Úvod Magazín Rodina a děti Manželská krize

Manželská krize

Výraz manželská krize nebo také krize v manželství s sebou přináší zcela pochopitelně otázku, jak takovou krizi v manželství překonat. Dovolím si pomoci citátem z knihy Štěpána Šoltésze – Kristus a rodina str. 57, Kalich 1970: „Není recept na šťastné manželství a jen bychom uváděli lidi v omyl, kdybychom předstírali, že jim můžeme posloužit. Manželství je vždy riziko.“ A tak se může stát, že někdo přijde s elegantním návrhem řešení manželské krize, a to: neuzavírat manželství. Když neuzavřu manželství, nemůže přijít manželská krize. Hluboce se mýlí. Krize může přijít v jakémkoliv vztahu. I v partnerském. Pouze se tomu nebude říkat krize v manželství.

Jak tedy překonat krizi? Obecná odpověď neexistuje. Důvodem je skutečnost, že každá krize má svoje vlastní důvody. A kolik je důvodů, tolik je také možných řešení. Důvodem napětí je totiž skutečnost, že do vztahu vstupujeme s odlišností darů, povahy, způsobu života, temperamentu, výchovy, prostředí, někdy i kultury. A jinou věcí je, že nejsme imunní proti zlému, proti hříchu. Přesto ale existují určité obecné zákonitosti, které pomohou se krizi vyhnout, a také mohou být i ukazatelem kudy je možná cesta z krize ven. Nesoulad není tragický. Tragické je, když se problémy neřeší, nebo řeší špatně. A to únikem, rezignací, přežíváním atd. Tak co tedy s tím?

O dobrý vztah je třeba bojovat, porvat se o něj, CHTÍT JEJ, ne se vzdávat při prvním zklamání a neúspěchu. A to je to, co se dnes už nenosí. Dnes požadujeme všechno, ihned a bez námahy. K vybudování dobrého manželství (ale i jakéhokoliv jiného vztahu) je třeba čas. A samozřejmě to musí být společné dílo obou.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Jestliže chci něco řešit, musím vědět, KDE JE CHYBA. Jaká je příčina krizí a napětí. Ale je třeba si přiznat opravdový důvod. To není problém s bydlením, málo peněz, rozdíl ve vzdělání…, protože potom by všichni, kteří mají vzpomenuté „problémy“ se museli rozvádět. Problémem může být, že nejsme ochotni stavět manželství v domnění, že vše přijde samo. Stavíme vztah na kráse, pouze sexualitě, ale potom přijde nemoc, únava, stáří… Tím opravdovým problémem ale je ještě něco jiného. Bible říká (Jer. 17,9): „Nejúskočnější ze všeho, je srdce působící zkázu“ (ČEP). A Matouš 12,35 dodává: „Z dobrého srdce vynáší dobré a naopak.“ Dovolím si příklad: někdo mačká zubní pastu na konci někdo uprostřed, dojde k dohadování s tím, že jde o princip. (Dosaď si cokoliv, třeba sklopené a nesklopené sedátko na WC). Jde opravdu o princip? Ne, jde o nezvládnutou moji pýchu, protože přece když jsem to řekl/la… Hádáme se o maličkosti, o velkých a závažných věcech se domlouváme. Před nimi máme respekt. A tak tedy sobectví, pýcha ať už se projevuje jakkoliv (Bible, Přísloví 13,10: „Pýchou působí člověk svár“), přeceňování se, podceňování se. To jsou pravé důvody manželských krizí.

Jak předcházet nebo zvládnout vzpomínané krize? Přežít? Ne. To přejde samo? Ne. Tak jak?

 • Neukvapujme se v závěrech – Bible, Kazatel 5,2: „Nebývej rychlý k mluvení…“.
 • Odložme hněv – Bible, Přísloví 15,1 „Mírná řeč odvrací hněv“.
 • Uvědomme si svůj podíl viny. Dokažme ho přiznat. To je projev síly ne slabosti.
 • Mluvme spolu, protože mlčení nic neřeší. Uvědomme si ale, že mluví i moje gesta a výraz tváře.
 • Naslouchejme druhému, nepřerušujme, neutíkejme do nemoci. Podmínkou šťastného manželství je možnost vyjádřit své názory a pocity. Tuto potřebu má každý člověk.
 • Je třeba umět odpustit Efezským 4,32 „Odpouštějte sobě vespolek.“ Umět ustoupit.
 • Nepochybujme o upřímnosti druhého.
 • Nedělejme z komára velblouda.
 • Vžijme se do druhého.
 • Řešme problém a neprotahujme ho. Bible, Efezským 4,26: „Slunce nezapadej nad hněvem vaším…“
 • Používejme pravdu, ale i lásku. Pravda bez lásky je brutální, láska bez pravdy nic neřeší.
 • Netahejme do současnosti minulost.
 • Buďme svolní ke kompromisu.
 • Nemějme před sebou tajemství. Být jedním celkem v manželství znamená, že před sebou nemáme tajnosti.
 • Nezapomínejme na opakované projevení lásky. Pohlazení, SMS s milými slovy, květiny nebo čokoláda… Každá žena touží po romantických projevech lásky, i když si to nepřipouští.
 • Nezapomínejme na vděčnost. Nic není samozřejmost. Umějme poděkovat, projevit uznání.
 • Hledejme na druhém to dobré.
 • Snažme se pochopit toho druhého. „Pane, učiň, abych se snažil víc porozumět než hledat porozumění.“ (František z Asisi)
 • Nedělejme si schválnosti. Bible, Římanům 13,10 „Láska neudělá bližnímu nic zlého.“

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Není to diplomacie, šikovnost, nadlidské úsilí.

Skutečné řešení vyžaduje hlubší změnu mne samotného, potřebujeme novou morální obrodu, která s sebou přinese i změnu hluboce zakořeněných názorů a návyků. K tomu můžeme dospět tím, že nebudeme pěstovat společenství pouze mezi sebou, ale i s Bohem. To může přinést společný smysl života a cíl, a ten má podstatný vliv na vztahy v manželství i rodině.

Žalm 127,1 „Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé“.

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Otazníky života #15 - O smrti a umírání

18. října 2023

Zaposlouchejte se do epizody O SMRTI A UMÍRÁNÍ a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Otazníky života #14 - Manželská nevěra

11. října 2023

Zaposlouchejte se do epizody MANŽELSKÁ NEVĚRA a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Otazníky života #13 - Manželská krize

4. října 2023

Zaposlouchejte se do epizody MANŽELSKÁ KRIZE a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Důstojnost člověka, a její místo v kvalitě života

25. září 2023

Má něco společného důstojnost člověka a kvalita jeho života? Jak se cítí člověk, který je ponižován, nedoceněn a zakouší pohrdání ostatních?