Úvod Magazín Bůh a Bible Co říká Bible o dinosaurech?

Co říká Bible o dinosaurech?

Dinosauři, tvorové, kteří s jistotou obývali naši planetu a kteří dodnes fascinují nejen odborníky, ale i širokou veřejnost napříč všemi generacemi. Spolu se zájmem však vyvstávají nejrůznější otázky. Obývali dinosauři tento svět společně s člověkem v ne příliš vzdálené minulosti, nebo žili dávno předtím, než se na Zemi objevil první člověk? A jaký je původ těchto bájných tvorů? Zmiňuje se o nich Bible popř. jiná starověká literatura?

Kdy žili dinosauři?

Otázka toho, kdy žili tito bájní tvorové nebo proč se dnes většina z nich již neprohání po naší krajině, souvisí velmi úzce s tím, jak vnímáme a interpretujeme dochované stopy historie. Dle evolučního modelu vyhynula většina dinosaurů před 65 milióny let, pravděpodobně následkem dopadu obřího meteoritu, kdežto z biblické zprávy vyplývá, že k tomu došlo sotva před několika málo tisíci lety následkem celosvětové potopy. Dochované nálezy těchto tajemných tvorů jsou více než kontroverzní a o velká překvapení nebývá nouze, a tak i zdánlivě jednoduché a přímočaré otázky zůstávají stále nedořešené. O dinosaurech se dočítáme nejen v Bibli, ale i v jiných starověkých písemných dokumentech, např. v Židovských starožitnostech od slavného historika Josefa Flavia1, ale i v některých řeckých či římských literárních pramenech, takže toto téma není pro lidstvo ničím novým.2

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Dinosauři v Bibli?

To, že dinosauři žili, je fakt, který nelze zpochybnit. Prostor pro debatu se vytváří ve chvíli, kdy se snažíme rozhodnout, zda to bylo před mnoha milióny let, jak tvrdí evolucionisté nebo před pouhými několika tisíci lety, jak říká Bible. Z fyziky víme, že vědeckými metodami nelze věk čehokoliv přímo změřit ani ho s jistotou vypočítat na základě toho, co změřit lze. Datovací metody jsou tedy obecně zatíženy značnou nejistotou a filozofií našich předpokladů, se kterými vstupujeme do výpočtů. Finální rozhodnutí proto musí být postaveno na něčem jiném, než na tom, co lze přímo změřit – např. chemické složení fosilie. Jako první a logické kritérium je svědectví očitého svědka, samozřejmě pokud ho máme k dispozici, a jako druhé kritérium přicházejí na řadu tzv. mezioborové souvislosti, kam zařazujeme kromě řady dalších vědních oborů i teologii, která stojí a padá na Bibli.

Slovo dinosaurus v Bibli explicitně nenajdeme, a jak by také ano, když tento výraz byl prvně použit paleontologem sirem Richardem Owenem až v 19. století. V Bibli nicméně často narážíme na termín „tannyin“, což běžně předkládáme jako „drak“. Bible tedy hovoří o obrovských plazech, kteří se ještě v docela nedávné historii vyskytovali ve vodě i na souši. Bible také tvrdí, že všichni vodní a suchozemští tvorové byli stvořeni během pátého a šestého dne stvořitelského týdne, z čehož vyplývá, že mezi nimi museli být i tito „draci”, minimálně tedy druhy, které nebyly v pozdejších dobách předmětem lidských šlechtitelských ambicí.

Ve Starém zákoně se slovo „drak“ vyskytuje poměrně často, přičemž ve většině případů by na daném místě bylo možné použít i výraz „dinosaurus“. Důležité je zmínit, že existuje spousta dějepisných knih, které popisují draky a jejich setkání s lidmi – vzpomeňme např. dílo historika Josefa Flavia nebo četné archeologické nálezy v Mexiku, Číně i Evropě. O dracích vypráví i různé příběhy, příkladem může být Epos o Gilgamešovi. Symbol draka byl také hojně využíván na erbech šlechtických rodů po celá staletí napříč všemi kulturami a národy. Dračí prapor používal například Richard I. na své křížové výpravě. Vzpomeňme také starověké čínské císaře a dračí symboliku čínských restaurací. Dalším příkladem mohou být archeologické nálezy Waldemara Jursluda z července 1944 v mexickém měste Acámbaro a mnoho dalších.

