Úvod Magazín Rodina a děti Šťastné a úspěšné manželství

Šťastné a úspěšné manželství

Celoživotní zkušenost

K plnému a hlubokému porozumění toho, co je manželský vztah, dozrávají partneři v průběhu celého svého života. Lidé na prahu manželství vstupují vlastně do školy, která v tomto životě nikdy nekončí.

Ani ti nejzodpovědnější a nejrozvážnější partneři nebývají při svatbě naprosto jednotní. Ke skutečnému spojení obou partnerů v manželství dochází teprve v následujících letech. Život přináší novomanželům i problémy a starosti a jejich romantické představy o manželství se začínají rozplývat. Poznávají jeden druhého tak, jak se dříve poznat nemohli. První léta po svatbě jsou pro ně velmi kritická. Štěstí a smysluplnost celého jejich budoucího života závisí na tom, pro jaký způsob života se v této době rozhodnou. I když jeden na druhém často nachází slabosti a chyby, které dosud netušili, srdce, která spojuje láska, si na partnerovi všímají především stále nových a nových předností. To, co na druhém objevíme, záleží na nás samých – na našem postoji, na atmosféře, kterou kolem sebe šíříme.

Láska prochází zkouškou a roste

Cit může být čistý jak křišťál, krásný a ryzí, a přesto může být povrchní, protože neprošel žádnou zkouškou. Kristus má být pro nás ve všem vždy tím nejlepším, prvním i posledním. Máme na něho stále hledět. Naše láska k němu bude procházet různými zkouškami, ale právě proto bude den ze dne hlubší a silnější. A čím více budeme milovat Krista, tím více a opravdověji budeme milovat jeden druhého.

V životě přicházejí různé těžkosti, problémy a překážky. Ani jeden z partnerů by si však neměl připustit myšlenku, že jejich sňatek byl omylem nebo zklamáním. Oba by se měli snažit být jeden druhému vším a i nadále si prokazovat něžné pozornosti. Ze všech sil se podporujte v životním boji. Dělejte vše pro to, aby druhý byl šťastný. Buďte k sobě ohleduplní, laskaví a shovívaví. Pak nebude manželství znamenat konec lásky, ale bude se jevit tak, jako by v něm láska teprve začínala. Teplo skutečného přátelství a lásky je symbolem nebeské radosti.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Rada umíněným manželům

Ani jeden z manželů by neměl usilovat o nadvládu. Bůh v tomto směru stanovil zásadu, kterou se oba partneři mají řídit. Muž má pečovat o ženu jako Kristus o církev a žena si má muže vážit a milovat ho. Oba by měli pěstovat a neustále rozvíjet vzájemnou laskavost a jednat tak, aby jeden druhému neubližovali a nezarmucovali ho.

Nikdy nenuťte partnera, aby dělal to, co si sami přejete. Tak byste si vzájemnou lásku neudrželi. Projevy neústupnosti ničí pokoj a štěstí v rodině. Manželství nemá být vzájemným soupeřením. To by manželům štěstí nepřineslo. Naopak, mají být k sobě laskaví a vlídní, jeden druhému ustoupit a vyjít si vzájemně vstříc. Pečlivě važte každé slovo, protože jím můžeme způsobit mnoho dobrého, ale i zlého. Nikdy na sebe nezvyšujte hlas. Váš společný život by měl být naplněn vůní Kristova života.

Láska musí být vidět

Mnoho lidí si myslí, že dát najevo lásku je slabost. Zůstávají proto odměření a tím od sebe druhé odpuzují. Takové jednání však jen narušuje vzájemné vztahy. Když v sobě potlačujeme ušlechtilé city, odumírají. Srdce pak zůstává prázdné a chladné. Toho bychom se měli vyvarovat. Láska bez něžností dlouho nevydrží. Nikdy nepřipusťme, aby náš partner trpěl nedostatkem laskavosti a pochopení.

Je lepší lásku dávat než ji vyžadovat. Rozvíjejme své dobré vlastnosti a snažme se co nejrychleji rozpoznat dobré vlastnosti svého partnera. Vědomí, že si člověka někdo váží, je úžasným povzbuzením a dává mu pocit uspokojení. Pochopení a úcta ho podporují ve snaze být lepším a láska, která ho vede k ušlechtilým cílům, pak sama roste.

Dobrá žena a matka

Žena, která je matkou, se nesmí nechat pohltit pouhou domácí dřinou. Měla by si najít čas i na čtení a sebevzdělávání, aby byla dobrou partnerkou manželovi a aby udržela krok s duševním rozvojem svých dětí. Měla by rozumně využít všech příležitostí, které zatím má, aby působila na své blízké a vedla je k lepšímu životu. Potřebuje si ale také najít čas, aby mohla udržovat těsné společenství a přátelství se svým Spasitelem. Maminky, studujte Boží slovo, choďte s dětmi na procházky a v přírodě je učte o Bohu, ukazujte jim krásu věcí, které stvořil.

Žena by měla být radostná a optimistická, rozhodně nemá trávit všechen čas nekonečným šitím, ale udělat z večera příjemnou chvíli, kdy se celá rodina sejde po celodenní práci. Mnoho mužů by pak dalo přednost společnosti v kruhu své rodiny před návštěvou klubu nebo hospody. Spousta dětí by se netoulala po ulicích. Tak by se zachránilo mnoho děvčat před lehkomyslnou a špatnou společností. Domov by byl pro rodiče i děti celoživotním požehnáním. A právě takový byl Boží záměr.

Síla vzájemné lásky a shovívavosti

Bez vzájemné lásky a shovívavosti nemůže žádná síla udržet partnery v křesťanském svazku. Boží slovo nás učí, že manželské vztahy by měly být pevné, něžné, ryzí a ušlechtilé. Měly by do života vdechovat duchovní sílu, aby oba partneři mohli být jeden druhému na zemi vším. Ten, kdo bude žít podle Boží vůle, nalezne nebe na zemi a Boha ve svém životě.

Lidé mohou dosáhnout Božího ideálu, jestliže přijmou Krista jako svého pomocníka. Když se mu v lásce a důvěře odevzdají, vykoná pro ně ve své milosti to, co by lidská moudrost nikdy nedokázala. Jeho prozřetelnost může spojit jejich srdce nebeskými pouty. Láska pak nebude jen výměnou něžných a lichotivých slov. Nebeský stav tká totiž mnohem lepší a pevnější tkaninu než stavy pozemské. Není to pouze slabé hedvábí, ale pevně utkaná látka, která vydrží a snese i zkoušky a utrpení. Tak se srdce manželů spojí pouty věčné lásky.

(Z knihy WHITE, Ellen Gould Harmon. Šťastný domov. Vydání druhé. Praha: Advent-Orion, spol. s r.o., 2020. 253 stran. ISBN 978-80-7172-598-5. Str. 29-34)

Související články

Role muže a ženy ve vztahu II. - role ženy

27. května 2024

Někdo řekl, že ruka, která houpe kolébkou, vládne světu. Jak úžasný má vliv žena na svého muže. A kdo má vliv, má také odpovědnost.

Zamilovanost a láska

6. května 2024

Jaký je rozdíl mezi pouhou přitažlivostí, zamilovaností a pravou láskou? Jakým způsobem založit vztah na upřímné lásce?

Role muže a ženy ve vztahu I. - role muže

19. dubna 2024

Jak se má projevovat muž? Trávit spolu s rodinou kvalitní čas. Sdílet se, vyměňovat pocity. Musí jít o lásku, která je vyjádřena činy.

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.