Úvod Magazín Bůh a Bible Jezdci Apokalypsy

Jezdci Apokalypsy

Dnešní čtenář si pod slovem „apokalypsa“ nejspíš představí konec světa ve všech možných podobách, a není divu! Všelijaké interpretace konců světa na nás útočí z televizních obrazovek i ze stránek současné literatury, nemluvě o nesčetném množství teorií, které můžeme najít na internetu. Barvitě vylíčené výjevy konce dějin skýtají mnoho prostoru pro lidskou fantazii. Pojďme se proto oprostit od spekulací a nalézt pravou podstatu tohoto výjevu.

Čtyři jezdci apokalypsy

Sedm pečetí, sedm polnic a sedm koflíků jsou tři po sobě jdoucí pohledy do dějin lidské společnosti a také série průběžných Božích soudů, jako odpovědi na události na Zemi, stejně jako Božího konání v závěrečné době lidských dějin. Každý ze tří pohledů se na události dívá vždy z jiného úhlu. Mluvíme-li o pečetích, potom první čtyři ze sedmi pečetí jsou známy pod názvem 4 jezdci apokalypsy. V průběhu let bylo učiněno mnoho pokusů interpretovat jejich přesný význam.1 Události popsané v sedmi pečetích však musíme chápat v kontextu obrazů Starého zákona. Obrazy zvířat, konkrétně koní, přírodních katastrof atd. popisuje dění na naší Zemi, a to v oblasti politické i náboženské, a samozřejmě popisuje také reakci Boha na toto dění na Zemi, které je v rukou lidí. Podobným způsobem je třeba vnímat i čtyři jezdce. Každý z jezdců je povolán jednou ze čtyř bytostí, které spočívají u Božího trůnu a jednají z Boží vůle a Božího dopuštění. Ukazují obrazně na linii dějin, kterou vytvářejí lidé a v souvislosti se svobodou, kterou Bůh člověku dal, Bůh dopouští takto se odvíjející dějiny. Může se zdát, že je každý z jezdců „nezávislý“ a symbolizuje pouze jednu událost, pravdou však je, že se vzájemně prolínají.2

Po rozlomení první pečeti se objevuje bílý kůň osedlaný jezdcem nesoucím luk a korunu.3 Existuje několik výkladů. Někde je bílý jezdec prezentován jako symbol římského císařství a jeho dobyvačné výpravy, jinými je pak tento jezdec vnímán jako symbol nemoci, války, touhy po moci, dobývání a podmaňování národů. V některých interpretacích se dokonce setkáme s přirovnáním prvního jezdce k Antikristovi. V Písmu však bílá barva označuje čistotu a spravedlnost. Pokud budeme v textu pátrat dále, objevíme jisté paralely, kde je Kristus zobrazen jako jezdec na bílém koni.4 První pečeť tak hovoří o vítězném dobývání tehdejšího civilizovaného světa evangeliem (dobrou zprávou), tedy Boží nabídkou záchrany před věčnou smrtí. Jde o apoštolské období šíření evangelia datovaného přibližně do prvního a druhého století našeho letopočtu.5

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Druhá pečeť vysílá do světa jezdce na krvavě rudém koni, má velký meč a moc odejmout ze Země mír.6 Tento jezdec přináší neklid a je symbolem (dle historického výkladu) rozdělení a oddělení, protože dochází ke vzniku apostatické církve, tzn. takové církve, která se odchýlila od Písma. Tato pečeť tedy popisuje důsledky odmítnutí evangelia a symbolizuje odpor a počátek netolerance, která přerůstá v pronásledování, historicky bychom ji mohli zařadit do druhého až čtvrtého století.7

Třetí jezdec jede na černém koni a drží váhy a váží obilí. Věta: „Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu jen tři mírky ječmene…“8 nám říká o nedostatečnosti těchto surovin pro tehdejší život. Jejich drahota vyjadřuje velký nedostatek a hladomor. Historicky toto období řadíme do čtvrtého a pátého století, kdy církev postupně získávala politickou moc. Černý kůň je opakem prvního bílého koně a odkazuje na nepřítomnost nebo zkreslování evangelia a obracení se k lidským tradicím. Zrno představuje v Písmu Boží slovo. Nedostatek evangelia tedy nutně vyvolává hlad po Božím slově.9

Poslední z jezdců přichází na řadu s otevřením čtvrté pečeti. Jeho kůň je mrtvolně bledý, sinavý, jméno jezdce je Smrt a následuje ho svět mrtvých. Mohou zabíjet mečem, hladem, morem či divokými šelmami, avšak moc smrti je omezená, jelikož dosahuje vlády pouze nad čtvrtinou Země,10 klíče od smrti a hrobu má sám Ježíš. Jde však o vrchol pronásledování těch, kteří následovali pravdy Božího slova.

Chaos dějin a řád Božího konání

Kniha Zjevení je psána tak, aby byla srozumitelná tehdejšímu čtenáři a samozřejmě Janovi, který ji psal. Ale v souvislosti se Starým zákonem, zvláště knihou Daniel, můžeme obrazům rozumět i dnes. Scény rozlomení jednotlivých pečetí tak můžeme vnímat v souvislostech s linii dějin křesťanství. Proroctví knihy Zjevení se vždy vztahují na různé aspekty odvěkého boje mezi dobrem a zlem a konfliktu mezi Božím lidem následujícím pravdy Bible a jeho utlačovateli.

Biblická kniha Zjevení Jana nám dává naději a ukazuje, že i protivenství, byť by je Bůh v rámci svobody lidí dopustil, jsou součástí dějin, ale nakonec jen umocňují slávu Božího záměru.11 Bůh dovede dějiny ke konečnému vítězství nad zlem. Ač se tedy apokalypsa pojí s negativními konotacemi, je důležité si uvědomit, že odkazuje především na události budoucí a k druhému příchodu Ježíše Krista.

Redakce Genesis Era

Související články

Nebiblická křesťanská proroctví - William Miller (1782-1849)

29. listopadu 2023

Miller začal své proroctví šířit prostřednictvím tisku a kázání a získal řadu stoupenců. Klíčovým se stalo periodikum Signs of the times.

Nebiblická křesťanská proroctví

22. listopadu 2023

Proroctví hrála významnou roli ve starověkých kulturách, například ve starověké Číně, Persii nebo ve Starověkém Řecku.

Buďme vděčni, že můžeme být vděčni

20. listopadu 2023

Projevy vděčnosti mají vliv na naši náladu a duševní pohodu. Prokázalo se, že vděčnost snižuje projevy deprese a úzkosti.

Desatero – 3. přikázání

13. listopadu 2023

Bůh nám zjevil svoje jméno. Říct někomu svoje jméno, to je projev důvěry. Zlehčit toto jméno je zklamáním a zneužitím důvěry.