Úvod Magazín Historie Diamanty – jsou všechny opravdu tak staré?

Diamanty – jsou všechny opravdu tak staré?

Jonathan O’Brien
přeložil Pavel Kábrt (Kreacionismus.cz)

wikipedia.org

wikipedia.org

Klenotníci někdy říkají svým zákazníkům úchvatné informace o tom, jak diamanty byly nerušeně uloženy v zemi po stovky miliónů let, dávno před příchodem dinosaurů,1 a čekaly, aby byly vsazeny do jiskřících prstenů, náhrdelníků a broží. Britský svaz klenotníků říká, že všechny diamanty tu jsou nejméně 900 miliónů let a nejstarší vzorek je 3,2 miliardy let starý!2

To jsou tedy pozoruhodná tvrzení, jenže vědecká fakta ukazují na realitu, která je zcela jiná. Je zajímavé zvážit neúprosné důkazy, které ukazují, že ve skutečnosti jsou diamanty mnohem mladší.

Čerstvé, nezkamenělé dřevo, bylo nalezeno uvnitř horniny s diamanty

Nedávno byl v Kanadě nalezen kmen stromu hluboko pohřbený uvnitř ‘kimberlitového sopouchu’.3 Kimberlit je vulkanická hornina, která je jednou z hlavních zdrojů diamantů. Často je vytvářena uvnitř vertikálního sopouchu, ve tvaru ‘trubice’ která se k hořejnímu okraji rozšiřuje jako mrkev (viz diagram). Tyto trubice mohou být stovky metrů široké a mohou sahat až do 150 km pod povrch země, do zemského pláště.

Běžně se věří, že samy diamanty pocházejí ze zemského pláště.4 Jsou vyzdviženy kimberlitovým magmatem při jeho výlevu na povrch země, a tak vytvoří trubici (viz diagram). Takže jsou diamanty starší než kimberlitová hornina.

DŘEVO JE ČERSTVÉ A BYLO NALEZENO VÍCE JAK 300 M HLUBOKO UVNITŘ HORNINY S DIAMANTY

Kupodivu je dřevo čerstvé, nezkamenělé (nepřeměněné na horninu) a bylo nalezeno více jak 300 m hluboko uvnitř horniny s diamanty.5 Dřevo se tam dostalo asi následkem sil z místní katastrofy, protože kimberlitové sopouchy se tvoří rychle a divoce.6

Dřevo bylo téměř jistě pohřbeno v kimberlitu během toho okamžiku, kdy sopouch prorazil na povrch země. Toto dřevo není jediným čerstvým kmenem stromu—máme i jiné případy, kdy byl nalezen čerstvý kmen stromu v hornině s diamanty.

Vědci hovoří o “původní” a “výjimečně” zachovalé “neprokamenělené” kládě, hluboko uvnitř kimberlitu. Kláda má kompletní dřevitou strukturu s “pravou celulózou”. To tedy znamená, že ‘dávná’ kláda stromu, která byla zatažena do této horniny, bude hořet tak jako naše normální dřevo. Dokonce nedošlo ani k začátku procesu zuhelnatění, jde o dřevo tak stejné, jaké byste našli v současném našem lese.7 Přítomnost takto čerstvé, nezkamenělé klády je silným ukazatelem, že kimberlitová hornina není stará milióny let.

Zarážejícím problémem je existence uhlíku-14 v diamantech

NENÍ ŽÁDNÝ DŮVOD, PROČ BY SE PŘÍRODNÍ DIAMANTY MĚLY VYTVÁŘET DÉLE NEŽ TY, KTERÉ DĚLAJÍ LIDÉ

Sekulární vědci věří, že kimberlitová hornina, kde bylo dřevo nalezeno, je stará 53 miliónů let,8 a že samy diamanty byly vytvořeny mnoho set miliónů let předtím, než byly dopraveny sopouchem na povrch země. Tohle je zajímavá myšlenka, jenže je popřena některými velmi pozoruhodnými důkazy: uvnitř diamantů byl zjištěn uhlík-14,9 čímž je věk stovek miliónů let zcela vyloučen. A to proto, že poločas rozpadu uhlíku-14 (5 730±40 let) ukazuje, že už během 100 tisíc let by jeho množství kleslo pod detekovatelnou úroveň. Dokonce i oněch 53 miliónů let je příliš vysoké číslo pro věk diamantů.

Dalším zřejmým problémem je, že pokud je kimberlitová hornina stará 53 miliónů let, pak i dřevo samo musí být přinejmenším tak staré. Avšak o celulóze se ví, že se rozkládá extrémně rychle. Bylo by skutečně neobvyklé, aby toto dřevo bylo jakkoli starší než jen pár tisíc let.

Diamanty se tvoří rychle

V současnosti umíme vytvořit diamanty uměle, a jsou naprosto stejné, jako diamanty přírodní. A také se dělají stejnými procesy, pokud jde o teplotu a tlak, a ze stejného materiálu, uhlíku. Na těch správných strojích, pomocí patřičné síly a ze složky, která je velice hojně rozšířena, uhlíku, dokáží lidé vytvořit diamanty za dobu, po kterou trvá umýt auto.10

Z toho plyne, že přírodní diamanty nepotřebují ke svému vzniku žádné miliardy let. Ve skutečnosti není vůbec žádný důvod, proč by se přírodn diamanty měly tvořit déle než ty udělané lidmi. Ten jediný důvod, proč se o diamantech prohlašuje, že jsou miliardy let staré, je důvod filozofický: oddanost miliónům a miliardám let. Vědci v tomto světě na tyto dlouhé věky věří proto, že dlouhý časový rámec je požadavkem pro jejich víru v evoluci.11

Ne tak staré

Rčení ‘diamanty jsou věčné’ je chytrým marketingovým tahem, který od 40. let dvacátého století používala Společnost De Beer, zabývající se těžbou diamantů. Toto rčení se stalo populárním a přirozeně přerostlo do myšlenky, že diamanty jsou neuvěřitelně staré—ale ve světle nových objevů se důkazy pro vysoké stáří diamantů rozsypaly.

Fakta, že bylo nalezeno čerstvé dřevo v horninách s diamanty a že se v diamantech nalézá uhlík-14, jsou v souladu s tím, že diamanty jsou mnohem mladší, než tvrdí vyznavači dlouhých věků a evolucionisté. Toto stáří je v souladu s biblickým věkem země.

Související články

Apoštol Pavel, pokračování

8. dubna 2024

Pavel se stal apoštolem pohanů a výrazně se zasloužil o to, že se z malé křesťanské enklávy v Izraeli, stalo světové náboženství.

Apoštol Pavel

29. března 2024

Apoštol Pavel je jednou z nejvýznamnějších postav Křesťanství, a to i přesto, že nenáležel do původního kruhu dvanácti apoštolů.

Apoštol Petr, pokračování

1. března 2024

Petr je považován ze jednoho z nejhlavnějších Apoštolů a zaujímal místo v okruhu Ježíšových nejzasvěcenějších učedníků.

Apoštol Petr

27. února 2024

Petr je považován ze jednoho z nejhlavnějších Apoštolů a zaujímal místo v okruhu Ježíšových nejzasvěcenějších učedníků.