Úvod Magazín Rodina a děti Jak se vyrovnat s rozvodem?

Jak se vyrovnat s rozvodem?

Otázka, jak se vyrovnat s rozvodem, jak vést život po rozvodu, jak se vyrovnat se samotou po rozvodu atd., a zvláště odpověď na ni je velmi složitá už proto, že je velmi nejednoznačná. Záleží na tom, proč jsme se rozvedli, máme-li nebo nemáme děti, jestli je na rozvodu také můj zřetelný „podpis“ nebo jsem se stal obětí (a tam je třeba jít až na kořen věci, protože pocit že ten druhý za všechno může nemusí být pravdivý), kdo rozvod inicioval, a mohli bychom pokračovat dalšími okolnostmi, které mají přímý vliv na naše následné rozpoložení.

Rozvod má několik vrstev. Onu záležitost právní včetně dělení majetku, vyřešení potřeb dětí a potom také to, co to způsobí s mojí psychikou. Jde totiž o psychicky náročnou věc, a to zvláště tehdy, když spolu máme děti, které nás ještě potřebují. Jde o nárůst stresu, smutku a nejistoty. To je důvod proč Bible velmi srozumitelně hovoří o potřebě se nerozvádět (až na výjimku). Matouš 19, 4-6 „Stvořitel od počátku ‚muže a ženu učinil je‘? A řekl: ‚Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo;‘ takže již nejsou dva, ale jeden. A proto co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ Stejně tak i ve Starém zákoně v knize Malachiáše 2,16 „Každý ať nenávidí rozvod“. Jedinou výjimkou je nevěra toho druhého – Matouš 5,32. Psycholog Jaromír Klimeš řekl, že svatba není pouze papír, ale rozvod je pouze papír, protože to negativní z něho vám zůstane až do smrti.

Ale stalo se. Co dál. Existuje mnoho knih i článků na toto téma. A s nimi přicházejí rady, jistě dobré, jako: navazujte a udržujte přátelství s lidmi vám blízkými, nehledejte okamžitě dalšího partnera, pokud jste opuštěná žena, potom se pro dobro vašich dětí více kontaktujte s dědečkem dětí, uspořádejte jinak byt, aby vám nepřipomínal dobu před rozvodem, nenechávejte ex-partnerovi klíče od svého bytu, buďte aktivní, abyste nepropadali smutku atd., atd.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Stále ale zůstává otázka, jak se vyrovnat s rozvodem, jak se vyrovnat se samotou po rozvodu, jak vést dál život po rozvodu? A jde především o vnitřní stránku člověka, o jeho psychiku. A tak dejme do krátkých bodů následující:

NESTAVME SE DO POZICE, ŽE SE NIC NESTALO. I když by se jednalo o muže (ženu), který vám silně znepříjemňoval/la život. Přece jenom zůstáváme sami, eventuálně s dětmi. Ale člověk není připraven na to být osamělý. Člověk je bytost společenská. Přiznejme si, že nám někdo chybí. Možná se i vyplačte, protože pouze takto se léčí smutek. Moudrý Šalamoun říká v biblické knize Kazatel 3,1.4: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas… je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat“.

Nenavazujte přátelství s těmi, kteří vás utvrzují v tom, JAK BYL VÁŠ BÝVALÝ MANŽEL (BÝVALÁ MANŽELKA) HROZNÝ DAREBÁK, za všechno mohl/la a je dobře, že jsme se ho/ji zbavili. Tím pouze roste naše nenávist k němu a nenávist je ještě více bolestná a tíž unesitelná jako smutek. Snažte se o navázání kvalitních kontaktů. Bible, Přísloví 10,18: „Kdo skrývá nenávist za zrádné rty, i ten, kdo šíří pomluvy, je hlupák“.

Stejně tak si nepomůžeme tím, že budeme BÝVALÉMU PARTNEROVI/PARTNERCE ZTRPČOVAT ŽIVOT. Tím vlastně stále myslíme na toho se kterým jsme se již rozešli a smutek, možná až nenávist nemá čas se zahojit.

ODPUSŤTE tomu, kdo vám rozvodem ublížil. Max Kašparů napsal: „Odpouštím, ale nemohu zapomenout. Odpuštění není věcí mozku, ale srdce. Říká se: odpouštím ti ze srdce, ne odpouštím ti z hlavy. Neodpuštění je vězení s klíčem uvnitř. Pokud odpustíme pomůžeme viníkovi i sobě“. Odpuštění neznamená, že souhlasíte se vším co ten druhý udělal, ale pomůže vám osvobodit se od negativních emocí.

Jste-li věřící, ale i když nejste, OBRAŤTE SE NA BOHA – modlete se svými slovy tak, jak to umíte. Bible říká: „Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží.“ (1. Petr 5,7). A apoštol Pavel v listu do města Filipis (4,6) dodává: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu“.

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.

Lásku dát, lásku brát

8. března 2024

Toužíme po tom býti milováni. O to zda upřímně milujeme, se už tolik nestaráme. Máme-li mít stálou lásku, je však třeba lásku také dávat, ne pouze brát.