Úvod Magazín Bůh a Bible Příběh Adama a Evy ze společenského hlediska

Příběh Adama a Evy ze společenského hlediska

Jak se dívá dnešní společnost na příběh Adama a Evy? Byl tento první manželský pár skutečným vztahovým a morálním počátkem lidstva v docela nedávné historii, jak říká Bible nebo mají pravdu evoluční antropologové, kteří o Adamovi a Evě hovoří v nejlepším případě jako o primátech žijících v milióny let vzdálené minulosti?

Ačkoliv se dnešní post-moderní společnost odklání, paradoxně často s pocitem velké úlevy a osvobození, od tradičních hodnot, jako je manželství a rodina, které jsou klíčovým sdělením Bible, tak zároveň stále častěji a bolestněji zakopává o katastrofální následky, který tento odklon zanechává na mladých generacích.

Adam a Eva jako pravzor manželství a rodiny

I když bychom jistě snadno našli psychologa či sexuologa nebo politika, který by nás chtěl přesvědčit, že je úplně jedno, v jakých příbuzenských vztazích děti vyrůstají, hlavně když nezůstanou osamocené nebo že je jedno, jestli mají tatínka a maminku nebo dvě homosexuální maminky či dva homosexuální tatínky, tak poctivá věda v oboru dětské psychologie a sexuologie prokázala nade vší pochybnost, že pro zdravý vývoj jakéhokoliv dítěte je nezbytná včasná identifikace se zřetelnými mužskými (otcovskými) a zřetelnými ženskými (mateřskými) vzory, ideálně v podání biologických rodičů.1 Ano, ideály chybí všude, to nás však neopravňuje k tomu se jich zbavovat, ať už z jakéhokoliv důvodu nebo si dokonce brát děti jako rukojmí k prosazení svých názorů.2

Odlišnost muže a ženy je úžasná a potřebná pro celou naši společnost, proto stírání rozdílů mezi mužem a ženou může sice navozovat u některých lidí pocity vyšší spravedlnosti, svobody a dlouho očekávané rovnosti mužů a žen (pozor nezaměňovat s rovnoprávností), ve skutečnost jsou to však právě tradiční odlišnosti, a nutno říci že ne pouze fyziologické a anatomické, ale také mentální, morální a duchovní, co muže přitahuje zdravým způsobem k ženě a ženu zase k muži a co vytváří ve společnosti nenahraditelný základ pro zdravé a stabilní vztahy. Pokud je tato zdravá rozdílnost muže a ženy takříkajíc pod jednou střechou, uvnitř jedné rodiny, má dítě ideální podmínky pro svůj zdravý psychický, vztahový a morální rozvoj.3

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Mnozí z nás však až příliš bolestně poznali, jak devastující následky na psychiku a morálku dítěte, ale i rodičů samotných, má např. rozvod a tzv. střídavá péče. Opět platí, že zdravé vztahy a zdravé mužské a ženské vzory rozhodují zásadním způsobem o morálním a psychickém zdraví či nemoci nás všech. Nejen proto Bůh na počátku, kdy vše bylo nejlepší a dokonalé, započal lidstvo v podobě manželství jednoho muže a jedné ženy – tedy Adamem a Evou. Pokud příběh Adama a Evy vyškrtneme ze všech našich úvah a nahradíme ho evolučním příběhem, jak z divošských tabu a zvířecích pudů vznikal milióny let zralý lidský cit a pravá manželská sexualita a celoživotní věrnost, potom se chováme jako naivní děti, které zapomněly na své rodiče a snaží se vymyslet si svůj vlastní příběh, jak se octli na tomto světě.

Manželství a rodina je bezpochyby náročný „podnik“, který nemohou řídit děti v domnění, že jejich biologická dospělost (18+) je opravňuje úplně k čemukoliv. Možná proto dnes mladí lidé do manželství neradi vstupují, protože se bojí rizik a omezení, která z toho pro ně vyplývají nebo naopak do manželství vstupují takříkajíc „po hlavě“, aby byly co nejdříve legálně z dohledu svých rodičů. Oba přístupy však většinou končí katastrofou v podobě dětí, které pak vyrůstají v neúplné a rozhádané rodině. Pak už je jen krůček k tomu, zavrhnout nenahraditelnou instituci manželství jednou provždy, a to jako příliš náročný vztah s příliš nejistým výsledkem a spolu s ním i celou Bibli.

Adam a Eva jako počátek lidské společnosti

Člověk je tvor vztahový a ke svému zdraví proto potřebuje kromě chleba především zdravé slovo, zdravé vztahy a zdravé příklady v myšlení, mluvení a jednání, a to jak v podání muže, tak i v podání ženy, kteří se milují a vzájemně doplňují a chrání. Jako křesťané věříme, že všechny tyto věci mají svůj počátek a vzor v Písmu svatém, tedy v Bibli.

Muž a žena jsou sice nejen biologickým počátkem každého člověka, a Adam s Evou pak počátek celého lidstva, ale jejich vztah je pro něj také zázemím, domovem, jistotou a životní pomocí, přesněji měl by být a může být! Pokud někdo škrtá Adama a Evu, jakožto absolutní pravzor a předlohu všech manželství a počátek jedné velké lidské rodiny, škrtá tím zároveň i své vlastní lidství a celou množinu dalších klíčových vztahů, které z něj vyrůstají a které Bůh zavedl pro naši ochranu a vedení.4

Mgr. Libor Votoček
Redakce Genesis Era

Související články

Malachiáš

6. prosince 2023

Lidé v době Malachiáše žili v klidu a míru. To je ale svedlo k neúctě vůči Bohu, což dokazovali slovy i činy.

Nebiblická křesťanská proroctví - William Miller (1782-1849)

29. listopadu 2023

Miller začal své proroctví šířit prostřednictvím tisku a kázání a získal řadu stoupenců. Klíčovým se stalo periodikum Signs of the times.

Nebiblická křesťanská proroctví

22. listopadu 2023

Proroctví hrála významnou roli ve starověkých kulturách, například ve starověké Číně, Persii nebo ve Starověkém Řecku.

Buďme vděčni, že můžeme být vděčni

20. listopadu 2023

Projevy vděčnosti mají vliv na naši náladu a duševní pohodu. Prokázalo se, že vděčnost snižuje projevy deprese a úzkosti.