Úvod Magazín Rodina a děti Lhaní ve vztahu

Lhaní ve vztahu

Lhát se nemá, na tom se asi shodnou v teoretické rovině všichni. Stejně jako slovo lež, se určitě nepokládá za hezké slovo. Na tom se také shodneme. A tak je nepoužíváme. Není lež, ale nepravda, nepřesné podání, opomenutí něco sdělit. A když už slovo lež vyslovíme, potom raději s nějakým přívlastkem – milosrdná lež, malá lež, neškodná lež atd. Ale ona lež tady je a nese své ovoce. Je tady proto, protože právě nyní mne vyhovuje nebo je alespoň výhodnější než pravda.

Zužme ale tento problém, a on to problém je, do vztahu dvou lidí. Lhaní ve vztahu, lež ve vztahu. Je přijatelná? Nebo alespoň někdy je možná? V jaké formě? Svého času se psalo, že Dr. Plzák měl radit těm, kteří byli nevěrní svému partnerovi či partnerce „zatloukat, zatloukat, zatloukat“. Tedy nic nepřiznávej. Je to také lež? Není to naopak ochrana před problémy, eventuálně až rozpadem manželství?

Říkáme, že opakem lži je pravda. A je to tak. Ale já bych dodal, že OPAKEM LŽI JE TAKÉ DŮVĚRA. Lhaní ve vztahu nebo i jednorázová lež ve vztahu není malá nebo velká, protože vždy může, a obvykle také přináší, velké problémy. Lidové přísloví říká, že lež má krátké nohy a je to pravda, protože se lží ve vztahu se dlouho žít nedá. Pravda vyjde najevo. A co je důsledkem? Nedůvěra mezi manželi, partnery s tím, že může být i dlouhodobá a někdy může být i důvodem k ukončení vztahu. Podvedeného partnera napadne: nelhal mně i někdy v minulosti? Nebudeme mně lhát v budoucnosti? Mohu mu věřit? A samozřejmě, že taková situace neprospívá vztahu. A tak i z rádoby nepatrné lži ve vztahu mohou, a obvykle se to stane, vzniknout velké problémy, které s sebou nesou další „ovoce“. Opatrnost v tom, co druhému říkám, nedůvěra v to, co druhý říká, ochladnutí lásky a z toho vyplývající problémy v intimní oblasti, až rozchod s tím, že už ti nemohu věřit. A když jsou ve vztahu děti, potom se problém násobí, protože to, co začalo „přece pouze nepatrnou nepravdou“ dospělo až k dopadu na děti.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Může se stát, že někdo řekne, že „maluji čerta na zeď“. Ano, pokud se mne lež ve vztahu netýká, potom si to mohu myslet. Ale když se mne týká? Ne nadarmo Bible říká: „Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov.“ (1 Petrova 3, 10-11). A Efezským 4, 25 dodává: „Proto zanechte lži a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním…“. Nehledě k tomu – pokud někoho miluji, a ve vztahu se to předpokládá, potom mohu mu lhát? Láska přece nezná lež. Apoštol Pavel, který nám předkládá definici lásky říká: „Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy“. (1 list apoštola Pavla do Korintu 13, 5-6).

Ale každá mince má dvě strany a nebylo by dobré přehlédnout i tu druhou stranu. Když pravdu, tak pravdu, a to vždy a za každých okolností. Souhlasím, ale nelze zapomenout na dvě věci. K pravdě, která by měla panovat ve vztahu, v manželství, vždy ještě patří LÁSKA A MILOSRDENSTVÍ. Je zajímavé, že v Bibli se velice často spojují slova milosrdenství a pravda. Například Žalm 89,15 říká: „Bože, spravedlnost a právo jsou základem tvého trůnu, milosrdenství a pravda kráčejí před tebou“. Tím důvodem je to, že pravda bez lásky a milosrdenství může být velmi tvrdá až zraňující. Seděl jsem s dvojicí mladých lidí, kdy on mně řekl: vždyť jsem jí řekl jenom pravdu. Je třeba si ale uvědomit, že je jistě důležité CO říkám, ale stejně tak důležité je JAK to říkám. Mluvme pravdu, ale s láskou a milosrdenstvím. „Dítky nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou“. (1 list Janův 3,18).

A je zde ještě jedna věc oné „druhé strany mince“. Když pravda, tak pravda. Pravdivě řeknu jak se cítím, že to jídlo se nedalo jíst, že mě právě teď urazila/urazil, že ty její řeči a nebo jeho koníčky mně lezou na nervy…, prostě emoce musí ven. Je to opravdu důležité říct? Já jsem jemu, jí nikdy nelezl/la na nervy? Pomůže to něčemu? Řeknu to způsobem, který toho druhého neurazí?

Pamatujeme na to, že lhaní do vztahu (manželství, partnerství) nepatří. Pamatujeme na to, že i jakoby malá lež může mít velké a velmi nepříjemné důsledky, které se silně zapíší do našeho života. Pamatujme na to, že i úmyslné zamlčení pravdy je vlastně lež. Pamatujme ale také na to, že pokud chci říct pravdu někomu o něm, potom ji vždy musím smísit s milosrdenstvím a láskou. „Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým“. (Bible, Galatským 5,13)

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Století 21 #59 - Nancy Wilson - život manželky Teda N. C. Wilsona

15. ledna 2024

O křesťanské výchově dětí a životě manželky předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne.

Jak úspěšně komunikovat ve vztahu

15. ledna 2024

CO komunikuji, JAK komunikuji a KDY komunikuji. Mluvím srozumitelně? Mluvím k věci? Rozumí oslovený člověk tomu, co říkám?

Prevence jako předcházení pádu

1. ledna 2024

V každé oblasti života potřebujeme moudrost a trpělivost vedoucí k předcházení negativním důsledkům některých nežádoucích jevů, k prevenci.

Stáří jako dar a přednost

25. prosince 2023

Staří lidé, pro svoji zkušenost jsou schopni několika málo slovy vystihnout podstatu věci. Mnohé v životě zkusili, mnohým prošli.