Úvod Magazín Rodina a děti Prevence jako předcházení pádu

Prevence jako předcházení pádu

Obvykle se o prevenci hovoří v souvislosti s lidským zdravím. Jde o předcházení nemocem, a na to se v současné době klade velký důraz. Vést společnost k ochraně svého vlastního zdraví je jistě žádoucí, protože prevence je nebolestivá, bez jakýkoliv následků a také nejlevnější. Proto zdravotní pojišťovny hradí řadu věcí, které se k preventivnímu opatření řadí.

Když si ale najdeme definici slova prevence, potom zjistíme, že prevence je slovo odvozené z latinského slova praeventus, což znamená zákrok předem…, jde o předcházení negativním důsledkům některých nežádoucích jevů…, že je to aktivní ovlivňování rizikových faktorů. A ještě jinak: že to je soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. A z toho vyplývá, že prevence se netýká pouze zdravotních záležitostí, ale že je nezbytná i v jiných souvislostech lidského života. Ona totiž předznamenává kvalitu budoucího života.

Bible říká: „Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby?“ (Lukáš 14,28) „Srovnej stezku pro svůj krok, všechny tvé cesty ať jsou připravené.“ (Přísloví 4,26) A tak hovoří stejně tak o prevenci. A já jsem přesvědčen, že prevence je jedna z nejdůležitějších věcí v lidském životě, ale také ta, která se dnes nejvíce opomíjí.

Mimo jiné se dlouhá léta zabývám vztahovým poradenstvím. A žel musím konstatovat, že mnohá nedorozumění a z toho plynoucí až eventuální rozchod, mají kořen v nedostatečné prevenci, tedy v nedostatečném předjímání, v nedostatečné přípravě, v nedostatečném vzájemném poznání atd. Přece logické a normální by mělo být, že dva se poznávají, objevují povahu i temperament druhého, vnímají, jak se projevuje ten druhý vůči lidem, zdali mu mohou důvěřovat, zda mne vyhovuje jeho filozofie života atd. Je třeba si uvědomit, jestli právě s tímto partnerem chci strávit celý život, protože on/ona se v průběhu života podstatně nezmění. Pokud je to tak, že sex je bránou do vztahu, že se sestěhujeme…, a teprve potom zjistíme, že se „k sobě nehodíme“, už nás to mnohdy bolestně zasáhne, a samozřejmě nejvíce to zasáhne naše děti.

Totéž může být ale i v politice, kdy některý z politiků něco prohlásí, nebo udělá a následně je z toho ostuda, ba dokonce skandál. Příkladů bychom našli i v naší zemi dostatek.

Stejně tak to může být i v komunikaci, kterou vedeme s kýmkoliv. Vyslovíme slovo, ale to slovo už se nedá vzít zpět. Ono zaznělo, a i kdybychom je stokrát odvolali, dokonce se i omluvili, přesto je už v prostoru a ve vědomí toho, komu bylo určeno. „Ústa spěšně neotvírej, neukvapuj se v srdci…“ (Kazatel 5,1) „Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.“ (Přísloví 15,1)

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

A bylo by možné pokračovat a vstupovat do dalších oblastí života, a zjistíme, že v každé oblasti života potřebujeme moudrost a trpělivost, která povede k „předcházení negativním důsledkům některých nežádoucích jevů“.

Ale je zde ještě jedna oblast vhodná pro prevenci. A tou je celý náš průběh života. Tedy ne pouze nějaká výseč, jako jsou vztahy, komunikace, politika atd., ale celý náš život. Není úplně ojedinělé slyšet povzdech: „to kdybych býval věděl, kdo to mohl tušit“ atd. A jedná se o mnohdy naprosto zásadní záležitosti života. Bible říká: „Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. (Žalm 119, 105) Jistě, neznáme naši budoucnost, ale máme mapu, GPS, průvodce, který nás chce vést a uchránit nás mnohých zranění na duši. Proč to s Ním, s Bohem nezkusit. Král Šalamoun, o kterém se říká, že byl nesmírně moudrý, právě ten napsal biblickou knihu Kazatel. A v jejím samém závěru říká radu, která vyplynula z jeho moudrosti a celoživotních zkušeností. „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovej, na tom u člověka všechno závisí. (Kazatel 12,13).

Ano prevence je velmi důležitá. Nebylo by moudré zapojit do našeho preventivního opatření někoho, kdo je odborníkem na lidský život, kdo zná budoucnost a komu zároveň záleží na našem pokoji a dobru, protože nás má rád?

Jan Dymáček

Související články

Soužití ano, ale proč v manželství?

3. června 2024

Klasické manželství prožívá krizi a je „pouze pro téměř extrémně konzervativní lidi“. jaké jsou ony důvody pro vztah bez oddacího listu?

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.