Úvod Magazín Bůh a Bible Vzkříšení Lazara

Vzkříšení Lazara

Máte ve svém životě přítele, který by pro vás riskoval život a udělal vše pro to, aby vám pomohl? Bible nám vypraví o takovém přátelství – o přátelství mezi Lazarem a Kristem.  Příběh o vzkříšení Lazara má však daleko větší duchovní přesah i lidský rozměr, protože se zabývá otázkami, které v průběhu života provázejí každého z nás.

Lazarův příběh

Lazarův příběh je popsán v Janově evangeliu1 jako jeden z mnoha zázraků, jež Ježíš během svého pozemského života vykonal. Lazarus z Betánie byl Ježíšův stoupenec a měl dvě sestry, Marii a Martu. Jednoho dne poslaly Lazarovy sestry Ježíšovi zprávu, že je jeho drahocenný přítel nemocný, Ježíš však úmyslně pozdržel svůj příchod a vydal se na cestu až o dva dny později. Před cestou ho varovali jeho učedníci, kteří nechtěli, aby se vystavoval nebezpečí a vracel se do Judska, kde mu hrozila smrt. Nechápali Ježíše, když jim sdělil, že Lazar spí (mysleli si, že pouze usnul), Ježíš přitom hovořil o smrti. Poté, co Ježíš nalezl Lazara mrtvého, se ukázalo, že s cestou otálel záměrně – kdyby přišel dříve, mohl Lazara jistě zachránit, ovšem Ježíš chtěl, aby ostatní uvěřili, že ho posílá Bůh. Prohlásil, že Lazarova nemoc není k smrti, nýbrž k slávě Boží, aby byl skrze ni oslaven syn Boží.

Od Lazarovy smrti uplynuly čtyři dny a jeho tělo již tlí a zapáchá, avšak nedbaje těchto námitek předstoupil Ježíš k jeskyni zavalené kamenem, v níž Lazara pochovali, nechá odvalit kámen, pomodlí se k Bohu a zavolá na Lazara, aby vyšel ven. Lazar k překvapení všech poslechne a znovu živý, ještě ovázaný plátny, vyjde ven z hrobky.2

Celý článek zobrazíte po přihlášení.

Kompletní článek a další exkluzivní filmy a obsah získáte po přihlášení.

ZÍSKAT ČLENSTVÍ

Již máte účet? Přihlaste se.

Svůj účet máte navždy zdarma.

Spirituální rozměr příběhu a analogie s osudem Ježíše Krista

Lazarův příběh není jen záznamem Kristova vrcholného zázraku, ale předjímá Ježíšovo oslavení ve smrti a jeho zmrtvýchvstání. Dokonce i popis Lazarova hrobu se jeví jako předobraz hrobu Ježíšova. Před vzkříšením Lazara Ježíš řekl, že ti, kdo uvěří v Boha, budou žít celou věčnost v nebi, i když jejich smrtelný život skončí.3 Symbolika čtyř dnů, které Lazar strávil v hrobě, naznačuje, že Lazarovo vzkříšení nemá stejné kvality jako vzkříšení „třetího dne“ – vzkříšení Ježíšovo.4

Samotné vzkříšení však na světě ani na lidské existenci nic nemění. Lazarovo vzkříšení je navrácením do původního stavu života, který s jistotou směřuje opět k fyzické smrti, kdežto Ježíšovo zmrtvýchvstání je způsobem, jak definitivně překročit smrt, která tak přestává býti konečnou. Vyprávění evokuje Ježíšovu moc nad stálým a nepřemožitelným nepřítelem lidstva: smrtí.5 

Otázka, zda lidský život končí smrtí, nebo pokračuje i po ní, trápí člověka již od pradávna a objevuje se i ve starozákonních pramenech.6 Smrt je na mnoha místech v Bibli přirovnávána ke spánku, vzkříšení je tudíž přirovnáváno k probuzení. Odtud pochází paralela mezi umíráním a usínáním – smrt je tak stavem nevědomí. V Lazarově příběhu jsou zachyceny dvě pojetí života, života ohraničeného fyzickou smrtí a života, kterého se fyzická smrt nedotýká.7  

Co důležitého si lze z příběhu o Lazarovi vlastně odnést? V prvé řadě nám může pomoci uvědomit si, že Boží moc i Boží láska jsou tak nesmírné, že se o nás dobře postarají, a to dokonce i tehdy, když zemřeme. Mimo jiné nám pokládá i dnes aktuální otázku – jestli je tomu opravdu tak, že i když si něco neumíme představit a vysvětlit, znamená to, že to nemůže být.

Může být matoucí, že jsou v Novém zákoně zmíněni dva Lazarové. Druhou zmínku nalezneme v Lukášově evangeliu.8 V textu je Lazar pouhým žebrákem a marně prosí bohatého o jídlo, po smrti je však usazen ke stolu nebeské hostiny, zatímco boháč trpí žízní a strádá v pekle. Takové podobenství jednak poskytuje útěchu utlačovaným, jednak nás učí, že volby v našem životě se po smrti stanou neodvolatelnými. Zároveň příběh pomáhá důvěřovat Bohu a poznat sílu Božího slova.9 Otázky ohledně vztahu obou Lazarů jsou však sporné.

Redakce Genesis Era

Související články

Nebiblická křesťanská proroctví - William Miller (1782-1849)

29. listopadu 2023

Miller začal své proroctví šířit prostřednictvím tisku a kázání a získal řadu stoupenců. Klíčovým se stalo periodikum Signs of the times.

Nebiblická křesťanská proroctví

22. listopadu 2023

Proroctví hrála významnou roli ve starověkých kulturách, například ve starověké Číně, Persii nebo ve Starověkém Řecku.

Buďme vděčni, že můžeme být vděčni

20. listopadu 2023

Projevy vděčnosti mají vliv na naši náladu a duševní pohodu. Prokázalo se, že vděčnost snižuje projevy deprese a úzkosti.

Desatero – 3. přikázání

13. listopadu 2023

Bůh nám zjevil svoje jméno. Říct někomu svoje jméno, to je projev důvěry. Zlehčit toto jméno je zklamáním a zneužitím důvěry.