Úvod Magazín Rodina a děti Jak se vyrovnat s potratem

Jak se vyrovnat s potratem

Potrat (latinsky abortus) je vždy razantním zásahem do života matky, ale také do života otce ještě nenarozeného dítěte. Samozřejmě záleží na konkrétních jedincích, na tom, zdali se jedná o samovolný potrat nebo uměle vyvolaný potrat, stejně jako na řadě dalších okolností, jako je ohrožení života matky, způsob početí (znásilnění) atd.

Pokud jde o uměle vyvolané ukončení těhotenství, aniž by šlo o ohrožení života matky, potom je třeba si uvědomit známá fakta. Potrat ohrožuje zdraví matky, ohrožuje možnost budoucího otěhotnění, má dopad na psychiku matky, ale mnohdy i otce z důvodu morálních aspektů dané skutečnosti, stejně jako jde v návaznosti na morální stránku věci o problém v duchovní oblasti. Bůh dal člověku, muži a ženě, dar spolutvoření života. Dal jim možnost plodit, dát život dítěti. A život, to je největší hodnota, kterou máme. Diskutuje se o tom, od kterého okamžiku lze plod označit za živou bytost, ale je jasné, že člověk je živou bytostí od okamžiku svého početí. Když Bůh povolával Jeremjáše za proroka, řekl, že ho k této službě zmocnil ještě dříve, než se Jeremjáš narodil:

„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka“ (Jeremiáš 1,5).

Jan Kalvín (reformátor) řekl: „Ačkoli je plod ještě uzavřen v lůně matky, jedná se už o lidského tvora…“ Mnoho žen zastává názor, že jedině ony mají právo rozhodnout o životě svého dítěte. Ale důvodem tohoto názoru je mnohdy selhání vztahu mezi mužem a ženou, jindy nedostatek prevence a opatrnosti v souvislosti s výběrem partnera, a ještě jindy lehkovážný vztah k daru sexuality.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Jinou záležitostí ale je samovolný potrat. A tady přichází otázka, jak se s touto situací vyrovnat. Jak se smířit s potratem, se smrtí ještě nenarozeného dítěte. Rány do psychiky matky i otce jsou velmi hluboké, a kdo to nezažil, nemůže pochopit, ani se vcítit. V takové situaci je možné, takto postiženým, pouze říct: „soucítím s tebou“. Není ale možné říct: „vím, jak se cítíš“. A to je první věcí, kterou by si mělo uvědomit okolí daného páru. Stejně tak je nevhodné chlácholení, že jistě budou mít ještě další děti. Ale jak se mají vyrovnat se samovolným potratem ti, kterých se to týká, a tím i bolestně dotýká? Byl jsem s nějakou drobnou záležitostí u lékaře, který se mě ptal, co dělám, čím jsem. Když se dověděl, že jsem duchovní (kazatel), řekl: „vy jste na tom lépe než já. Vy totiž můžete pomoct i ve chvíli, kdy já již nemohu“. Ne, já pomoci nemohu, já mohu pouze upozornit na Boží slovo a Boží zaslíbení. Skutečností je, že Bůh dává život. „…a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.“ (Jób 12,10) On všechno udržuje při životě.

„Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě…“ (Nehemijáš 9,6)

On rozhoduje o životě. „Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů“. (5. Mojžíšova 30,20) A také dává dvě jistoty do naších životů. „Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. (Izajáš 49,15) Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. (Jan 11,25) My neznáme budoucí věci, my nevíme jak by se vyvíjel život nenarozeného dítěte, co všechno by muselo v životě podstoupit, čemu čelit. Nevíme. Když jsem hovořil na pohřbu osmiletého chlapce, který zemřel při autonehodě, z posádky auta jako jediný, bylo to velice těžké. Ale mimo jiné texty Bible, jsem použil také biblický verš Filemonovi 15: „Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky“. Naděje na shledání při druhém příchodu Ježíše Krista na naši zem je velkým povzbuzením. A co se týká nás, kteří jsme blízko zarmoucených? Nevysvětlujme, nezlehčujme, nehledejme viníka, ale vyjadřujme soucit, atmosféru lásky. Poskytněme emocionální i duchovní podporu. Modleme se za ně, aby jim Bůh ulehčil a povzbudil je. Protože když biblický, budoucí král David prožíval v životě těžké chvíle, čteme: „David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. (1. Samuelova 30,6)

Jan Dymáček

Související články

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.