Úvod Magazín Rodina a děti Svoboda a pravda

Svoboda a pravda

Svoboda je vedle daru života a zdraví nejdůležitější hodnotou, kterou jako lidé máme. Tím jistě nechci zatlačit do pozadí další důležité skutečnosti, ale je pravda, že z důvodu získání svobody jsme ochotní mnohdy obětovat jak zdraví, tak dokonce i život. O svobodě bylo mnoho napsáno, a jistě by bylo možné ještě mnohé napsat. Napsat o nutnosti svobody pro smysluplný život, o tom, že svoboda se pojí s odpovědností, že svoboda není bezbřehá a není možné si jí zaměňovat s anarchií, že svoboda člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého člověka atd.

Rád bych ale ještě ukázal na další důležitý aspekt, který se se svobodou pojí. A i když to bude pro někoho zvláštní, chci vycházet z biblického verše Janova evangelia 8,32: „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“. Jsou to Kristova slova, a otázkou je, co nám chtějí sdělit.

Když hovoříme o svobodě, potom hovoříme o svobodě cestování, svobodě slova, svobodě rozhodování, náboženské svobodě atd. Ale je zde ještě jiná svoboda a nesvoboda člověka. Dovolím si otázku: může se svobodně rozhodovat člověk, který má buď nedostatek informací, neúplné informace, nebo dokonce nepravdivé informace? Každý se přece rozhoduje na základě nějakého poznání, nějakých informací. A pokud nejsou objektivní, korektní, úplné a pravdivé, potom může dojít k naprosto mylným závěrům, které mohou negativně ovlivnit jeho život. Důvodem není nesvoboda, ale kvalita informací, na základě kterých se člověk rozhoduje a jedná. Takové informace mu nedovolí se v objektivním slova smyslu svobodně rozhodovat. Dnes se často setkáváme s tak zvanými konspiračními teoriemi, které jsou nepravdami a zavádí společnost do nesvobody způsobené neznalostí pravdy. A samozřejmě to cítíme jako něco negativního a nežádoucího. Známý americký evangelista Billy Graham (1918-2018), jeden z největších evangelistů 20. století, který byl během své kariéry duchovním rádcem řady amerických prezidentů, řekl:

„Do světa poblouznění, nepokojů, hříchu, magie, mytologie, osudovosti a spousty filosofií… zaznívá pravda Bible… a ta mě činí svobodným od všech těchto nepravd a polopravd.“

Já se nemusím seznamovat se všemi nepravdami, abych mohl dospět k pravdě. Nemusím znát všechny formy falzifikátů bankovek, stačí mně znát bankovku pravou, a všechny ostatní mohu vyloučit. Znalost pravdy mě osvobozuje od všech nepravd. Bible říká, že: „když vás Syn vysvobodí budete s k u t e č n ě svobodni“.

Jinou věcí je, že pravda nás osvobodí od nesvobody vyplývající z přišlého strachu. Vzpomínám na noc, kdy mne manželka probudila s tím, že nad námi v podkroví někdo chodí. Zpočátku jsem tomu nevěřil, ale poté jsem kroky uslyšel i já. Samozřejmě jsem měl obavu. Kdo to je a co chce. Když jsem vyšel o poschodí výš, potom jsem viděl světlo, které pronikalo pod dveřmi. Bylo jasné, že tam někdo je. Po (se strachem) otevření dveří jsem zjistil, že tam je student-nájemník, který mimořádně přišel do svého pronajatého pokoje i o prázdninách. A tehdy přišla obrovská úleva. Poznání pravdy mě velmi výrazně osvobodilo od strachu. Mnoho lidí v souvislosti s válkou na Ukrajině přemýšlí se strachem nad tím, zda-li se válka nerozšíří, a nestane se celosvětovým konfliktem, který může vést až k zániku života na zemi. Nestane! Jak to mohu tvrdit? Bible jasně říká: (Zjevení Jana 1,18) „neboj se. Já jsem první i poslední…“ A nyní budu již pouze parafrázovat biblické texty: Já ukončím dějiny světa, tato záležitost je v mých rukou. Ježíšův druhý příchod na naši zemi ukončí tuto etapu dějin, aby mohla nastat další etapa, a tou je království Boží pro ty, kteří si je přejí. Znalost pravdy nás osvobozuje od strachu.

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Ještě jinou skutečnost můžeme vidět v souvislosti s pravdou, která nás osvobodí. Člověk se může cítit nesvobodný tím, že se vnímá jako neschopný, nedoceněný, zatížený špatným svědomím, osamělý, bezradný a bylo by jistě možné pokračovat. Je z takové situace východiště? Ano, je. Bible nám totiž říká:

„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl (Jeremiáš 29,11-14)

Někdo považuje Boha za vybájenou postavu, jiný za neschopného až senilního stařečka, a opět jiný za tyrana. Nic z toho není pravda, protože skutečnost je jiná. A pokud člověk pozná a příjme tuto pravdu, potom se zbaví nesvobody, kterou jsem již vzpomínal. Není to úžasné? Někdo řekl: „Nepocítíte svobodu, dokud se neoctnete v zajetí víry v Boha.“ Zvláštní paradox, protože se mluví o svobodě v zajetí.

Ale pravá svoboda může být pouze v „zajetí“ pravdy.

Jan Dymáček

Související články

Otazníky života #13 - Manželská krize

4. října 2023

Zaposlouchejte se do epizody MANŽELSKÁ KRIZE a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Důstojnost člověka, a její místo v kvalitě života

25. září 2023

Má něco společného důstojnost člověka a kvalita jeho života? Jak se cítí člověk, který je ponižován, nedoceněn a zakouší pohrdání ostatních?

Otazníky života #12 - Lež ve vztahu

20. září 2023

Zaposlouchejte se do epizody LEŽ VE VZTAHU a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.

Otazníky života #11 - Je něco po smrti? Biblické vysvětlení posmrtného stavu

20. září 2023

Zaposlouchejte se do epizody JE NĚCO PO SMRTI? BIBLICKÉ VYSVĚTLENÍ POSMRTNÉHO STAVU a zkuste se na vaše otázky podívat novýma očima.