Úvod Magazín Věda a filozofie Ateistický příběh o potopě

Ateistický příběh o potopě

Podle Dominic Statham
Přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

Uveřejněno: 12. července 2016 (GMT+10)1

iStockphoto 

iStockphoto

Obecná teorie evoluce (GTE – The General Theory of Evolution) je ateistickým příběhem o stvoření. Stejně jako v Bibli, ateistický příběh začíná creatio ex nihilo(stvořením z ničeho)—a z ateistického pohledu nebylo na počátku opravdu nic (a jistě ne Bůh), aby to působilo jako první příčina. Velký třesk, říkají, vytvořil sám od sebe celý vesmír. Pak nám vypráví, jak se o milióny let později samovolně v nějaké chemické polévce vytvořil první život a bez jakékoliv pomoci se tento život dále vyvinul ve všechny rostliny a živočichy, které dnes na Zemi nalézáme—včetně nás.

Naproti dojmům, které vytvářejí média, nebylo nikdy dřív tolik důkazů svědčících proti této povídačce. Problémy, které mají světští kosmologové s tím, aby jim jejich model velkého třesku fungoval, jsou takového rázu, že končí v zoufalství a odvolávají se na ty nejnevědečtější teorie, jaké si jen lze představit. Například v prosinci 2014 špičkový kosmolog Lee Smolin vydal knihu, ve které navrhuje, že jediný způsob, jak vyřešit mnoho vědeckých problémů s velkým třeskem je tvrdit, že zákony fyziky byly v minulosti odlišné.2 Když tedy fakta nepasují do jejich teorie stvoření, světští vědci se musí obrátit na odlišné ‘vědecké zákony’ které si odvodí ze své představivosti.

Podobné je to s vůdčími výzkumníky v otázce původu života, jako jsou Paul Davies a Stuart Kauffman, kteří bez váhání připustí, že neexistují žádné pozorovatelné procesy, které by dokázaly vyprodukovat život z neživého. Ve své bohorovnosti však dělají to samé, co světští kosmologové—udělají gigantický skok slepé víry a domnívají se, že potřebné přírodní procesy každopádně existovaly a jen z nějakého důvodu jsme je dosud neobjevili. Richards Dawkins je naprosto neoblomný v tom, že jakmile se první život zformoval, pak už Darwinova teorie je schopna vysvětlit, jak se z toho už mohli vyvinout lidé. Proč se ale potom vůdčí biologové, jako jsou James Shapiro a Stuart Newman, potichu ohlížejí po alternativních teoriích 3,4

Víra maskující se za vědu

Tohle všechno ukazuje ne na věrnost vědě, ale věrnost světonázoru, ve kterém je z lidského myšlení odstraněn Bůh, což je filozofický naturalizmus—dogma, že všechno, včetně původu vesmíru a života, může být vysvětleno pouze přírodními procesy. Je to ideologie, která nejenže není vědecká (pramení ze slepé víry spíše než z pozorování), ale ani nutně nevede k vědeckému pokroku, jak CMI už dříve mnohokrát ukázala. Například Philip Skell, původně profesor chemie na pensylvánské státní univerzitě, to okomentoval takto:

KDYŽ TEDY FAKTA NEPASUJÍ DO JEJICH TEORIE STVOŘENÍ, SVĚTŠTÍ VĚDCI SE MUSÍ OBRÁTIT NA ODLIŠNÉ ‘VĚDECKÉ ZÁKONY’ KTERÉ SI ODVODÍ ZE SVÉ PŘEDSTAVIVOSTI.

Nedávno jsem se ptal více jak 70ti prominentních výzkumníků, jestli by svoji práci dělali odlišně, kdyby si mysleli, že Darwinova teorie je chybná. Odpovědi byly vždy ty samé: Ne. Také jsem si ověřil vynikající objevy na poli biologie v minulém století: objev dvoušroubovice; popis ribozomu; mapování genomů; výzkum léčebných procesů a reakcí na léky; pokroky v produkci potravin a ve zdravotnických opatřeních; vývoj v chirurgii a další. DotazovaI jsem se dokonce biologů pracujících v oblastech, kde by člověk předpokládal, že Darwinovo paradigma bude mít nejpříznivější dopad na výzkum, jako je objevování rezistencí na antibiotika a pesticidy. Stejně jako jinde i zde jsem zjistil, že Darwinova teorie neposkytla žádné rozeznatelné vodítko, ale byla do těchto oborů naroubována až po všech těch objevech coby zajímavé vypravěčské pozlátko.5
Rozsah problémů s GTE je před veřejností skrýván pomocí populárních vědeckých programů reklamujících světský pohled jako jasný fakt. Zároveň není nikdy kreacionistickým vědcům dávána realistická příležitost prezentovat odlišný pohled. Pokud se i nekreacionisté odváží na univerzitách informovat studenty o problémech Darwinovy teorie, mohou se tito lidé ocitnout bez práce.6 Vládní předpisy na britských státních školách nyní zakazují uvádět inteligentní design nebo stvoření jako pohledy podporované fakty.

Protilátka—podpora skutečné vědy

Toto vše činí naše mladé lidi velmi zranitelné. ‘Vědecké’ vysvětlení GTE se může jevit velmi přesvědčivé, když jsou předkládána jen ta fakta, která tento pohled podporují. V Přísloví 18:17 čteme: “ Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý, pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce.” Oč víc to platí, když nikdo z těch, kteří mají důkazy proti, nesmí promluvit? Evoluční víra je udržována cenzurou—s velmi silným účinkem.

Křesťané však nejsou bez možností čelit tomuto světskému útoku. Naše webové stránky (creation.com) obsahují přes 9 000 článků ukazujících jasnou nadřazenost biblického pohledu nad pohledy sekulárními a proti nim. Nadto měsíc po měsíci je odhalováno více důkazů proti evoluční víře a časopis Creation [Stvoření] tyto důkazy klade přímo do rukou svým čtenářům, což nám umožňuje “bořit lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha” (2.Kor 10,4-5).

Související články

Etické důsledky 8 - Diskuzní pořad Achillovy paty evoluce

28. října 2022

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let.

Příběh Adama a Evy z přírodovědeckého hlediska

25. července 2022

Je Bible plná přírodovědeckých bludů a omylů, jak se s oblibou tvrdí? Jak se na příběh Adama a Evy dívá genetika nebo lékařská anatomie?

Století 21 #27 Michal Balcar - Nechci dělat jenom práci, která by mě uživila

19. března 2022

Podcast s kazatelem. Nechci dělat jenom práci, která by mě uživila, chci práci, kterou bych jako vnímal, že má nějaký vnitřní smysl.

Století 21 #14 Pavel Kostečka – O potopě hovoří skoro všechny národy

19. března 2022

Podcast o tom, co je potřeba, aby se člověk mohl stát členem archeologického týmu? Jak se mohl z vědce stát kazatel?