Úvod Magazín Historie Den svatého Valentýna

Den svatého Valentýna

Den svatého Valentýna je svátkem lásky a zamilovaných, který má silnou tradici převážně v Americe. Ale I u nás se 14. únor, svátek Valentýna, začal v posledních letech slavit. Má však silnou skupinu odpůrců, kteří kritizují zvláště dominantní komerční ražení tohoto svátku. Ať už jsme jeho příznivci nebo odpůrci, přibližme si kdo byl svatý Valentin?

Svatý Valentin byl patronem mladých lidí a jejich lásky, jak vyplývá z legend, které se o tomto biskupovi vyprávěly. Jedna z nich říká, že žil v Římě v čase pronásledování křesťanů a nabádal muže, aby nechodili do války a raději zůstali doma se svými ženami. Jiná pověst vypráví, jak Valentin pozoroval z oken vězení veřejné orgie a posílal Římanům po holubicích psaníčka, aby se chovali slušně a nehřešili. Dle ještě jiné pověsti ale posílal zamilovaná psaníčka dceři žalářníka. Je zajímavé, že v některých legendách se neobjevují žádné zmínky o lásce, kterou by doprovázelo dávání dárků, ale Valentin je v nich líčen „pouze” jako mučedník.1

Na konci středověku se svátek svatého Valentýna slavil ve Francii, ale mimo její hranice se příliš nerozšiřoval. Koncem 15. století předávaly pařížské prostitutky na svátek svatého Valentýna květiny francouzskému králi.2

U nás nemají valentýnské oslavy žádnou tradici. Ale například ve Francii a Belgii se vytvořil zvyk losování partnerů, kteří pak spolu žili po celý následující rok jako snoubenci. Tento zvyk se ujal i v Americe, kde se ale přetransformoval do valentýnských večírků s předem domluvenými partnery.

K opravdovému rozšíření tohoto svátku významně přispěla komercializace ve 20. století. Díky americkému reklamnímu průmyslu svátek Valentýna charakterizují nejen květiny a přáníčka, tzv. valentýnky, ale i jiné dárky od cukrovinek až po šperky.

Je samozřejmě na každém z nás, zda se rozhodne slavit den Valentýna, ale rozhodně bychom neměli podléhat komercializaci tohoto svátku. Projevujme si lásku tak, aby pro nás byl „valentýnský” každý den.3

Redakce Genesis Era

Související články

Apoštol Petr, pokračování

1. března 2024

Petr je považován ze jednoho z nejhlavnějších Apoštolů a zaujímal místo v okruhu Ježíšových nejzasvěcenějších učedníků.

Apoštol Petr

27. února 2024

Petr je považován ze jednoho z nejhlavnějších Apoštolů a zaujímal místo v okruhu Ježíšových nejzasvěcenějších učedníků.

Století 21 #60- Ted N. C. Wilson - o modlitbě a sobotě

22. ledna 2024

Jak uvěřil v Pána Boha, o dětství v Africe, modlitbě, sobotě - jako dni odpočinku, smíšených manželstvích a naději pro každého.

Století 21 #58 - Ted N. C. Wilson - o Církvi adventistů sedmého dne

31. října 2023

Jak vznikla Církev adventistů sedmého dne, jak se odlišuje od jiných církvích a na jakých pilířích staví své učení.