Úvod Magazín Bůh a Bible Co Bible doopravdy říká?

Co Bible doopravdy říká?

Bible je kniha, která vyžaduje pozorné čtení a uvědomění si, že se vykládá sama sebou. Tedy, že otázky, které nám Bible klade, jsou také v Bibli zodpovězeny. Je plná historických faktů, přirovnání, příběhů, proroctví, genealogických informací a mnoho dalšího. I když se skládá z více knih, stále je to jedna kniha. Co všechny tyto věci spojuje v jednu? Co tvoří podstatu Bible?

Často se můžeme setkat se spojením „Bible říká, že…” Mnoho pouček, mravních zákonů či pravidel chování hledají v Bibli podporu. V Bibli je mnoho informací, je různorodě vykládána a někteří tvrdí, že je v ní odpověď opravdu na vše. Co ale Bible skutečně říká? Jak a proč Bibli vlastně číst a jak ji pochopit? O čem Bible je?

Bible není jen souborem citátů a historických příběhů. Je to kniha, která nám má co říct i do našeho běžného života. Bible je Slovo Boží, které je více než frázemi, které je nutné opakovat.

Bible začíná od popisu počátku dějin naší země, kdy Bůh stvořil svět. Mnoho i nevěřících lidí zná biblické detaily, jako že svět byl stvořen za 7 dní, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu atd. Nejdůležitější informace však není to jak, ale právě to, že svět stvořil Bůh. Už od počátku, od stvoření světa až k samému konci, tedy spáse člověka, je hlavním původcem Bůh.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Bible je ukázka Boží přítomnosti v běhu dějin. Bible, ačkoliv je psaná lidmi, je ‘diktována’ Bohem.1 Bible není napsaná jako jednoduchý návod. Bibli nelze jen tak číst, Bible je studium na celý život. A přesto, že nám někdy může připadat složitá, ve výsledku je podstatné hlavně si uvědomit, proč tu Bible je. Jak píše Apoštol Pavel:

„Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v Písmu, měli naději.”(Řím 15,4)

Bible nám má pomoci dostat se blíže k Bohu. Popisuje dějiny proto, aby popsala Boha. Umožňuje nám Jej alespoň částečně pochopit a navázat spojení s ním. Ukazuje nám ho ne popisem jeho osoby, ale popisem jeho činů. Bible nám otevírá oči a ukazuje nám, že za vším je Bůh. On tu pro nás vždy byl a stejně tak my bychom tu měli být pro něj. Stejně jako Abraham Bohu vždy na Boží volání odpovídal „zde jsem” (1. Mojžíšova 22,1), měli bychom si i my uvědomit, že jsme tu pro Boha stejně jako on je pro nás.
Nejčastější způsob, jak se s Bohem propojit je modlitba. Modlitba není jen určitý zvyk, je to rozhovor s Bohem.

„Často si myslíme, že modlitba je pro nás příležitostí mluvit, ale ona je zároveň i prostorem pro tiché naslouchání.”2

Ale modlitbu je vždy potřeba doplnit studiem Bible. Protože právě Bible nám pomůže najít odpovědi, pomůže nám rozluštit náznaky, které nám jsou vnuknuty, a hlavně nám je pomůže interpretovat tak, abychom byli v souladu se Slovem Božím. Bible není jen kniha, Bible je dialog mezi námi a Bohem.

Někteří čtenáři jsou možná právě zklamáni. Co tedy mám hledat v té Bibli? Kde přesně najdu svoje odpovědi? Bible ale není encyklopedií ani sadou odpovědí. Bible není výkladovým slovníkem světa, ačkoliv vykládá svět. Je to zákon bez paragrafů, je to učebnice života. A i přesto, že existuje mnoho výkladů, Biblí s poznámkami nebo celých knih zabývajících se Biblí, nelze napsat jednu jinou knihu, která by Bibli vysvětlila a nahradila.

„Bibli proto nečteme jen kvůli tomu, abychom získali určité informace, ale abychom se setkali s Bohem.”3

Bible je Kniha knih proto, že je více než knihou. Bible je slovem Božím, zaznamenaným pro naše lidské pochopení. Ale ačkoliv je zapsaná a hmotná a můžeme ji vlastnit, není jenom předmětem. Je to dar od Boha, jeho pomoc, jeho nabídka a možnost, jak s ním komunikovat. Bibli není nutné analyzovat rozumem, ale je důležité naslouchat jí srdcem.

Související články

Proměnění Páně

25. ledna 2023

Tři apoštolové byli vyzváni, aby ho doprovodili na vysokou horu. Poté byl proměněn. Jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Příběh o obětování Izáka

18. ledna 2023

Abraham má zpočátku problém Božímu proroctví důvěřovat, později však ukáže svou poslušnost. Pravá víra se projevuje poslušností.

Babylonská věž

11. ledna 2023

Věž měla sahat až do nebes a postavit tak člověka na roveň Bohu. Měla představovat jeho nezávislost na Bohu a svrchovanost lidského rozumu.

Sedm svátostí katolické církve

4. ledna 2023

Sedm svátostí označuje obřady katolické církve. Některé se, ve více či méně pozměněných podobách, objevují napříč křesťanskými církvemi.