Úvod Magazín Rodina a děti Svoboda a pravda

Svoboda a pravda

Svoboda je vedle daru života a zdraví nejdůležitější hodnotou, kterou jako lidé máme. Tím jistě nechci zatlačit do pozadí další důležité skutečnosti, ale je pravda, že z důvodu získání svobody jsme ochotní mnohdy obětovat jak zdraví, tak dokonce i život. O svobodě bylo mnoho napsáno, a jistě by bylo možné ještě mnohé napsat. Napsat o nutnosti svobody pro smysluplný život, o tom, že svoboda se pojí s odpovědností, že svoboda není bezbřehá a není možné si jí zaměňovat s anarchií, že svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka atd.

Rád bych ale ještě ukázal na další důležitý aspekt, který se se svobodou pojí. A i když to bude pro někoho zvláštní, chci vycházet z biblického verše Janova evangelia 8,32: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“. Jsou to Kristova slova, a otázkou je, co nám chtějí sdělit.

Když hovoříme o svobodě, potom hovoříme o svobodě cestování, svobodě slova, svobodě rozhodování, náboženské svobodě atd. Ale je zde ještě jiná svoboda a nesvoboda člověka. Dovolím si otázku: může se svobodně rozhodovat člověk, který má buď nedostatek informací, neúplné informace, nebo dokonce nepravdivé informace? Každý se přece rozhoduje na základě nějakého poznání, nějakých informací. A pokud nejsou objektivní, korektní, úplné a pravdivé, potom může dojít k naprosto mylným závěrům, které mohou negativně ovlivnit jeho život. Důvodem není nesvoboda, ale kvalita informací, na základě kterých se člověk rozhoduje a jedná. Takové informace mu nedovolí se v objektivním slova smyslu svobodně rozhodovat. Dnes se často setkáváme s tak zvanými konspiračními teoriemi, které jsou nepravdami a zavádí společnost do nesvobody způsobené neznalostí pravdy. A samozřejmě to cítíme jako něco negativního a nežádoucího. Známý americký evangelista Billy Graham (1918-2018), jeden z největších evangelistů 20. století, který byl během své kariéry duchovním rádcem řady amerických prezidentů, řekl:

„Do světa poblouznění, nepokojů, hříchu, magie, mytologie, osudovosti a spousty filosofií… zaznívá pravda Bible… a ta mě činí svobodným od všech těchto nepravd a polopravd.“

Já se nemusím seznamovat se všemi nepravdami, abych mohl dospět k pravdě. Nemusím znát všechny formy falzifikátů bankovek, stačí mně znát bankovku pravou, a všechny ostatní mohu vyloučit. Znalost pravdy mě osvobozuje od všech nepravd. Bible říká, že: „když vás Syn vysvobodí budete s k u t e č n ě svobodni“.

Jinou věcí je, že pravda nás osvobodí od nesvobody vyplývající z přišlého strachu. Vzpomínám na noc, kdy mne manželka probudila s tím, že nad námi v podkroví někdo chodí. Zpočátku jsem tomu nevěřil, ale poté jsem kroky uslyšel i já. Samozřejmě jsem měl obavu. Kdo to je a co chce. Když jsem vyšel o poschodí výš, potom jsem viděl světlo, které pronikalo pod dveřmi. Bylo jasné, že tam někdo je. Po (se strachem) otevření dveří jsem zjistil, že tam je student-nájemník, který mimořádně přišel do svého pronajatého pokoje i o prázdninách. A tehdy přišla obrovská úleva. Poznání pravdy mě velmi výrazně osvobodilo od strachu. Mnoho lidí v souvislosti s válkou na Ukrajině přemýšlí se strachem nad tím, zda-li se válka nerozšíří, a nestane se celosvětovým konfliktem, který může vést až k zániku života na zemi. Nestane! Jak to mohu tvrdit? Bible jasně říká: (Zjevení Jana 1,18) „neboj se. Já jsem první i poslední…“ A nyní budu již pouze parafrázovat biblické texty: Já ukončím dějiny světa, tato záležitost je v mých rukou. Ježíšův druhý příchod na naši zemi ukončí tuto etapu dějin, aby mohla nastat další etapa, a tou je království Boží pro ty, kteří si je přejí. Znalost pravdy nás osvobozuje od strachu.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Ještě jinou skutečnost můžeme vidět v souvislosti s pravdou, která nás osvobodí. Člověk se může cítit nesvobodný tím, že se vnímá jako neschopný, nedoceněný, zatížený špatným svědomím, osamělý, bezradný a bylo by jistě možné pokračovat. Je z takové situace východiště? Ano, je. Bible nám totiž říká:

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl (Jeremiáš 29,11-14)

Někdo považuje Boha za vybájenou postavu, jiný za neschopného až senilního stařečka, a opět jiný za tyrana. Nic z toho není pravda, protože skutečnost je jiná. A pokud člověk pozná a příjme tuto pravdu, potom se zbaví nesvobody, kterou jsem již vzpomínal. Není to úžasné? Někdo řekl: „Nepocítíte svobodu, dokud se neoctnete v zajetí víry v Boha.“ Zvláštní paradox, protože se mluví o svobodě v zajetí.

Ale pravá svoboda může být pouze v „zajetí“ pravdy.

Jan Dymáček

Související články

Jak předcházet rozvodům? | psycholog PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

12. března 2024

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. odhaluje, jak je možné předcházet rozvodům.

Lásku dát, lásku brát

8. března 2024

Toužíme po tom býti milováni. O to zda upřímně milujeme, se už tolik nestaráme. Máme-li mít stálou lásku, je však třeba lásku také dávat, ne pouze brát.

Spiritualita v manželství

7. března 2024

K překonání krize v manželství je mnohdy třeba víc než jenom zdravý rozum. Skutečné řešení vyžaduje mnohdy hlubší změnu, a to změnu duchovní povahy.

Století 21 #59 - Nancy Wilson - život manželky Teda N. C. Wilsona

15. ledna 2024

O křesťanské výchově dětí a životě manželky předsedy Generální konference Církve adventistů sedmého dne.