Bible dále popisuje několik živočichů, jejichž vyobrazení odpovídá podobě dinosaurů. Konkrétně se jedná o popis tzv. Behemóta a Livjátana. Behemót měl být skutečným obrem mezi zvířaty, jehož ocas byl silný jako cedr. Někteří učenci se tohoto tvora snažili přirovnat ke slonovi nebo hrochovi, ti ale mají ocas přibližně o velikosti mrkve, kterou ani při velké fantazii nelze považovat za náznak cedru. Toto srovnání s moderními zvířaty tedy nesedí. Livjátan je pak popisován jako velký, spíše vodní tvor, který se pohybuje kroucením těla podobně, jako to vidíme u moderních plazů např. krokodýla. Někteří paleontologové se domnívají, že v případě Behemóta se jednalo o sauropodní dlouhokrké dinosaury s dlouhými a masivními ocasy, jejichž unikátní konstrukce umožňovala vyluzovat při pohybu supersonické zvukové rázy. Podobné fosilie byly nalezeny nedávno v Číně.3

Nálezy fosilií

Kreacionisté věří, že díky Bibli dokážeme rozšifrovat životy dinosaurů, které jsou dodnes opředeny nejednou záhadou. V první knize Bible – Genesis – je zaznamenána zpráva o tom, jak Bůh stvořil veškerou realitu včetně všech živých tvorů. Na základě biblických údajů – zejména rodokomenů, ale i řady dalších významných historických souvislostí představených v prvních 11 kapitolách Genesis – docházíme k závěru, že ke stvoření světa muselo dojít před několika tisíci lety, přičemž během tohoto stvořitelského týdne byli stvořeni i dinosauři.

Naopak evolucionisté zastávají názor, že tito tvorové se vyvíjeli po miliony let ze zcela odlišných organismů, kdy se jeden typ postupně měnil v jiný – jednobuněčné v mnohobuněčné, bezobratlí v obratlovce atd. až se nakonec na zemi objevili první lidé. Této představě by však měly odpovídat i nálezy fosilií ve formě jakýchsi „vývojových mezičlánků“ či mezistupňů, kterých by mělo být minimálně tolik, jako hotových, vzájemně rozlišitelných druhů. Nic takového však nalezeno nebylo, naopak všechny dinosaury (a nejen dinosaury) nacházíme jako plně zformované, hotové druhy. Tento fakt hraje do karet biblickému stvoření, jelikož Bůh stvořil dle popisu v Genesis všechny živé tvory jako hotové, plně funkční, vzájemně nekřižitelné a rozlišitelné druhy a nikoli jako změť nehotových mezistupňů s neomezenou proměnlivostí. K potvrzení biblické teorie o společné existenci lidí a dinosaurů přispívají i nalezené zkamenělé otisky člověka a dinosaura, jež se objevují společně, a to dokonce na dvou významných nalezištích – v Severní Americe a středozápadní Asii.

Dinosauři v Arše?

Bible v popisu Noemových příprav na nadcházející Potopu světa uvádí, že do Archy byli vzati zástupci všech pouze suchozemských druhů zvířat.4 Bible tedy nepochybuje o tom, že v Arše byli i zástupci dinosaurů – povětšinou plazů. Ačkoliv je pravdou, že mnozí dinosauři dosahovali délky 20 až 30 metrů a několik metrů na výšku, existovali i dinosauři o velikosti kuřete. Víme, že tito tvorové kladli vejce, přičemž největší nalezené vejce měřilo třicet centimetrů. Z toho vyplývá, že mladý jedinec nemohl být o moc větší. Je proto velice pravděpodobné, že Noe vzal na Archu pouze dinosauří mláďata, která do plné velikosti dorostla později, po Potopě. Vzhledem k dlouhověkosti všech předpotopních zvířat i lidí, o které se Bible také zmiňuje a která doznívala ještě několik málo staletí po Potopě, není žádným překvapením, že některé nalezené dinosauří fosilie měří 20 i více metrů.

Co se s nimi stalo?

Existuje mnoho teorií, co se s dinosaury stalo, přesněji proč vyhynuly některé druhy nebo proč dnes žijící plazi nedosahují takových rozměrů. Jedna z nich tvrdí, že některé druhy dinosaurů přežily dodnes a mohou se vyskytovat na odlehlých oblastech. Vědci stále nacházejí nové druhy mořských živočichů, tak proč by se nemohl objevit i dávný dinosaurus? Ale to už je na další příspěvek.

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Matouš

18. května 2024

Apoštol Matouš je jedním z dvanácti učedníků Ježíše Krista. Podle tradice bývá uváděn jako autor stejnojmenného evangelia.

Tři opory pro život

13. května 2024

Každý člověk je rád, když má někoho, o koho se může v životě opřít. Avšak co když tlak je silnější než pomoc, které se nám takto dostává?

Dobrořečme a chvalme. Ale koho a proč?

3. května 2024

Vděčnost, je opakem nespokojenosti, a domnělého nedostatku. Nevděčný člověk není šťastný. A tak buďme vděčni i za samotný dar vděčnosti.

Apoštol Jan

29. dubna 2024

Apoštol Jan byl jedním z Ježíšových učedníků. Podle tradice je považován za autora stejnojmenného evangelia, tří Listů Janových a Zjevení.