Úvod Magazín Bůh a Bible Dinosauři v Noemově vinohradu

Dinosauři v Noemově vinohradu

Fotografie: Manana Tsiramua, s laskavým povolením Georgian Holidays (www.georgianholidays.com). Rytiny na stěně kostela v Gruzii připomínají tvory s rysy dinosaurů.

David Lewis
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Rytina (podívejte se na obrázek vpravo), která vypadá jako dva dinosauři, je na venkovní zdi zvonice kostela v Gruzínské republice. Kostel Svaté trojice (který je znám též jako Tsminda Sameba) je na hoře Gergeti, poblíž vesnice Stephantsminda, na hoře v Kazbegiské oblasti—je to poblíž hranic se Severní Osetií a Ingušskem.

Když jsem tuhle oblast navštívil a viděl tyto rytiny, zeptal jsem se gruzínského duchovního v tomto kostele, co ty rytiny znázorňují. Řekl, že vypadají jako dinosauři, ale neměl nejmenší tušení, kdy nebo proč byli na zvonici vyryti.

RYTINY JSOU PLNĚ V SOULADU S CELKOVÝM OKENNÍM RELIÉFEM A ZCELA JASNĚ U NICH DOŠLO KE STEJNÉMU ČASOVÉMU ZVĚTRÁNÍ JAKO U OKOLNÍHO CIHLOVÉMU PODKLADU.

Není tedy žádný důvod věřit, že rytiny byly pozdějším doplňkem. Rytiny jsou plně v souladu s celkovým okenním reliéfem a zcela jasně u nich došlo ke stejnému časovému zvětrání jako u okolního cihlovému podkladu. Navíc k tomu přistupuje fakt, že místní lidé by velmi pravděpodobně vzdorovali nějakému pozdějšímu zohyzdění kostela. Kostel je tak vysoce ceněn, že v osmnáctém století byl kříž St. Nino a poklady z Mtskheta přeneseny sem pro ochranu.1 Dokonce byla v roce 1988, v době Sovětských autorit, místními lidmi zničena lanovka, protože se jim zdálo, že znesvěcuje toto svaté místo. Takže rytiny zřejmě pocházejí ze čtrnáctého století, kdy byl kostel postaven.

Je nějaké spojení mezi draky a dinosaury?

Fotografie Davida C. Lewise

Také další lidé poznamenali, že rytiny vypadají jako dinosauři. 2 Uvnitř kostela je také ikona zobrazující svatého Jiří, jak zabíjí (plazu podobného) draka. Toto je v Gruzii běžný motiv (a stejně tak v sousední Osetii), kde uctívali svatého Jiří od čtvrtého století.3 Jsou tyto rytiny nad oknem zvonice, které zřejmě znázorňují dinosaury, v nějakém vztahu k příběhům o dracích, rozšířeným na mnoha částech světa?

Kreacionisté často připomínali, že jsou mnohé tyto příběhy o ‘dracích’ (často též označovaných jako ‘hadi’), zřejmě inspirovány skutečnými pozorováními živých dinosaurů, zkreslené časem a častým převypravováním.4 Je-li tomu tak, pak tyto rytiny z Gruzie odpovídají středověkým rytinám a skulpturám z takové dálky, jako je Británie a Kambodža, kde rozpoznáváme známé typy dinosaurů.5

UVNITŘ KOSTELA JE TAKÉ IKONA ZOBRAZUJÍCÍ SVATÉHO JIŘÍ, JAK ZABÍJÍ (PLAZU PODOBNÉHO) DRAKA

Jako ptáci dodo, mamuti a další, velmi dobře zdokumentovaní dříve žijící tvorové, kteří byli současníky lidí a posléze vymřeli, tak to samé se stalo potomkům různých druhů dinosaurů, kteří byli na Noemově arše.

Archa dosedla ‘v pohoří Ararat’ (Genesis 8:4). Bible také poukazuje na Ararat jako na stát (2.Královská 19:37Jeremiáš 51:27), který asyrské zdroje označují za Urartu. Ležel v oblasti jezera Lake Van, což je dnes východní Turecko, a vedle Arménie též zahrnoval podstatnou část současné Gruzie a Azerbájdžánu.

Zemědělství se praktikovalo už před potopou (Genesis 3:17–194:2–3), a po potopě bylo znovu zavedeno Noemem a jeho syny. Panuje všeobecná archeologická shoda, že se první domestikované odrůdy pšenice, ječmene a dalších plodin vyskytovaly na Středním východě v oblastech náhorních plošin na místech, kde je dnes východní Turecko, Arménie, Gruzie, Azerbájdžán, Irán a přilehlá území. (V rámci biblické historické chronologie by tím šlo o ‘první’ domestikované odrůdy, znovu zavedné po Potopě.) To je ta samá oblast, kde Noe přistál se svou archou.

První (popotopní) vinice

iStockphoto/cenkertekin Kostel Svaté Trojice na hoře Gergeti, Gruzínská republika, východně od Černého moře

Mnoho odborníků považuje tento region za první místo, kde byly pěstovány hrozny a poprvé produkováno víno. 6 Genesis 9:20 uvádí, že Noe zasadil vinohrad, což zřejmě představovalo první pěstování hroznů po Potopě.

Současná Gruzínská republika je vyhlášená svým vínem. Když vidíme rytiny dinosaurů, nutí nás to k zamyšlení; místní druhy vín by mohly také pocházet z těch, které původně pěstoval Noe na tom samém území světa.

Související články

Tři králové

4. října 2022

Šestý leden je svátkem Zjevení neboli Svátek uznání Krista. Ono uznání se vyobrazuje klaněním králů, kteří přináší dary.

Křest

28. září 2022

Křest je jednou z nejvýznamnějších ceremonií křesťanského života a nese s sebou nedozírnou symboliku a význam.

Co Bible doopravdy říká?

21. září 2022

Bible je kniha, která vyžaduje pozorné čtení a uvědomění si, že se vykládá sama sebou. Otázky, které nám klade, jsou v ní i zodpovězeny.

Biblické pojetí lásky (citáty z Bible o lásce)

14. září 2022

Láska není něco, co si zaslouží jen někdo. Láska je dar, kterého si musíme vážit a který musíme šířit dál.