Úvod Magazín Rodina a děti Jednotlivé etapy manželství

Jednotlivé etapy manželství

Existují nějaké etapy nebo sezóny v manželském soužití? Určitě ano. Hranice mezi nimi jsou jasně dané. Manželství před narozením dětí, manželství v soužití s dětmi, manželství po odchodu dětí z domova atd. Každá etapa má svoje specifika, ovlivňující ty, kteří ve vztahu jsou.

Jsem přesvědčen, že je třeba předřadit ještě jednu etapu, mající vliv na kvalitu manželství. A tou je etapa vztahu před vstupem do manželství. Dva lidé se poznávají, objevují jeden druhého, a měli by moudře přemýšlet, jestli právě s tímto partnerem chtějí strávit celý život, zdali mu mohou důvěřovat, jestli jim vyhovuje jeho filozofie života atd. Onen partner se totiž v průběhu života podstatně nezmění. Jde tedy o prevenci před mnoha úskalími, která by v životě mohla přijít, pokud bychom volili špatně. Bible říká: Moudrost je lepší než perly, nevyrovnají se jí žádné skvosty. (Přísloví 8,11) Vím, dnes se toto nepovažuje za přiliž důležité, protože „když nám to nepůjde tak se rozejdeme“. Rozejdeme ano, ale za jakou cenu.

Psycholog Jeroným Klimeš řekl: „Rozpad vztahu, ať už manželského nebo nesezdaného, s sebou nese větší trauma než prodělaná rakovina. Po rozchodech jsme spíš zmrzačenější než zkušenější.“ Už před půl stoletím američtí psychiatři (T. Holmes a R. Rahe) zkoumali na vzorku 5000 lidí jaké události způsobují největší stres. Zjistili, že po úmrtí nejbližšího člověka je to právě rozchod partnerů. Slova „můj stávající přítel, moje stávající přítelkyně“ mě drtí, protože to už samo o sobě říká, že není poslední. Psycholog M. Herman říká: „Dříve se říkalo, že největším úkolem ženy je vychovávat děti. Není to pravda. Největším úkolem ženy je si vybrat správného chlapa, a teprve s ním děti vychovávat“. Tedy prevence. Ona totiž předznamenává kvalitu dalších etap života.

Manželství před dětmi je další etapou života. Sžíváme se, což je krásné, ale někdy také složité, poznáváme se v těžších situacích, které přináší život ve dvou, zařizujeme se, cestujeme, trávíme společně čas, budujeme kariéru atd. Co je důležité? Jsme dva, už nejsem JÁ, ale MY. Nežijeme dva životy vedle sebe, ale jeden život spolu. Bereme ohled jeden na druhého, vidíme potřebu pomoci a povzbuzení druhého, učíme se respektovat jeden druhého, a uvědomujeme si, že každý má v manželství svoje nezastupitelné místo. Znovu slova Bible: „Proto opustí muž svého otce i matku a přilne je své ženě“ (1. Mojžíšova 2,24).

A potom následuje etapa soužití v manželství s dětmi. Je zajímavý popis stvoření člověka v Bibli. „V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam (to je Člověk)“ (1. Mojžíšova 5,1-2). O dětech tam není zmínka. Proč? Děti nemohou být středem všeho dění, nemohou být klínem mezi manželi s tím, že mají vždy první místo v myšlení rodičů. Prvním musí být vždy partnerka/partner. Jinak, po odchodu dětí z domova dochází k problému, psychology nazvaném „syndrom prázdného hnízda“. Je třeba si také uvědomit, že výchova je nápodoba rodičů. Není možné tedy říct „podívej se, jak jsi ho vychoval/la. Jinou věcí je skutečnost, že se vytrácí otcové, a ženy jsou tlačeny do mužských rolí. Je to buď tím, že matka žije sama s dětmi, nebo mají tatínka doma, ale ten je myslí, svými zájmy a prací stejně „mimo domov“. Hovoří se také o potřebě zbourání stereotypu a záměně rolí v manželství. Výměna rolí v manželství je nesmyslná, protože muž a žena jsou každý jiný, ale vzájemně se doplňující. Nezapomínejme na vzájemné ocenění, na romantiku, která se nesmí vytratit ani po x letech manželství.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

A potom přichází etapa manželství, kdy děti opustí domov, a manželé zůstávají sami. Kvalita této životní etapy je velmi silně ovlivněna tím, jak jsme zvládli život s dětmi. Pokud jsme stále udržovali vztah mezi sebou, ne pouze s dětmi, potom je to dobře, protože bude pokračovat. Pokud ne, může přijít problém. Jinou věcí je to, že je třeba si uvědomit naši povinnost propustit děti do manželství a nevměšovat se jim do života. To neznamená nezájem, ale znamená to nezasahování do jejich samostatnosti. Je třeba si také uvědomit, že máme před sebou ještě kus života, který tady není pouze na dožití. Neposouvejme se do pozice „starých lidí“. Nevěnujme všechen čas dětem a vnoučatům, ale mějme společné koníčky, zapojme se do nějaké činnosti pro společnost atd. Nedovolme, aby náš vztah zevšedněl. Buďme stále zamilovaní, držet se za ruce, mějme úctu jeden k druhému, zajímejme se jeden o druhého, protože i Bible říká: „…raduj se z manželky svého mládí“ (Přísloví 5,18).

Jan Dymáček

Související články

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.

Lásku dát, lásku brát

8. března 2024

Toužíme po tom býti milováni. O to zda upřímně milujeme, se už tolik nestaráme. Máme-li mít stálou lásku, je však třeba lásku také dávat, ne pouze brát.

Spiritualita v manželství

7. března 2024

K překonání krize v manželství je mnohdy třeba víc než jenom zdravý rozum. Skutečné řešení vyžaduje mnohdy hlubší změnu, a to změnu duchovní povahy.