Úvod Magazín Rodina a děti Manželská krize

Manželská krize

Výraz manželská krize nebo také krize v manželství s sebou přináší zcela pochopitelně otázku, jak takovou krizi v manželství překonat. Dovolím si pomoci citátem z knihy Štěpána Šoltésze – Kristus a rodina str. 57, Kalich 1970: „Není recept na šťastné manželství a jen bychom uváděli lidi v omyl, kdybychom předstírali, že jim můžeme posloužit. Manželství je vždy riziko.“ A tak se může stát, že někdo přijde s elegantním návrhem řešení manželské krize, a to: neuzavírat manželství. Když neuzavřu manželství, nemůže přijít manželská krize. Hluboce se mýlí. Krize může přijít v jakémkoliv vztahu. I v partnerském. Pouze se tomu nebude říkat krize v manželství.

Jak tedy překonat krizi? Obecná odpověď neexistuje. Důvodem je skutečnost, že každá krize má svoje vlastní důvody. A kolik je důvodů, tolik je také možných řešení. Důvodem napětí je totiž skutečnost, že do vztahu vstupujeme s odlišností darů, povahy, způsobu života, temperamentu, výchovy, prostředí, někdy i kultury. A jinou věcí je, že nejsme imunní proti zlému, proti hříchu. Přesto ale existují určité obecné zákonitosti, které pomohou se krizi vyhnout, a také mohou být i ukazatelem kudy je možná cesta z krize ven. Nesoulad není tragický. Tragické je, když se problémy neřeší, nebo řeší špatně. A to únikem, rezignací, přežíváním atd. Tak co tedy s tím?

O dobrý vztah je třeba bojovat, porvat se o něj, CHTÍT JEJ, ne se vzdávat při prvním zklamání a neúspěchu. A to je to, co se dnes už nenosí. Dnes požadujeme všechno, ihned a bez námahy. K vybudování dobrého manželství (ale i jakéhokoliv jiného vztahu) je třeba čas. A samozřejmě to musí být společné dílo obou.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Jestliže chci něco řešit, musím vědět, KDE JE CHYBA. Jaká je příčina krizí a napětí. Ale je třeba si přiznat opravdový důvod. To není problém s bydlením, málo peněz, rozdíl ve vzdělání…, protože potom by všichni, kteří mají vzpomenuté „problémy“ se museli rozvádět. Problémem může být, že nejsme ochotni stavět manželství v domnění, že vše přijde samo. Stavíme vztah na kráse, pouze sexualitě, ale potom přijde nemoc, únava, stáří… Tím opravdovým problémem ale je ještě něco jiného. Bible říká (Jer. 17,9): „Nejúskočnější ze všeho, je srdce působící zkázu“ (ČEP). A Matouš 12,35 dodává: „Z dobrého srdce vynáší dobré a naopak.“ Dovolím si příklad: někdo mačká zubní pastu na konci někdo uprostřed, dojde k dohadování s tím, že jde o princip. (Dosaď si cokoliv, třeba sklopené a nesklopené sedátko na WC). Jde opravdu o princip? Ne, jde o nezvládnutou moji pýchu, protože přece když jsem to řekl/la… Hádáme se o maličkosti, o velkých a závažných věcech se domlouváme. Před nimi máme respekt. A tak tedy sobectví, pýcha ať už se projevuje jakkoliv (Bible, Přísloví 13,10: „Pýchou působí člověk svár“), přeceňování se, podceňování se. To jsou pravé důvody manželských krizí.

Jak předcházet nebo zvládnout vzpomínané krize? Přežít? Ne. To přejde samo? Ne. Tak jak?

 • Neukvapujme se v závěrech – Bible, Kazatel 5,2: „Nebývej rychlý k mluvení…“.
 • Odložme hněv – Bible, Přísloví 15,1 „Mírná řeč odvrací hněv“.
 • Uvědomme si svůj podíl viny. Dokažme ho přiznat. To je projev síly ne slabosti.
 • Mluvme spolu, protože mlčení nic neřeší. Uvědomme si ale, že mluví i moje gesta a výraz tváře.
 • Naslouchejme druhému, nepřerušujme, neutíkejme do nemoci. Podmínkou šťastného manželství je možnost vyjádřit své názory a pocity. Tuto potřebu má každý člověk.
 • Je třeba umět odpustit Efezským 4,32 „Odpouštějte sobě vespolek.“ Umět ustoupit.
 • Nepochybujme o upřímnosti druhého.
 • Nedělejme z komára velblouda.
 • Vžijme se do druhého.
 • Řešme problém a neprotahujme ho. Bible, Efezským 4,26: „Slunce nezapadej nad hněvem vaším…“
 • Používejme pravdu, ale i lásku. Pravda bez lásky je brutální, láska bez pravdy nic neřeší.
 • Netahejme do současnosti minulost.
 • Buďme svolní ke kompromisu.
 • Nemějme před sebou tajemství. Být jedním celkem v manželství znamená, že před sebou nemáme tajnosti.
 • Nezapomínejme na opakované projevení lásky. Pohlazení, SMS s milými slovy, květiny nebo čokoláda… Každá žena touží po romantických projevech lásky, i když si to nepřipouští.
 • Nezapomínejme na vděčnost. Nic není samozřejmost. Umějme poděkovat, projevit uznání.
 • Hledejme na druhém to dobré.
 • Snažme se pochopit toho druhého. „Pane, učiň, abych se snažil víc porozumět než hledat porozumění.“ (František z Asisi)
 • Nedělejme si schválnosti. Bible, Římanům 13,10 „Láska neudělá bližnímu nic zlého.“

A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Není to diplomacie, šikovnost, nadlidské úsilí.

Skutečné řešení vyžaduje hlubší změnu mne samotného, potřebujeme novou morální obrodu, která s sebou přinese i změnu hluboce zakořeněných názorů a návyků. K tomu můžeme dospět tím, že nebudeme pěstovat společenství pouze mezi sebou, ale i s Bohem. To může přinést společný smysl života a cíl, a ten má podstatný vliv na vztahy v manželství i rodině.

Žalm 127,1 „Pokud Hospodin nebuduje dům, marně se na něm namáhají stavitelé“.

Jan Dymáček
Redakce Genesis Era

Související články

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.

Lásku dát, lásku brát

8. března 2024

Toužíme po tom býti milováni. O to zda upřímně milujeme, se už tolik nestaráme. Máme-li mít stálou lásku, je však třeba lásku také dávat, ne pouze brát.