Úvod Magazín Bůh a Bible Příběh Adama a Evy ze společenského hlediska

Příběh Adama a Evy ze společenského hlediska

Jak se dívá dnešní společnost na příběh Adama a Evy? Byl tento první manželský pár skutečným vztahovým a morálním počátkem lidstva v docela nedávné historii, jak říká Bible nebo mají pravdu evoluční antropologové, kteří o Adamovi a Evě hovoří v nejlepším případě jako o primátech žijících v milióny let vzdálené minulosti?

Ačkoliv se dnešní post-moderní společnost odklání, paradoxně často s pocitem velké úlevy a osvobození, od tradičních hodnot, jako je manželství a rodina, které jsou klíčovým sdělením Bible, tak zároveň stále častěji a bolestněji zakopává o katastrofální následky, který tento odklon zanechává na mladých generacích.

Adam a Eva jako pravzor manželství a rodiny

I když bychom jistě snadno našli psychologa či sexuologa nebo politika, který by nás chtěl přesvědčit, že je úplně jedno, v jakých příbuzenských vztazích děti vyrůstají, hlavně když nezůstanou osamocené nebo že je jedno, jestli mají tatínka a maminku nebo dvě homosexuální maminky či dva homosexuální tatínky, tak poctivá věda v oboru dětské psychologie a sexuologie prokázala nade vší pochybnost, že pro zdravý vývoj jakéhokoliv dítěte je nezbytná včasná identifikace se zřetelnými mužskými (otcovskými) a zřetelnými ženskými (mateřskými) vzory, ideálně v podání biologických rodičů.1 Ano, ideály chybí všude, to nás však neopravňuje k tomu se jich zbavovat, ať už z jakéhokoliv důvodu nebo si dokonce brát děti jako rukojmí k prosazení svých názorů.2

Odlišnost muže a ženy je úžasná a potřebná pro celou naši společnost, proto stírání rozdílů mezi mužem a ženou může sice navozovat u některých lidí pocity vyšší spravedlnosti, svobody a dlouho očekávané rovnosti mužů a žen (pozor nezaměňovat s rovnoprávností), ve skutečnost jsou to však právě tradiční odlišnosti, a nutno říci že ne pouze fyziologické a anatomické, ale také mentální, morální a duchovní, co muže přitahuje zdravým způsobem k ženě a ženu zase k muži a co vytváří ve společnosti nenahraditelný základ pro zdravé a stabilní vztahy. Pokud je tato zdravá rozdílnost muže a ženy takříkajíc pod jednou střechou, uvnitř jedné rodiny, má dítě ideální podmínky pro svůj zdravý psychický, vztahový a morální rozvoj.3

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Mnozí z nás však až příliš bolestně poznali, jak devastující následky na psychiku a morálku dítěte, ale i rodičů samotných, má např. rozvod a tzv. střídavá péče. Opět platí, že zdravé vztahy a zdravé mužské a ženské vzory rozhodují zásadním způsobem o morálním a psychickém zdraví či nemoci nás všech. Nejen proto Bůh na počátku, kdy vše bylo nejlepší a dokonalé, započal lidstvo v podobě manželství jednoho muže a jedné ženy – tedy Adamem a Evou. Pokud příběh Adama a Evy vyškrtneme ze všech našich úvah a nahradíme ho evolučním příběhem, jak z divošských tabu a zvířecích pudů vznikal milióny let zralý lidský cit a pravá manželská sexualita a celoživotní věrnost, potom se chováme jako naivní děti, které zapomněly na své rodiče a snaží se vymyslet si svůj vlastní příběh, jak se octli na tomto světě.

Manželství a rodina je bezpochyby náročný „podnik“, který nemohou řídit děti v domnění, že jejich biologická dospělost (18+) je opravňuje úplně k čemukoliv. Možná proto dnes mladí lidé do manželství neradi vstupují, protože se bojí rizik a omezení, která z toho pro ně vyplývají nebo naopak do manželství vstupují takříkajíc „po hlavě“, aby byly co nejdříve legálně z dohledu svých rodičů. Oba přístupy však většinou končí katastrofou v podobě dětí, které pak vyrůstají v neúplné a rozhádané rodině. Pak už je jen krůček k tomu, zavrhnout nenahraditelnou instituci manželství jednou provždy, a to jako příliš náročný vztah s příliš nejistým výsledkem a spolu s ním i celou Bibli.

Adam a Eva jako počátek lidské společnosti

Člověk je tvor vztahový a ke svému zdraví proto potřebuje kromě chleba především zdravé slovo, zdravé vztahy a zdravé příklady v myšlení, mluvení a jednání, a to jak v podání muže, tak i v podání ženy, kteří se milují a vzájemně doplňují a chrání. Jako křesťané věříme, že všechny tyto věci mají svůj počátek a vzor v Písmu svatém, tedy v Bibli.

Muž a žena jsou sice nejen biologickým počátkem každého člověka, a Adam s Evou pak počátek celého lidstva, ale jejich vztah je pro něj také zázemím, domovem, jistotou a životní pomocí, přesněji měl by být a může být! Pokud někdo škrtá Adama a Evu, jakožto absolutní pravzor a předlohu všech manželství a počátek jedné velké lidské rodiny, škrtá tím zároveň i své vlastní lidství a celou množinu dalších klíčových vztahů, které z něj vyrůstají a které Bůh zavedl pro naši ochranu a vedení.4

Mgr. Libor Votoček
Redakce Genesis Era

Související články

Jak dosáhnout spravedlnosti? 07/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Je Bůh mocný, nebo bezmocný? 06/15 | Vrabcova píseň o naději

24. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Co je a co není z tohoto světa? 05/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.

Kdy naděje a víra není iluzí? 04/15 | Vrabcova píseň o naději

23. května 2024

Audiokniha motivuje posluchače k tomu, aby si uvědomili, že víra v Boha, naděje a láska jsou hodnoty, se kterými stojí za to žít.