk necítí potřebu plavat proti proudu. Chce být „normální“. To už začíná u školáků a studentů. Stejná móda, stejné vybavení, stejný způsob zábavy, způsob mluvy … a pokud to tak není, potom onen „nenormální“ sklízí posměch. Dospělí? To samé. Stejný životní styl jak v pozitivech, tak v negacích. Hlavně nevybočovat z řady. Jsem přece normální. Otázkou ale je, co je normální? Odpověď – normální je ten, kdo se chová normálně. Ale co je chovat se normálně? Chovat se jako jiní, chovat se v rámci zaběhnutých pravidel. Synonymum slova normální jsou: běžný, obvyklý, představující normu. Jenže jaká je dnes norma jednání, chování, přemýšlení, tedy normálnost v dnešní společnosti? Nepnění slibů, mít právo, ale už ne odpovědnost, výběr pohlaví dle svého rozhodnutí, více jak 50% rozvodovost, střídání partnerů, kdo nekrade okrádá rodinu…?

Ježíš, který nemá za cíl nás informovat, ale formovat, říká Nikodémovi: Musíš být jiný. „Musíš se narodit znovu z Ducha“. Tedy respektovat Boží návody pro život, projevovat se vlastnostmi, které Bible nazývá ovoce Ducha, důvěřovat Bohu a brát Ho vážně i s Jeho zaslíbením, že se brzy znovu vrátí… No jo, ale to je normální? Normální je nemít angínu. Ale v době angín, v čekárně lékaře, je normální mít angínu. Normální je kývat hlavou, když říkám ano, v Bulharsku je normální kroutit hlavou, když říkáme ano. Dnes je normální říkat hlasitě svůj názor, před rokem 1989 bylo normální, že za totéž se šlo do vězení. A najednou zjišťujeme, že hranice této normy jsou dané místem a časem, kulturou, generacemi, co platí dnes, nemusí platit zítra, co platí zde, nemusí platit jinde. A tak co je normální? Copak normálnost nemá nějaké pevné břehy? Copak to je tak nekonkrétní, pohyblivý termín? Ano je, protože my zaměňujeme normálnost s běžností. Krást, brát drogy, kouřit, lhát, měnit partnery… není normální, je to pouze běžné. Nebrat Boha vážně je běžné, ale jistě ne normální – viz Ž 14,1 „Blázen myslí, že Bůh není!“ Nebrat vážně Jeho rady je běžné, nikoli však normální. Rozvody, neustoupit, neodpustit, plést si lásku se zamilovaností, nemít úctu jeden k druhému…

Je třeba být normální. Takoví, jakými nás chce mít Bůh. Takto nás Bůh naprogramoval, stvořil. A tím do nás také vložil pochopení, co je normální. V technické mluvě řečeno: používat výrobek tak, jak se má. Používat ho k tomu, k čemu se má – zaručuje bezchybný chod a dlouhou životnost. A nám to šetří nervy i peněženku. Tedy normální je používat věci tak a k tomu, k čemu byly určeny. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, byl stvořen s nějakým záměrem, pro nějaký „účel“. Například: aby konal dobré skutky, které mu Bůh připravil, byl stvořen, aby měl radost z dávání, a ne pouze z přijímání, stvořen tak, aby dokázal odpouštět, jak jemu odpustil Bůh, aby uměl vlídnou řečí odvracet hněv – viz Př. 15,1, aby, kdo chce být první, byl služebníkem, aby muži milovali ženy jako Ježíš, který byl ochoten položit za člověka i život…, a ženy měly před takovým mužem úctu… Že to mezi lidmi není běžné, nemusí to být běžné, ale přesto je to normální.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Mějme odvahu být normální. Mějme odvahu naplňovat záměr, se kterým a pro který nás Pán stvořil. Řídit se Božím návodem v naších vztazích s ostatními lidmi, v manželstvích, ve výchově dětí, v našem zdraví tělesném, duševním i duchovním, v našem uvažování, práci, trávení volného času … to je to, co nám „zaručuje bezchybný chod a dlouhou životnost“. Být tedy „normální“ (i když to není běžné) pomáhá lidem okolo nás i nám samotným ve všech oblastech života.

Jan Dymáček

Související články

Otazníky života #13 - Manželská krize

4. října 2023

Zaposlouchejte se do epizody MANŽELSKÁ KRIZE a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Důstojnost člověka, a její místo v kvalitě života

25. září 2023

Má něco společného důstojnost člověka a kvalita jeho života? Jak se cítí člověk, který je ponižován, nedoceněn a zakouší pohrdání ostatních?

Otazníky života #12 - Lež ve vztahu

20. září 2023

Zaposlouchejte se do epizody LEŽ VE VZTAHU a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Otazníky života #11 - Je něco po smrti? Biblické vysvětlení posmrtného stavu

20. září 2023

Zaposlouchejte se do epizody JE NĚCO PO SMRTI? BIBLICKÉ VYSVĚTLENÍ POSMRTNÉHO STAVU a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.