Úvod Magazín Bůh a Bible Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé

Mnoho lidí touží vědět, co se s námi stane po smrti. V dnešní době na toto téma existuje mnoho (často protichůdných) názorů. Může se tak zdát jako naprosto přirozené uvažovat o tom, kam půjde naše duše a co s ní bude až zemřeme. Má to ale malý háček – toto uvažování má původ v dualistickém smýšlení o životě, smrti i člověku. Existuje však ještě jiné paradigma – holistické, v jehož rámci toto uvažování nemá místo ani smysl.1 Abychom mohli blíže porozumět tomu, co je to modlitba za zemřelé a jak k ní přistupovat, je nutné prozkoumat termíny modlitba, člověk a smrt v kontextu holistického a dualistického pojetí.

Prosba, nebo rozhovor?

Modlitba za zemřelé je jednou z tzv. přímluvných modliteb. Jak napovídá její zařazení, účelem je přimlouvat se u Pána za své zemřelé a prosit ho, aby vyhověl našim požadavkům.2

Ovšem podle Bible by měl smyslem modlitby být rozhovor a společenství s Bohem, nikoli úpěnlivá prosba, aby On vykonal to, oč prosíme. V tomto smyslu jde o nástroj komunikace s Bohem.3

Text jedné z modliteb za zemřelé zní například takto:
„Bože, Stvořiteli a Vykupiteli všech věrných zemřelých, račiž se nad dušemi služebníkův a služebnic svých smilovati, aby odpuštění hříchů, kterého se za živa stále dovolávali, zbožnou přímluvou naší účastnými se stali. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.“

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Tato konkrétní modlitba bývá používána v den zemřelých (Dušičky).4 Abychom se ale mohli za zemřelé modlit, je nutná víra v místo, kam lidé po své smrti odcházejí. Tím je pro nereformované církve Očistec. Ten ovšem není v Bibli zakotven, a není možné z Bible jeho existenci dokázat. Existuje pouze několik málo zmínek ve Starozákonních a Novozákonních textech, které byly ve prospěch Očistce interpretovány.5

Po spánku přichází odměna

Abychom ale mohli skutečně odpovědět na otázku, co se stane s člověkem po smrti, musíme si vyložit, co je to člověk podle Bible. Stvořil jej Hospodin, se všemi tělesnými náležitostmi, do nichž vdechl život. Tedy až tímto „dechem života“ se stvořené tělo mění v živoucí bytost. Bible tedy vyznává holistický přístup a nahlíží člověka jako celistvou jednotku. Tělo a duše jsou dvě neoddělitelné části.

Smrt pak lze definovat jako opak Stvoření – jde tedy o přerušení života. Lidé, svou podstatou smrtelní, nemaje v sobě zdroj života, nemohou tedy po své smrti někde být a cokoliv prožívat. Zdroj života, a tedy nesmrtelnost, náleží pouze Pánu. To, že dnes spousty lidí věří, že po smrti skutečně nezemřou, ale budou pokračovat jen na jiné úrovni, je satanovou největší lží.

To nicméně neznamená, že by smrt znamenala definitivní konec. Ježíš Kristus ji nazývá spánkem. Během tohoto spánku všichni čekají na Vzkříšení. V tomto smyslu je tedy smrt požehnáním – odpočineme si od práce a čekáme na svou odměnu, která přijde právě až se Vzkříšením, nikoli ihned po smrti. To nastane na konci věků s návratem našeho Pána Ježíše Krista na zem. Odměnou pro věřící je pak právě nesmrtelnost.6

Jediná naděje

Bible se tedy nikde nezmiňuje o nesmrtelnosti duše či o tom, že by duše byla svébytná inteligentní entita oddělitelná od těla, která po jeho smrti někde dále žije, cítí a myslí. To je důsledkem dualistického myšlení, které bylo do křesťanství přejato od Platona a převažuje mezi křesťany dodnes. A proto, že duše bez těla nemůže existovat, neodchází tedy nikam po jeho skonu a neoplývá přetrvávajícím vědomím, modlit se za zemřelé postrádá smyslu. Bible naopak zakazuje jakkoliv se s mrtvými spojovat, spiritismus je falešný.7 Víra v nesmrtelnost duše totiž vylučuje Vzkříšení. Tedy i přesto, že smrt je těžká a smutná, zrcadlí se v ní cosi pro nás velmi přínosného – připomínka toho, že sami v sobě si život neneseme, nýbrž závisíme na Bohu. Zemřít mladý proto není takovou trágedií jako zemřít vzbouřen proti Pánu. Protože naděje na Vzkříšení a nesmrtelnost je jedině v Kristu. Aneb „Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít“.8

Redakce Genesis Era

Související články

Jak daleko a na co se díváme? 15/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pilátovo referendum 14/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Mlčí Bůh? 13/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Pocit viny: břemeno, nebo dar? 12/15 | Vrabcova píseň o naději

7. června 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.