Úvod Magazín Bůh a Bible SEBEPOZNÁNÍ – možný klíč ke spokojenému životu

SEBEPOZNÁNÍ – možný klíč ke spokojenému životu

Obvykle chceme, a někteří velmi rádi, poznat svoje okolí, svoje blízké a samozřejmě nejvíce pak svého partnera nebo partnerku. A je to jistě důležité, protože neznalost například budoucího partnera, partnerky nám neumožňuje se svobodně a odpovědně rozhodnout pro navázání nebo nenavázání vztahu. Je jistě důležité poznat společnost, kolektiv, ve kterém se pohybuji, protože on se nějak projevuje, a mne tím ovlivňuje. A já se musím rozhodnout, zdali chci být součástí právě takového kolektivu. A bylo by možné jistě pokračovat v popisu toho, co vytváří nebo alespoň dotváří spokojenost v našem životě. Vedle toho, co je mimo nás, jsme tady ještě my sami, kteří mají největší vliv na kvalitu svého vlastního života. Nemám teď na mysli zahleděnost do sebe, kdy jsem egoisticky středem všeho a všech. Mám na mysli proces, kterému se říká sebepoznání. Proč sebepoznání?

Objevení sama sebe je pro nás důležité, protože je nutné, abychom pochopili svoji hodnotu i hodnoty obecně, abychom pochopili a přijali svoje místo ve společnosti, abychom dokázali vědomě řídit svůj život, uvědomili si, co je v životě důležité, co od života chceme, jakou si představujeme budoucnost, jaké jsou naše silné, ale i slabé stránky, naše schopnosti, naše zájmy, naše priority atd. Samozřejmě mohou přijít pochybnosti a také nesouhlas s tím, co objevíme při sebepoznávání, protože se nechceme spokojit s tím, že máme pouze na to a na to, že jsme dobří pouze v tomto, a ne ve všem, že máme silné stránky, ale žel i stránky slabé atd. Vnímejme hodnocení nás od ostatních, vnímejme co nám dělá radost a co starost, z čeho máme obavy, uvědomme si, o čem nejvíce přemýšlíme, na co stačíme a na co eventuálně nestačíme atd. A pokud všechno v sobě objevíme, uvědomíme si to, stejně jako se přijmeme právě takoví, jací jsme, pomůže nám to nasměrovat náš život správným směrem. Nebudeme se ani přeceňovat, ani podceňovat, najdeme správnou výši své životní úrovně, nejdeme si zaměstnání odpovídající našim schopnostem, najdeme si partnera, který bude sdílet stejné hodnoty jako my, postavíme si priority ne takové, které staví společnost, ale které my považujeme za opravdové hodnoty.

Jsem přesvědčen, že král Šalamoun, který napsal biblickou knihu Kazatel nám dává následováníhodný příklad takového sebepoznávání. On přemýšlel o sobě, svém životě, svých postojích, přáních, snech a také o všem, co si jako král dopřával, a co mu to přineslo. A opravdu si dopřával všechno: „Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady…, zřídil vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň…, stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato… opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou; nadto při mně stála má moudrost. V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodepřel žádnou radost“. (Kazatel 2,4-10) A potom přichází prozření: „Jaký užitek má člověk ze všeho svého pachtění, z toho, jak se pod sluncem pachtí?“ (Kazatel 1,3) A doslov: „Závěr všeho, co jsi slyšel: Boha se boj a jeho přikázání zachovávej; na tom u člověka všechno závisí“. (12,12-13)

Jan Dymáček

Související články

Desatero – 7. přikázání

22. dubna 2024

Sedmé přikázání není umístěno mezi přikázání nezabiješ a nepokradeš náhodou. Stejně vážně bychom měli brát i důležitost přikázání sedmého.

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Chci vám dát naději do budoucnosti

5. dubna 2024

Naděje je v dnešní době nedostatkovým zbožím. Stejně ani já nemám možnost s jistotou slíbit, že bude lépe. Kde však můžeme naději hledat?

Jakou stopu za sebou v životě zanechávám?

1. dubna 2024

Charakter je tím, co vytváří stopu, kterou za sebou zanecháváme. Rád bych se zmínil o jednom muži a o jeho stopě, kterou za sebou zanechal.